Opiskelijakuntatoiminta

Opiskelijakunnat ja opiskelijakuntien edustajisto ovat tärkeässä asemassa OSAOn toiminnan kehittämisessä. Opiskelijakuntatoiminta vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta ja opiskeilja voi saada toiminnasta osaamispisteitä.

Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen ja opiskelijakunnat

OSAOssa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista esim. opiskelijafoorumeissa.

Jokaisessa OSAOn yksikössä on kyseisen yksikön opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta. Opiskelijakunnan tehtäviä voi hoitaa myös opiskelijayhdistys.

OSAO takaa opiskelijakunnalle riittävät toimintaedellytykset ja tarjoaa esimerkiksi säilytystilaa, kokoontumistilat, ohjaavan tukihenkilön, opiskelijatutortoiminnan, toimintaa tukevaa koulutusta sekä toiminnan opinnollistamisen eli toiminnassa syntyneen osaamisen tunnustaminen osaksi opintoja. Opiskelijat voivat saada osaamispisteitä sekä opiskelijakuntatoiminnasta että opiskelijatutortoiminnasta.

OSAOn opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua osaamisen hankkimiseen liittyvien suunnitelmien sekä järjestyssääntöjen valmisteluun. Opiskelijakunnalla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä edellä mainituista suunnitelmista ja määräyksistä ennen niiden vahvistamista. Lisäksi järjestämme mahdollisuuden opiskelijakunnalle tulla kuulluksi myös ennen opiskelijoiden asemaan vaikuttavien muiden päätösten tekemistä.

OSAOn opiskelijakuntien edustajisto

OSAOn opiskelijakuntien edustajisto muodostuu yksikkökohtaisten opiskelijakuntien edustajista.  Opiskelijakuntien edustajisto kokoontuu säännöllisesti 2 – 4 kertaa vuodessa. Yksiköiden opiskelijakunnat nimeävät edustajansa edustajistoon vuosittain (syyskuussa).

Opiskelijakuntien edustajisto nimeää opiskelijoiden edustajat koulutuskuntayhtymän toimielimiin. Edustajistolta kysytään mielipiteitä ja kommentteja OSAOn toimintaa kehitettäessä. Yhteiseen toimintaan osallistuminen voidaan sisällyttää opiskelijan opintoihin.

Opiskelijakuntien tukihenkilöt

Opiskelijakuntien tukihenkilöt yksiköittäin ovat:

  • Haukiputaan yksikkö: Anja Jussila,
  • Kaukovainion yksikkö, palvelut: Elisa Koukkari
  • Kaukovainion yksikkö, tekniikka: Juha Janhunen
  • Kempeleen-Limingan yksikkö, Kempele: Jemina Nissilä
  • Kempeleen-Limingan yksikkö, Liminka: Heikki Piilonen
  • Kontinkankaan yksikkö: Merja Savolainen
  • Muhoksen yksikkö: Timo Mikkonen ja Henna Heikkinen
  • Pudasjärven yksikkö: Marjut Mertala
  • Taivalkosken yksikkö: Esa J Kemppainen
  • Opiskelijakuntien edustajisto/ Opiskelijapalvelut: Seija Iwendorff