Väyläopinnot

Väyläopinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden opiskella opintojaksoja ammattikorkeakoulun ja yliopiston opinnoista. Väyläopinnot tutustuttavat sinut korkeakoulussa opiskeluun ja edistävät mahdollisia tulevia korkeakouluopintojasi.

Oulun ammattikorkeakoulun väyläopinnot

Oulun ammattikorkeakoulu tarjoaa OSAOn opiskelijoille useita vaihtoehtoja tehdä korkeakouluopintoja jo toisen asteen aikana!

Voit tutustua sinua kiinnostavaan alaan tekemällä yksittäisiä kursseja tai isompia opintokokonaisuuksia. Jos jatkat myöhemmin Oulun ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi, voidaan suorittamasi opinnot hyväksilukea tutkintoon.

Suurin osa opinnoista on maksuttomia ja ne toteutetaan avoimen AMKin kautta. Tarjottavat opintojaksot on suunniteltu Oamkin ja OSAOn yhteistyönä.

Väyläopintojen tavoitteena on tarjota ammattiopiston opiskelijoille mahdollisuus tutustua ammattikorkeakouluopintoihin ja ammattikorkeakoulussa opiskeluun. Opinnot valitaan opintojen edetessä ja sisällytetään henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi.

Tutustu tarjontaan

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi. Hän kertoo tarkemmin korkeakouluopintoihin hakemisesta, aikataulusta ja siitä, miten AMK-opinnot vaikuttavat ammattiopisto-opintoihisi ja jatko-opintomahdollisuuksiisi.
Jos et löydä Oamkin tarjonnasta sopivaa koulutusta, kysy omalta opinto-ohjaajaltasi muiden ammattikorkeakoulujen tarjonnasta ja mahdollisuuksista.

Oamk Fast Track – sairaanhoitajaopintoja OSAOn lähihoitajaopiskelijoille

OSAOssa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa opiskeleville on tarjolla polku lähihoitajaopinnoista ammattikorkeakouluun opiskelemaan sairaanhoitajaksi.

Oamk Fast Track -opinnoissa opiskellaan sairaanhoitajaopintoja (30 op) lähihoitajaopintojen yhteydessä. Opinnot toteutuvat Oamkin avoimessa ammattikorkeakoulussa Kontinkankaan kampuksella. Sairaanhoitajaopinnot alkavat lähihoitajaopintojen toisena opiskeluvuotena.

Tähän opintopolkuvaihtoehtoon voivat hakea kevään 2024 yhteishaun kautta valitut lähihoitajaopiskelijat. Kiinnostus tälle polulle ilmaistaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Kun opiskelija on suorittanut lähihoitajatutkinnon sekä sen aikana puolen vuoden sairaanhoitajaopinnot (30 op), voi hän hakea tutkintopaikkaa Oamkin sairaanhoitajaopintoihin.

Oamk tarjoaa myös muita sosiaali- ja terveysalan opintoja OSAOn opiskelijoille.

 

Lue lisää Oamk Fast Trackista ja muista sote-alan opinnoista

Oamk Highway

Oamk Highway tarjoaa sinulle tien toiselta asteelta Oamkiin.

Kun suoritat OSAOssa perustutkinnon ja Oamk Highway -opinnot, sinulle luvataan opiskelupaikka Oamkin informaatioteknologian, tekniikan tai luonnonvara-alan opinnoista.  Oamk Highwayn kautta voit varmistaa opiskelupaikan seuraavista tutkinto-ohjelmista:

  • Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka
  • Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely
  • Insinööri (AMK), Konetekniikka
  • Insinööri (AMK), Talotekniikka
  • Insinööri (AMK), Sähkö-ja automaatiotekniikka
  • Insinööri (AMK), Energia-ja ympäristötekniikka
  • Insinööri (AMK), Rakennus-ja yhdyskuntatekniikka
  • Rakennusmestari (AMK), Rakennusalan työnjohto
  • Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot.

Oamk Highway -opinnot voit suorittaa milloin vain perustutkinto-opiskelun aikana. Suorittamasi Highway-opinnot hyväksiluetaan alasi toisen asteen opintoihin ja amk-opintoihin niiden alkaessa Oamkissa.

Käytännön toteutus

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi. Hän kertoo tarkemmin korkeakouluopintoihin hakemisesta, aikataulusta ja siitä, miten AMK-opinnot vaikuttavat ammattiopisto-opintoihisi ja jatko-opintomahdollisuuksiisi.

 

Tutustu Oamk Highway -opintoihin ja kurssien toteutustapoihin Oamkin verkkosivuilla

Liiketalouden väyläopinnot

Liiketalouden väyläopinnot tarjoavat OSAOn liiketoiminnan opiskelijoille tien toiselta asteelta Oamkin tradenomiopintoihin.

Kun suoritat OSAOssa liiketoiminnan perustutkinnon ja 17 op väyläopintoja yhdessä tradenomiopiskelijoiden kanssa Linnanmaan kampuksella, sinulle luvataan opiskelupaikka Oamkin Tradenomi (AMK), liiketalouden tutkinto-ohjelmassa (tradenomi). Opiskelupaikka on haettava vuoden kuluessa valmistumisesta.

Liiketalouden väyläopinnot voi suorittaa OSAOn merkonomiopintojen loppuvaiheessa hakemalla väyläopiskelijaksi. Väyläopiskelupaikkoja on rajattu määrä ja opiskelijat valitaan motivaatiokirjeen ja haastattelun perusteella. Väyläopinnot hyväksiluetaan osaksi toisen asteen opintoja sekä amk-opintoihin niiden alkaessa Oamkissa.

Käytännön toteutus

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä opinto-ohjaajaasi. Hän kertoo tarkemmin korkeakouluopintoihin hakemisesta, aikataulusta ja siitä, miten AMK-opinnot vaikuttavat ammattiopisto-opintoihisi ja jatko-opintomahdollisuuksiisi.

Lapin ammattikorkeakoulun väyläopinnot

OSAOn metsäalan sekä liikunta-alan opiskelijat voivat suorittaa maksutta väyläopintoja myös Lapin amk:n avoimia ammattikorkeakouluopintoja.

Opinnot ovat Lapin ammattikorkeakoulun AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja ja ne toteutetaan etäopiskeluna verkon välityksellä.

Polkuopinnot 60op ja korkeakouluopintojen väylän 15op suorittanut opiskelija voi hakeutua erillishaun (avoimen väylä) kautta Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi.

Jos olet kiinnostunut Lapin ammattikorkeakoulun väyläopinnoista, ota yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi.

Tutustu Lapin amk:n väyläopintoihin ja opintotarjontaan

Avoimen yliopiston opinnot Itä-Suomen yliopistossa

OSAOn opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella avoimen yliopiston opintojaksoja Itä-Suomen yliopistossa maksuttomasti.

Toisen asteen opiskelijoille tarjottavat opinnot ovat aitoa avointa yliopisto-opetusta lähes kaikilta Itä-Suomen yliopistossa opiskeltavilta tieteenaloilta. Erityisesti toisen asteen opiskelijoille soveltuvia opintoja on koottu erilliselle sivustolle, mutta valittavana on myös koko avoimen yliopiston opintotarjonta. Avoimen yliopiston tarjonnasta noin 75 % on verkko-opintoja.

Hakeutuminen avoimen yliopiston opintoihin tapahtuu OSAOn opinto-ohjaajien kautta erillisen ilmoittautumismenettelyn kautta. Tällä menettelytavalla varmistetaan, että opiskelijalle ei tule opinnoista maksua, opintoihin ilmoittautuminen on harkittua eikä yliopisto-opiskelu muun opiskelun ohessa kuormita liikaa. Ilmoittautumisessa tulee huomioida avoimen yliopisto-opetuksen aikataulu, joka on sidottu yliopiston tutkinto-opiskelijoiden aikatauluun. Opinnot eivät ole räätälöitävissä, vaan kaikki opintojaksolle ilmoittautuneet opiskelevat samaan tahtiin.

Itä-Suomen yliopiston yhteistyömallissa OSAOn opiskelijat ovat avoimen yliopiston opiskelijoita ja siten myös Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita. He saavat suorituksensa yliopiston opintorekisteriin. Opinnot ovat hyödynnettävissä, jos opiskelija myöhemmin hakeutuu Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan tutkintoa.

OSAOn opiskelijat voivat opiskella Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintoja vielä valmistumisensa jälkeen seuraavan lukukauden ajan.

Tutustu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston tarjontaan