Koulutuskuntayhtymä OSAOn keskeiset asiakirjat

Kuntalaki velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä julkaisemaan sivuillaan toimintaansa koskevat keskeiset tiedot. Tälle sivulle on koottu Koulutuskuntayhtymä OSAOn keskeiset asiakirjat.

Keskeiset asiakirjat

Hallintosääntö 28.6.2021 522,94 kt
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma & tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020 5.2.2020 551,54 kt
Henkilöstöraportti 2019 6.8.2020 904,64 kt
Konserniohje 4.1.2021 262,77 kt
OSAOn Perussopimus 2019 13.12.2019 3,92 Mt
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 6.8.2020 903,20 kt
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 6.8.2020 1,29 Mt
Tilintarkastuskertomus 2019 5.2.2021 473,35 kt
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020 – 2022 12.3.2020 460,19 kt
Yhtymähallituksen toimivallan siirtäminen (delegointi) 28.6.2021 187,13 kt

Lisää OSAOn asiakirjoja verkosta

Löydät lisää Koulutuskuntayhtymä OSAOn asiakirjoja verkosta Tweb-julkaisujärjestelmästä.

Siirry Tweb-palveluun