Työpaikalla ohjaaminen

Ammatilliseen koulutukseen sisältyy tiiviisti työpaikoilla tapahtuva oppiminen. Opiskelijaa ohjaavat opettaja sekä työpaikalla työskentelevä työpaikkaohjaaja.

Opiskelijan ohjaaminen ja osaamisen arviointi ovat vastuullista työtä, johon työpaikkaohjaajakoulutuksemme antaa hyviä eväitä. Koulutuksen teemoja voi hyödyntää laajasti myös työyhteisön muussa toiminnassa esimerkiksi sijaisten perehdyttämisessä, työntekijöiden ohjaamisessa ja palautteen antamisessa.

Työpaikkaohjaajakoulutus

Järjestämme työpaikkaohjaajakoulutusta työnantajille, työpaikalla opiskelijoita ohjaaville ja kaikille oman osaamisensa täydentäjille. Työpaikkaohjaajien koulutus voidaan toteuttaa työpaikalla, oppilaitoksessa tai verkko-oppimisympäristössä.

Työpaikkaohjaajakoulutus on osallistujille maksutonta.

OSAO järjestää työpaikkaohjaajakoulutuksen yhteistyössä Oulun TOPPI-verkoston kanssa, johon kuuluvat Ammattiopisto Luovi, PSK-Aikuisopisto, Suomen Diakoniaopisto ja Oulun Palvelualan Opisto.

Materiaalia työpaikkaohjaajille

Työelämä oppimisessa mukana -esite ja -animaatio ohjaavat sinut työelämän ja opiskelijan väliseen yhteistyöhön ja auttavat työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Materiaali toimii muistin tukena ja on hyödynnettävissä työpaikoilla myöhemminkin.

Työelämässä oppimisessa mukana -esite ja -animaatio sisältävät opastusta seuraaviin asioihin:

  • Opintojen suunnitteleminen
  • HOKS-henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
  • Vastuun jakaminen työpaikalla
  • Työpaikkaohjaajana toimiminen
  • Oppimisen seuranta ja osaamisen arviointi

Materiaalin on tuottanut Tieto, taito ja työelämä -hanke. Hanke on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Suunnitellaan työyhteisösi tarpeita vastaava koulutus.

Ota yhteyttä!

Oulun TOPPI-verkoston koordinaattori
Minna-Liisa Myllylä
p. 040 141 5135
minna-liisa.myllyla@osao.fi

OSAOn Työelämäpalvelut palvelee OSAO Ovi -hakijapalveluiden yhteydessä.

p. 040 141 5320

Pikisaarentie 13, 90100 Oulu

Soita tai tule käymään!