Vakuutusturva

OSAOn opiskelijat on vakuutettu oppilaitoksen toiminnassa tapahtuvien tapaturmien varalta. Vakuutusten ulkopuolelle jää opiskelijan oma vapaa-aika. Sinun kannattaa järjestää riittävä vakuutusturva itsellesi myös vapaa-ajalle.

Tapaturmavakuutus

Lakisääteinen tapaturmavakuutus

OSAO on vakuuttanut opiskelijat lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella. Vakuutus on voimassa opiskelulle ominaisissa olosuhteissa silloin, kun opiskelijan osallistuu opetussuunnitelman tai tutkinnon perusteiden mukaiseen työhön tai siihen rinnastettavaan käytännön opetukseen, työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoon, työharjoitteluun ja näyttötutkintoon.

Vakuutukseen kuuluvat myös vahingot, jotka ovat sattuneet siirryttäessä välittömästi oppilaitoksesta tai opiskelijan asunnosta yllä mainittuun tapahtumaan.

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

OSAO on vakuuttanut opiskelijat myös vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella sellaisten tapaturmien varalta, jotka sattuvat opetussuunnitelman mukaisella ja koulun osoittamalla kouluajalla sekä koulumatkoilla.

Tapaturman sattuessa yksikön vakuutusasioista vastaava tekee tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiöön.

Matkavakuutus

OSAOn matkavakuutus on voimassa opiskeluun liittyvillä matkoilla. Vakuutettuja ovat asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin kuuluvat eli Suomessa vakituisesti asuvat läsnä olevat opiskelijat. Vakuutettuja ovat siis myös opiskelijarekisterissä olevat maahanmuuttajaopiskelijat sekä perustutkintoja tai ammatillista lisäkoulutusta oppisopimuksella suorittavat opiskelijat.

Ulkomaisten opiskelijoiden tulee järjestää itse matkavakuutusturva kotimaastaan, joka korvaa matkalla tulleen sairauden. Ulkomaalainen opiskelija maksaa vakuutuksensa itse.