Ammattiosaajan työkykypassi

Ammattiosaajan työkykypassi on työväline työkyvyn ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Työnhaussa passi osoittaa aktiivisuuttasi ja kiinnostustasi omaa toiminta- ja työkykyäsi kohtaan.

Ammattiosaajan työkykypassi lisää tietojasi, taitojasi ja motivaatiotasi huolehtia omasta terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi sekä opiskelun aikana että sen jälkeen. Työkykypassin tarkoituksena on tehdä työhyvinvoinnin ylläpitämisestä osa elämäntapaasi.

Ammatillisen koulutuksen lain mukaan tutkintojen ja koulutuksen tarkoituksena on antaa valmiuksia työ- ja toimintakyvyn jatkuvaan ylläpitoon sekä tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi. Työkykypassin käyttöönotto edistää ja mahdollistaa näiden valmiuksien oppimista.

Työkykypassin avulla pystyt osoittamaan työkyky- ja hyvinvointiosaamistaan myös tuleville työnantajillesi.

 

Opintojen suorittaminen (Ammattiosaajan työkykypassi 9 osp)

Ammattiosaajan työkykypassi on osa ammatillista perustutkintoa.

Ammattiosaajan työkykypassi koostuu kolmesta kokonaisuudesta, jotka ovat:

  • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 3 osp
  • Terveysosaaminen ja ammattialakohtaiset työkykyvalmiudet, 3 osp
  • Harrastuneisuus ja työkyvyn ylläpitäminen sekä työkykyvalmiuksien vahvistaminen, 3 osp

Opintojen seuranta ja arviointi

Saadaksesi työkykypassin sinun tulee saavuttaa jokaiselta kolmelta osa-alueelta työkykypassin osaamistavoitteet. Työkykypassi kirjataan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelmaasi (HOKS) ja sitä seurataan Wilmasta.

Työkykypassista ei anneta numero arviointia, mutta kaikki kolme osa-aluetta arvioidaan numeraalisesti arviointikriteereiden mukaisesti.

Työkykypassin vastuuopettaja

OSAOssa on nimetty jokaiseen yksikköön ammattiosaajan työkykypassin vastuuopettaja.

Vastuuopettajan tehtävänä on:

  • toimia yksikkönsä yhdyshenkilönä työkykypassista
  • osallistua työkykypassin suorittamisaikataulun suunnitteluun
  • osallistuu työkykypassin opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen
  • oppimisen ohjaaminen ja arviointi
  • osaamisen arvioinnin kirjaaminen Wilmaan
  • yhteydenpito ja tiedottaminen opettajille, jotka ohjaavat työpaikalla tapahtuvaa oppimista (Harrastuneisuus ja työkyvyn ylläpitäminen sekä työkykyvalmiuksien vahvistaminen opinnoissa, 3 osp)
  • kirjoittaa opiskelijalle todistus kun kaikki osa-alueiden suoritukset on kirjattuna Wilmaan