Opiskelijakuntatoiminta

Opiskelijakunnat ja opiskelijakuntien edustajisto (opiskelijakuntien yhteinen kokous) ovat tärkeässä asemassa OSAOn toiminnan kehittämisessä. Opiskelijakuntatoiminta vahvistaa opiskelijoiden osallisuutta ja opiskelija voi saada toiminnasta osaamispisteitä.

Opiskelijoiden osallisuuden vahvistaminen ja opiskelijakunnat

OSAOssa jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista esim. koulutusyksiköiden opiskelijafoorumeissa.

Jokaisessa OSAOn yksikössä on kyseisen yksikön opiskelijoista muodostuva opiskelijakunta. Opiskelijakunnan tehtäviä voi hoitaa myös opiskelijayhdistys tai opiskelijatuutorit.

OSAO takaa opiskelijakunnalle riittävät toimintaedellytykset ja tarjoaa esimerkiksi säilytystilaa, kokoontumistilat, ohjaavan tukihenkilön, opiskelijatutortoimintaa, toimintaa tukevaa koulutusta sekä toiminnan opinnollistamisen eli toiminnassa syntyneen osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen osaksi opintoja. Opiskelijat voivat saada osaamispisteitä sekä opiskelijakuntatoiminnasta että opiskelijatutortoiminnasta.

OSAOn opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua osaamisen hankkimiseen liittyvien suunnitelmien sekä järjestyssääntöjen valmisteluun. Opiskelijakunnalla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä edellä mainituista suunnitelmista ja määräyksistä ennen niiden vahvistamista. Lisäksi järjestämme mahdollisuuden opiskelijakunnalle tulla kuulluksi myös ennen opiskelijoiden asemaan vaikuttavien muiden päätösten tekemistä.

OSAOn opiskelijakuntien edustajisto eli opiskelijakuntien yhteinen kokous

OSAOn opiskelijakuntien edustajisto muodostuu yksikkökohtaisten opiskelijakuntien edustajista.  Opiskelijakuntien edustajisto kokoontuu säännöllisesti useamman kerran vuodessa. Yksiköiden opiskelijakunnat nimeävät edustajansa edustajistoon vuosittain (syyskuussa).

Opiskelijakuntien edustajisto nimeää opiskelijoiden edustajat vararehtorin kahveille sekä koulutuskuntayhtymän toimielimiin. Edustajistolta kysytään mielipiteitä ja kommentteja OSAOn toimintaa kehitettäessä. Yhteiseen toimintaan osallistuminen voidaan sisällyttää opiskelijan opintoihin.

Opiskelijakuntien tukihenkilöt

Opiskelijakuntien yhteyshenkilöt yksiköittäin ovat:

  • Haukiputaan yksikkö: Anja Jussila ja Jarmo Keränen
  • Kaukovainion yksikkö, palvelut: Anna-Leena Piirainen, Anni Saaranen
  • Kaukovainion yksikkö, tekniikka: Juha Janhunen ja Sanna-Mari Annala
  • Kempeleen-Limingan yksikkö: Tiina Kovalainen (Kempele) ja Lea Perhomaa (Liminka)
  • Kontinkankaan yksikkö: Maria Nykänen ja Katja Kärkkäinen
  • Muhoksen yksikkö: Timo Mikkonen ja Henna Heikkinen
  • Pudasjärven yksikkö: Anna Kuosmanen ja Marjut Mertala
  • Taivalkosken yksikkö: Esa J Kemppainen, Pertti Nissi ja Timo Pitkänen
Lue ja lataa opiskelijakunta- ja tutortoiminnan esite