Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaus tukee opiskeluryhmän myönteisen ilmapiirin kehittymistä ja opiskelijoiden ryhmäytymistä. Ryhmänohjauksella autamme sinua sitoutumaan ammattiin opiskelemiseen.

Ryhmänohjaajasi vastaa opiskelukäytäntöihin perehdyttämisestä ja ammatillisesta ohjauksesta yhdessä muiden opettajien kanssa. Hän tekee yhteistyötä myös ryhmänsä alaikäisten opiskelijoiden huoltajien kanssa.

Ryhmänohjaajan tunneilla käsittelemme opiskeluun liittyviä kaikille yhteisiä asioita. Näitä ovat mm.

  • opintojen muodostuminen
  • opintojen etenemisen seuranta
  • opintoihin sitoutuminen
  • ryhmässä toimiminen
  • valinnan mahdollisuudet opinnoissa

Lisäksi ryhmänohjaaja varaa sinulle henkilökohtaista keskustelu- ja ohjausaikaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) laatimiseksi ja päivittämiseksi.

Lue lisää HOKSista