Kestävän tulevaisuuden OSAO

OSAO on sitoutunut rakentamaan kestävää tulevaisuutta – vastuullista yhteiskuntaa, joka toimii luonnon kantokyvyn rajoissa ja on hiilineutraali. Toimintaamme ohjaa YK:n kestävän kehityksen globaalin toimintaohjelman Agenda2030 tavoitteet ja opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset. OSAOn oma kestävyystiekartta antaa suuntaviivat kestävyystyöllemme.

OSAOn kestävyystiekartta

Tavoitteenamme on integroida kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän edellyttämät toimintatavat läpäisevästi osaksi toimintaamme vuoteen 2030 mennessä.

Tutustu OSAOn kestävyystiekarttaan

Kestävä tulevaisuus OSAOssa

Vastuu hiilijalanjäljestä

 • OSAOn kestävyystiekartta määrittelee, millä toimenpiteillä pyrimme hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä
 • Laskemme ja raportoimme hiilijalanjälkemme
 • Olemme tehneet opetusmaatilallemme ympäristösitoumuksen ja teemme siihen liittyvän peltojen ilmasto- ja ympäristösuunnitelman vuonna 2024​ 

Vastuu luonnon monimuotoisuuden säilymisestä

 • Huolehdimme, että toimintamme ei aiheuta vesien pilaantumista
 • Kartoitamme metsäopetuksen työmaillamme arvokkaat luontokohteet ennen hakkuita
  • Kaikki metsäalan opiskelijamme suorittavat luonnonhoitotutkinnon.
 • Olemme tehneet opetusnavetan karjalle nautojen hyvinvointisuunnitelman ja karjastamme kolmannes edustaa suomalaista alkuperäisrotua, länsisuomenkarjaa

Vastuu opiskelijoista

Vastuu henkilökunnasta

Vastuu yhteistyöstä työelämäkumppaneiden ja sidosryhmien kanssa​

​Vastuu yhteiskunnalle

 • Koulutusvolyymit ennakoidaan yhteiskunnallisen tarpeen mukaan, huomioiden oppivelvollisuusikäiset sekä jatkuvan oppimisen näkökulma​

Vastuu globaalisti

 • Kansainvälisyystoiminta ja kehittämishankkeet

Vastuu kulttuurisesta kestävyydestä

 • Juhlimme valmistuvia opiskelijoita, huomioimme vuoden kiertoon liittyviä suomalaisia juhlia ja ruokakulttuuria sekä muistamme henkilökuntaa merkkipäivinä
 • Osallistamme opiskelijoita kulttuuritekojen tekemiseen ja niihin osallistumiseen sekä oppilaitoksen sisällä että ulkopuolella
 • Tarjoamme opiskelijoillemme mahdollisuuksia opintojen suorittamiseen ulkomailla ja henkilökunnalle kansainvälisiä liikkuvuusjaksoja ​
 • Tuemme kotikansainvälistymistä
  • Tilaisuuksia kohdata ulkomailta saapuvia vaihto-opiskelijoita ja järjestämme tapahtumia, joissa tuodaan esille muiden maiden kulttuureja
 • Toteutamme tutustumisia ja kohtaamisia, joissa kannustamme kulttuurienväliseen yhteistyöhön
  • Tuomme esille vuoden kiertoon liittyvän suomalaisen tapakulttuurin rinnalla muiden maiden tapoja, juhlia ja ruokakulttuuria
 • Järjestämme maahanmuuttaneille suunnattuja koulutuksia, kuten kotoutumiskoulutusta, tutkintoihin valmentavaa TUVA-koulutusta, eri alojen ammatillista koulutusta, kielitaidon kartoituksia, yleisiä kielitutkintoja​
 • Teemme koulutusvientityötä kehittyviin maihin
  • Edistämme omaa kehittämistoimintaa oppimalla hyviä käytäntöjä ulkomaalaisilta kumppaneilta ja viemme vastavuoroisesti heille omaa osaamistamme ​
 • Haluamme kehittyä kielitietoisena koulutuksenjärjestäjänä, kehittää kielitietoista toimintakulttuuria ja henkilöstön osaamista​

Hyväksymme monimuotoisuuden, arvostamme ja kunnioitamme kaikkien oikeuksia. Kulttuurinen vastuullisuus tarkoittaa esimerkiksi kielten, perinteiden ja tapojen säilyttämistä.​​

Vastuu resurssien tasapainosta

 • Pidämme kuntayhtymän talouden kestävällä pohjalla ja suunnittelemme resurssien käytön tehokkaaksi vastaamaan kuntayhtymän tulopohjaa​
 • Menojen suhteelliset osuudet opetukseen, hallintoon ja kiinteistöihin ovat tarkoituksenmukaiset ja kohtuulliset​
 • Hoidamme rahaliikenteen täysin sähköisesti – luovumme käteisen rahan käytöstä​
 • Edistämme alueen elinkeinoelämän kehittymistä tarjoamalla ajantasaista koulutusta työvoimatarpeisiin ja erilaisten yhteistyöhankkeiden kautta
 • Tehostamme tilojemme käyttöä​

Toimimme yhteiskuntavastuullisesti noudattaen kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia ja valtiohallinnon ohjeita sekä Oulun kaupungin konserniohjetta.

OSAOn hiilijalanjälki vuonna 2022

OSAOn hiilijalanjälki vuonna 2022 on 9800 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e). Hiilijalanjäljen laskentaan on käytetty Excel-pohjaista laskuria, joka on kehitetty ammatillista koulutusta varten VASKI-hankkeessa.

Lue blogikirjoitus

Esimerkkejä OSAOn kestävyysteoista

 • Käytämme kaikissa kiinteistöissämme uusiutuvaan energiaan pohjautuvia sähköenergian lähteitä​.
 • Haukiputaan kampuksemme ja Muhoksen yksikön navetta lämpiävät maalämmöllä. Haukiputaan kiinteistössä hyödynnetään lisäksi aurinkopaneeleita ja -keräimiä joiden tietoja pystytään seuraamaan.​
 • Sähkön käyttöä vähennämme esim. liiketunnistusta hyödyntävillä valoilla ja valojen ajastuksella. Valaisimia vaihdetaan led-valaisimiin, jotka ovat energiatehokkaampia ja valaistusteholtaan parempia. ​
 • Vähennämme kiinteistöjen energiankulutusta (vähentää samalla muutakin kulutusta) luopumalla ylimääräisistä kiinteistöistä ja tiivistämällä ja tehostamalla olemassa olevia kiinteistöjen käyttöä​
 • Kampus 3.0 suunnittelussa tavoitteenamme on kampus, jonka rakentamisen aikaiset hiilidioksidipäästöt ovat mahdollisimman pienet ja joka valmiina olisi hiilineutraali. ​
 • OSAOn kiinteistöjen hoidon palvelusopimuksessa ja rakentamisen ja ylläpidon puitesopimuksessa edellytämme ympäristökuormitusta vähentäviä toimenpiteitä. Kiinteistöjen piha-alueilla pyrimme edistämään luonnon monimuotoisuutta mm. hyönteishotellien avulla. ​
 • OSAOn metsäalan opetuksessa olemme tehneet kolmen kilometrin pitkospuureitin Pirttijärven suoalueelle.
 • Jätehuollossa jätteiden lajittelu ja kierrätys on ajanmukainen, mm. jätteiden kuljetusta pyritään vähentämään hyödyntämällä tehokkaita keräysvälineitä, kuten jätepuristimia.​

Pari pointtia kestävyydestä -tietoiskut

Pari pointtia kestävyydestä – Hius- ja kauneusala

Katso video Youtubessa klikkaamalla kuvaa.

Pari pointtia kestävyydestä – Elintarvikeala

Katso video Youtubessa klikkaamalla kuvaa.

Pari pointtia kestävyydestä – Ajoneuvoala

Katso video Youtubessa klikkaamalla kuvaa.

Miten arvopohjamme rakentaa kestävää tulevaisuutta?

OSAOn arvoja ovat vastuullisuus, luovuus ja rohkeus, oikeudenmukaisuus ​

 • Yhteiskuntavastuu on vastuuta päätöstemme ja toimintojemme vaikutuksesta opiskelijoihimme, yhteiskuntaan ja ympäristöön, ja tästä vastuusta huolehtimista noudattaen avointa ja eettistä toimintaa.​
 • Yhteiskuntavastuumme sisältää ekologisen, sosiaalisen, kulttuurisen ja taloudellisen vastuun toiminnastamme. Vastuullisella toiminnalla tuemme kestävää kehitystä. Kestävyystiekartta antaa suuntaviivat oman ympäristövastuullisen toimintamme kehittämiselle.​
 • Oikeudenmukaisuudella tarkoitamme opiskelijoidemme ja henkilökuntamme sekä yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme oikeudenmukaista kohtelua. Tiedostamme myös kansainvälisen oikeudenmukaisuuden vaatimuksen ja haluamme edistää globaalin oikeudenmukaisuuden toteutumista. ​
 • Rohkeudella ja luovuudella tarkoitamme esimerkiksi halua ottaa käyttöön ja olla mukana kehittämässä uusia toimintatapoja, digitaalisia ratkaisuja ja teknologioita kestävän tulevaisuuden ja vihreän siirtymän mahdollistamiseksi.​ Rohkeutta on myös luopuminen vanhoista, kuluttavista toimintatavoista.
 • Kestävyystiekartassamme tunnustamme tärkeiksi arvoiksi näiden lisäksi myös kohtuullisuuden, luonnon itseisarvon ja ihmistenvälisyyden.​

Kestävyysosaamisen kehittäminen tulee olemaan keskeistä OSAOn toiminnassa uudella strategiakaudella 2025–2030.​