Koulutuskuntayhtymä OSAOn keskeiset asiakirjat

Kuntalaki velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä julkaisemaan sivuillaan toimintaansa koskevat keskeiset tiedot. Tälle sivulle on koottu Koulutuskuntayhtymä OSAOn keskeiset asiakirjat.

Keskeiset asiakirjat

Hallintosääntö 14.1.2020 862,82 KB
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma & tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020 5.2.2020 551,54 KB
Henkilöstöraportti 2018 20.12.2019 1,10 MB
Konserniohje 13.12.2019 168,94 KB
OSAOn Perussopimus 2019 13.12.2019 3,92 MB
Tilinpäätös 2018 20.12.2019 1,08 MB
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021 20.12.2019 443,29 KB