Erityinen tuki

Jos tarvitset tukea esimerkiksi oppimisvaikeuksien vuoksi, sinulle voidaan suunnitella tarvitsemasi tukitoimet ja ne kirjataan HOKSiin eli henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisuunnitelmaan. Lisäksi tuesta tehdään erillinen erityisen tuen päätös.

Laadit suunnitelman tukitoimista yhdessä ryhmäohjaajan ja erityisopettajan sekä tarvittaessa opinto-ohjaajan ja kuraattorin kanssa. Jos olet alle 18-vuotias, myös huoltajasi on mukana erityisen tuen päätöstä tehtäessä.

Suunnitelmassa sovitaan tarvitsemasi tukitoimet, jotta opiskelusi onnistuu ja etenee. HOKS kirjataan Wilmaan ja arvioit sen toteutumista ja päivität sitä säännöllisesti ryhmänohjaajasi tai erityisopettajasi kanssa.

Joissakin OSAOn yksiköissä toimii ohjaajia, jotka auttavat sinua yksilöllisesti ja pienryhmissä mm. tehtävien teossa ja säännöllisessä opiskelussa.

Tee Ruori – ohjaustarpeen kartoitus