Koulutuskuntayhtymä OSAOn keskeiset asiakirjat

Kuntalaki velvoittaa kuntia ja kuntayhtymiä julkaisemaan sivuillaan toimintaansa koskevat keskeiset tiedot. Tälle sivulle on koottu Koulutuskuntayhtymä OSAOn keskeiset asiakirjat.

Keskeiset asiakirjat

Arviointikertomus vuodelta 2021 5.10.2022 1,35 Mt
Hallintosääntö 1.1.2023 alkaen 4.1.2023 694,24 kt
Henkilöstöraportti 2021 29.6.2022 455,74 kt
Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma & tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021 19.10.2021 263,08 kt
Konserniohje 4.1.2021 262,77 kt
OSAOn hankintaperiaatteet ja pienhankintaohje 2.12.2022 231,76 kt
OSAOn Perussopimus 2019 13.12.2019 3,92 Mt
Talousarvio- ja suunnitelma 2022-2024 29.6.2022 359,92 kt
Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2021 2.12.2022 1 011,04 kt
Tilintarkastuskertomus 2021 9.9.2022 106,16 kt
Yhtymähallituksen toimivallan siirtäminen (delegointi) 3.3.2023 190,30 kt

Lisää OSAOn asiakirjoja verkosta

Löydät lisää Koulutuskuntayhtymä OSAOn asiakirjoja verkosta Tweb-julkaisujärjestelmästä.

Siirry Tweb-palveluun