Kaveritoiminta

Kaveritoiminta tarkoittaa vapaaehtoista vanhempaa kaveria opiskelijalle, joka haluaa tukea opinnoissa tai erilaisissa elämäntilanteissa. Vanhemmat kaverit ovat eläkkeelle siirtyneitä tai työikäisiä, joilla on pitkä kokemus opiskelijoiden kanssa toimimisesta tai kiinnostusta nuorten pärjäämiseen. Vapaaehtoisten toiminta ei korvaa opiskelijahuollon ammattilaisen työtä, vaan täydentää sitä.

Pelisäännöt

Opiskelijalle kaveritoiminta on kiireetöntä yhdessäoloa ja vuorovaikutusta vanhemman kaverin kanssa oppituntien ulkopuolella. Opiskelija ja vanhempi kaveri tapaavat säännöllisesti. Alaikäisten kanssa tapaamiset järjestetään koulun tiloissa (huoltajan suostumuksella myös muualla julkisessa tilassa), täysi-ikäisten kanssa voidaan tavata muuallakin. Tapaamiset ovat luottamuksellisia.

Kaikkia kaveritoimijoita koskevat palvelulupaukset: Yksilölähtöisyys – Luotettavuus – Vastuullisuus – Epävirallisuus – Sitoutuneisuus.

 

Kuka voi saada vanhemman kaverin?

Vanhemman kaverin voi saada opiskelija, joka tuntee tarvitsevansa

 • kiireetöntä keskustelukaveria
 • tsemppaamista kasaantuneiden tehtävien tekemisessä
 • motivointia
 • opiskelutaitojen harjoittelua
 • suomen kielen harjoittelua

Kuka voi alkaa vapaaehtoiseksi vanhemmaksi kaveriksi?

Vapaaehtoiseksi vanhemmaksi voi alkaa henkilö, jolla on

 • kiinnostusta opiskelijoiden pärjäämiseen
 • positiivisuutta opiskelijoiden kannustamiseen
 • aikaa ja halua opiskelijan tukemiseen

Miten pääsen mukaan?

Opiskelija

Saat omaopettajalta, kuraattorilta tai opinto-ohjaajalta Opiskelijan lomakkeen, johon voit kirjoittaa lyhyesti, millaista tukea tarvitset. Voit tulostaa lomakkeen myös tältä sivulta ja toimittaa sen lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Vapaaehtoinen vanhempi kaveri

Kerromme mielellämme toiminnasta lisää. Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi -lomakkeen voit tulostaa tältä sivulta ja toimittaa lomakkeessa olevaan osoitteeseen myös sähköpostitse.

Kokemuksia kaveritoimintaan osallistuneilta

Alla olevan linkin kautta pääset ‘Yhdessä eteenpäin’ Kertomuksia kaveruuden voimasta -teoksen sähköiseen versioon, josta voit lukea kymmenen erilaista kaveritarinaa.

Siirry julkaisuun

Kaveritoiminta antaa opiskelijalle

 • yksilöllistä lisätukea
 • keskustelukaverin mieltä askarruttavissa asioissa
 • yhdessäoloa aikuisen kanssa
 • kannustusta opintojen loppuun saattamisessa

Kaveritoiminta antaa vapaaehtoiselle

 • yhteyden opiskelijoiden elämään
 • kokemuksen ja hiljaisen tiedon arvostusta
 • mielekkään mahdollisuuden hyvän tekemiseen
 • mahdollisuuden tavata muita vapaaehtoisia

Ota yhteyttä

OSAO Opiskelijapalvelut
Kotkantie 1
90250 OULU

kaveritoiminta@osao.fi

Opiskelijan lomake K2K (pdf) 11.9.2019 166,14 kt
Ilmoittautuminen vapaaehtoiseksi K2K 11.9.2019 122,77 kt

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Opiskelija ja vapaaehtoinen tapaavat noin viikon välein tai opiskelijan tarpeiden mukaisesti harvemmin. Toiminta ajoittuu varsinaisen opiskelupäivän ulkopuolelle. Alaikäinen opiskelija ja vapaaehtoinen tapaavat oppilaitoksen tiloissa. He voivat tavata myös muualla julkisessa paikassa huoltajan suostumuksella. Täysi-ikäinen opiskelija ja vapaaehtoinen tapaavat oppilaitoksessa tai oppilaitoksen ulkopuolella julkisessa paikassa.

Opiskelija ei saa kaveritoiminnasta osaamispisteitä.

Kaveritoiminta on vapaaehtoistyötä. Siitä ei makseta palkkiota tai matkakustannuksia. Vapaaehtoistyötä tehdään omasta hyvästä tahdosta ja hyvän mielen saamiseksi. Kaveritoimintaan osallistumalla saatat tavata entisiä työkavereita ja saat uusia tuttavia. Muistamme vapaaehtoistyöntekijöitä, huomaamme vapaaehtoistyön ja osoitamme sille arvostusta.

Käymme läpi OSAOn turvallisuuspäällikön laatimat kaveritoiminnan turvallisuusohjeet vapaaehtoisten perehdytystilaisuudessa. OSAO tarkistaa vapaaehtoisten rikosrekisteriotteet ja tekee vapaaehtoisen kanssa kirjallisen sopimuksen tukitoiminnasta.

Laadimme OSAOn ja vapaaehtoisen välille sopimuksen vapaaehtoistyöstä. Sopimus on irtisanottavissa molemmin puolin kuukauden irtisanomisajalla.

Mikäli alaikäinen opiskelija haluaa tavata vapaaehtoista vanhempaa kaveria oppilaitoksen ulkopuolella, pyydämme alaikäisen opiskelijan huoltajalta Opiskelijan lomakkeella suostumuksen vapaaehtoisen vanhemman kaverin ja alaikäisen opiskelijan tapaamisiin muualla kuin oppilaitoksen tiloissa.

Omaopettaja huomaa, kuinka opiskelija esim. ottaa enemmän vastuuta omista opinnoistaan, oppii noudattamaan työaikoja tai kasaantuneet tehtävät alkavat valmistua.