Vakuutusturva

OSAOn opiskelijat on vakuutettu oppilaitoksen toiminnassa tapahtuvien tapaturmien sekä opiskelijuun liittyvien matkojen varalta. Vakuutusten ulkopuolelle jää opiskelijan oma vapaa-aika. Sinun kannattaa järjestää riittävä vakuutusturva itsellesi myös vapaa-ajalle.

Tapaturmavakuutus

Kaikki opiskelijamme on vakuutettu yksikön suunnitelman mukaisessa toiminnassa sattuvien tapaturmien varalta. Lakisääteinen tapaturmavakuutus kattaa työn opetuksessa sekä työpaikalla oppimisen jaksoilla sattuneet tapaturmat.

Opiskelijoiden lakisääteistä tapaturmavakuutusta täydentää vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, jonka OSAO on ottanut kaikille opiskelijoilleen.

Tapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturmat, jotka sattuvat

  • varsinaisella kouluajalla
  • opetuksen aikana
  • liikuntatunneilla
  • välitunneilla
  • otettaessa osaa yksikön opetussuunnitelman puitteissa järjestämiin yhteisiin urheilusuorituksiin, retkiin, käynteihin näyttelyissä yms.
  • matkalla suorinta reittiä kouluun ja koulusta kotiin

Vakuutus käsittää myös käytännöllisissä harjoituksissa ja välittömillä työmatkoilla sattuvat tapaturmat.

Opiskelun aikana mahdollisesti sattuneiden tapaturmien yhteydessä ota yhteys opettajaasi tai neuvontaan. Tapaturmasta täytetään tapaturmailmoituslomake.

Matkavakuutus

Opiskelijat on vakuutettu myös opiskeluun liittyvien matkojen varalta. Matkavakuutusturva koskee ainoastaan Suomen kansalaisia. Ulkomaalaiset opiskelijat hankkivat itse matkavakuutuksen joko yksikön kautta tai kotimaastaan. Ulkomaalainen opiskelija maksaa vakuutuksensa itse.