Koulutuskuntayhtymä OSAOn keskeiset asiakirjat

Kuntalaki velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä julkaisemaan sivuillaan toimintaansa koskevat keskeiset tiedot. Tälle sivulle on koottu Koulutuskuntayhtymä OSAOn keskeiset asiakirjat.

Keskeiset asiakirjat

Hallintosääntö 1.7.2020 783,90 KB
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma & tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020 5.2.2020 551,54 KB
Henkilöstöraportti 2018 20.12.2019 1,10 MB
Konserniohje 13.12.2019 168,94 KB
OSAOn Perussopimus 2019 13.12.2019 3,92 MB
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018 12.3.2020 520,71 KB
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 20.12.2019 1,08 MB
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 12.3.2020 460,19 KB
Yhtymähallituksen toimivallan siirtäminen (delegointi) 1.7.2020 165,79 KB