Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.osao.fi -sivustoa. Alustan kehittämisessä saavutettavuus on otettu huomioon alusta alkaen ja tekninen toimittaja on testannut saavutettavuuden toteutumista käytännössä.

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja mobiilisovellukset sekä niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

OSAOn verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka pohjautuu  EU:n saavutettavuusdirektiiviin. Lain mukaan kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää digitaalisia palveluita. Lue lisää digipalvelulaista Valtiovarainministeriön sivulta.

OSAO pyrkii takaamaan osao.fi -verkkosivuston saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 täytäntöönpanemiseksi annetun kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Osao.fi -verkkosivusto on julkaistu 28.8.2019. Verkkosivuston tulee noudattaa WCAG 2.1 –kriteeristön AA-tasoa.  Sivustomme teknisessä toteutuksessa on pidetty mielessä tekninen saavutettavuus alusta lähtien ja saavutettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota koko kehitystyön ajan. Ongelmakohtien havaitsemiseen käytämme mm. Siteimprove-työkalua.

Saavutettavuuden kehittäminen

Haluamme kehittää OSAOn verkkosivuston käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä, jotta voimme palvella kaikkia verkkosivustomme käyttäjiä mahdollisimman hyvin ja tasavertaisesti.

Havainnoimme sivuston saavutettavuuteen liittyviä epäkohtia apuohjelmien avulla ja korjaamme sivustossa ja sen sisällössä havaittuja saavutettavuuspuutteita.

Havaittuja kehityskohteita

  • Artikkeleiden listaussivulla “Siirry artikkeliin” -linkki ei kerro avustavalle teknologialle mistä artikkelista linkissä on kyse.
  • Artikkeleiden listauksesta puuttuu suodatusvalinnan otsikointi.
  • Muutamilla sivuilla on linkkejä, joista puuttuu tekstivastine.
  • Sivuilla on käytetty elementtejä ristiin siten, että otsikko ja sisältö ovat tehty eri elementeillä. Saattaa aiheuttaa ristiriitaisuutta avustavaa teknologiaa käyttettäessä.

Palaute

Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia, huomioita, kysymyksiä ja parannusehdotuksia OSAOn verkkosivustoon ja niiden saavutettavuuteen liittyen sähköpostitse osoitteeseen viestinta@osao.fi.

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille ylläolevaan sähköpostiosoitteeseen. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
p. 029 501 6000

Sivu päivitetty: 20.03.2024