Työpaikalla ohjaaminen

Ammatilliseen koulutukseen sisältyy tiiviisti työpaikoilla tapahtuva oppiminen. Opiskelijaa ohjaavat työpaikan työpaikkaohjaaja ja opettaja.

Opiskelijan ohjaaminen ja osaamisen arviointi ovat vastuullista työtä, johon työpaikkaohjaajakoulutuksemme antaa hyviä eväitä. Koulutuksen teemoja voi hyödyntää laajasti myös työyhteisön muussa toiminnassa esimerkiksi sijaisten perehdyttämisessä, työntekijöiden ohjaamisessa ja palautteen antamisessa.

Työpaikkaohjaajakoulutus

Järjestämme työpaikkaohjaajakoulutusta työnantajille, työpaikalla opiskelijoita ohjaaville ja kaikille oman osaamisensa täydentäjille. Työpaikkaohjaajien koulutus voidaan toteuttaa työpaikalla, oppilaitoksessa tai verkko-oppimisympäristössä.

Työpaikkaohjaajakoulutus on osallistujille maksutonta.

OSAO järjestää työpaikkaohjaajakoulutuksen yhteistyössä Oulun TOPPI-verkoston kanssa, johon kuuluvat Ammattiopisto Luovi, PSK-Aikuisopisto, Suomen Diakoniaopisto ja Oulun Palvelualan Opisto.

Esimerkkjä työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutusvaihtoehdoista

Toteutus

Kahden tunnin mittainen työpaikkaohjaajien lyhytperehdytys toteutetaan etäyhteydellä Teamsissa.

Ajankohta

Lyhytperehdytyksiä toteutetaan noin kaksi kertaa kuukaudessa. Lyhytperehdytyksiä järjestetään kahdella eri sisällöllä, joista toinen keskittyy enemmän näyttöön ja osaamisen arviointiin, toinen työpaikalla tapahtuvaan opiskeluun yleisemmin.

Osallistuja voi itse valita sopivimman ajankohdan tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Koulutuksen aiheet

Työpaikkaohjaajan yleisemmässä lyhytperehdytyksessä aiheina ovat:

 • koulutussopimus ja oppisopimus
 • HOKS
 • eri osapuolten roolit, vastuut ja tehtävät
 • ohjaus ja palaute
 • osaamisen arviointi.

Näyttö ja osaamisen arviointi -lyhytperehdytyksessä aiheina ovat:

 • näyttöjen suunnittelu ja järjestäminen
 • osaamisen osoittaminen
 • osaamisen arviointi.

Lisätietoja

Minna-Liisa Myllylä, minna-liisa.myllyla@osao.fi, p 040 1415 135

Toteutus

Koulutus toteutetaan yhden päivän mittaisena työpaikkaohjaajakoulutuksena. Koulutuspäivä kestää klo 8-16 ja se sisältää kaksi kahvitaukoa ja lounastauon.

Ajankohta

Koulutuksen ajankohta sovitaan suunnitteluvaiheessa.

Päivän aiheet

 • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodot
  • Oppisopimus, koulutussopimus
 • Työelämä oppimisessa mukana
 • Työpaikkaohjaajan rooli ja tehtävät
 • Opiskelijan perehdyttäminen ja palautteen antaminen
 • Opiskelijan osaamisvalmiudet
 • Erilaiset oppijat (eri kieli- ja kulttuuritaustaiset oppijat, erityistä tukea tarvitsevat oppijat)
 • Työpaikkaohjaajan muistilista – näin tuemme opiskelijan erilaisia valmiuksia
 • Osaamisen arviointi eli näytön arviointi – avataan tässä tutkinnon perusteita, ammattitaitovaatimuksia
 • Kehittämistehtävä (lyhyt), esim. opiskelijan ’polku’/ eteneminen työpaikalla ’harjoittelujakson’ aikana. Tässä on mahdollista huomioida myös työpaikan ja työtehtävien perehdyttämisohjeita ja niiden päivitys-/ kehittämistarpeita.

 

Sisällöissä huomioidaan myös, mitä tutkintoja tai tutkinnon osia opiskelijat suorittavat kyseisellä työpaikalla ja työtehtävissä.

 

Lisätietoja

Oulun TOPPI-verkosto
Minna-Liisa Myllylä, suunnittelija, OSAO,
p. 040 1415 135 minna-liisa.myllyla@osao.fi

 

Toteutus

Koulutus toteutetaan kaksipäiväisenä työpaikkaohjaajakoulutuksena. Kumpikin koulutuspäivä kestää klo 8-16 ja sisältää kahvitauot ja lounastauon.

Ajankohta

Koulutuksen ajankohta sovitaan suunnitteluvaiheessa.

Ensimmäisen päivän aiheet

 • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodot
  • Oppisopimus, koulutussopimus
 • Työelämä oppimisessa mukana
 • Työpaikkaohjaajan rooli ja tehtävät
 • Opiskelijan perehdyttäminen ja palautteen antaminen
 • Opiskelijan osaamisvalmiudet
 • Kehittämistehtävän ohjeistus ja työstämisen aloittaminen. Tässä voi olla esim. tutkinnon perusteet ja ammattitaitovaatimuksiin perehtyminen.

 

Toisen päivän aiheet

 • Lyhyt kertaus edellisestä päivästä, toiveet ja kysymykset
 • Kehittämistehtävän työstäminen. Esimerkiksi:
  • opiskelijan perehdytysohjelman laatiminen, näyttöjen suunnittelu, ohjaajan käsikirja
 • Erilaiset oppijat
 • Työpaikkaohjaajan muistilista – näin tuemme opiskelijoiden erilaisia valmiuksia
 • Yhdistelmäpolut, yrityspolku
 • Osaamisen arviointi
  •  näytön arviointiprosessi

 

Päivän sisältöä on mahdollista muokata työpaikan toiveiden mukaan. Sisällöissä voidaan myös perehdyttää niiden tutkinnonosien arviointikriteerien ja ammattitaitovaatimuksiin, joista opiskelijat hankkivat osaamista työpaikan työtehtävissä.

Lisätietoja

Oulun TOPPI-verkosto
Minna-Liisa Myllylä, suunnittelija, OSAO,
p. 040 1415 135, minna-liisa.myllyla@osao.fi

 

Toteutus

Koulutus toteutetaan kolmena iltapäivänä klo 12.30 – 16.00.

Ajankohta

Koulutuksen ajankohta sovitaan suunnitteluvaiheessa.

Ensimmäisen iltapäivän aiheet

 • Työpaikalla oppiminen (koulutussopimus, oppisopimus),
 • työpaikkaohjaajan rooli, opettajan rooli, opiskelijan rooli
 • opiskelijan perehdyttäminen
 • kehittämistehtävän ohjeistus

Toisen iltapäivän aiheet

 • Osaamisen eli näytön arviointi
 • arviointiopas

Kolmannen iltapäivän aiheet

 • Erilaiset oppijat, vinkkejä erityiseen tukeen
 • Kehittämistehtävien purkaminen

Lisätietoja

Oulun TOPPI-verkosto
Minna-Liisa Myllylä, suunnittelija, OSAO,
p. 040 1415 135, minna-liisa.myllyla@osao.fi

Työpaikkaohjaajakoulutuksesta tukea opiskelijan ohjaamiseen

Videolla OSAOn suunnittelija Minna-Liisa Myllylä kannustaa osallistumaan työpaikkaohjaajakoulutuksiin. Pääset katsomaan videon Youtubessa klikkaamalla kuvaa.

OSAOn kouluttamat työpaikkaohjaajat siivittävät Arinaa parhaaksi

Lue Arinan kanssa tehdystä yhteistyöstä

Suunnitellaan työyhteisösi tarpeisiin sopiva työpaikkaohjaajakoulutus

Ota yhteyttä!

Oulun TOPPI-verkoston koordinaattori
Minna-Liisa Myllylä
p. 040 141 5135
minna-liisa.myllyla@osao.fi

Tukea työpaikkaohjauksen arkeen | OhjausHELP

Ohjaan.fi OhjausHELP on valtakunnallinen päivystävä palvelu opiskelijoiden työpaikkaohjaajille.

OhjausHELPissä Ohjaan.fi -verkoston työpaikkaohjauksen asiantuntijat vastaavat keskiviikkoisin Teamsissa kysymyksiin ja antavat käytännön vinkkejä erilaisiin ohjaustilanteisiin.

Lue lisää palveluista, klikkaa linjoille ja kysy mitä tahansa ohjaamiseen liittyvää asiaa

Työelämä oppimisessa mukana -materiaalit

Työelämä oppimisessa mukana -esite ja -animaatio ohjaavat sinut työelämän ja opiskelijan väliseen yhteistyöhön ja auttavat työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Materiaali toimii muistin tukena ja on hyödynnettävissä työpaikoilla myöhemminkin.

Työelämässä oppimisessa mukana -esite ja -animaatio sisältävät opastusta seuraaviin asioihin:

 • Opintojen suunnitteleminen
 • HOKS-henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
 • Vastuun jakaminen työpaikalla
 • Työpaikkaohjaajana toimiminen
 • Oppimisen seuranta ja osaamisen arviointi

Materiaalin on tuottanut Tieto, taito ja työelämä -hanke. Hanke on saanut avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

METKO -hanke kehittää Pohjois-Suomen metsäkoulutusta työelämäläheisemmäksi sekä rakentaa uusia yhteistyömalleja yritysten ja oppilaitosten välille. Hanke on kehittänyt materiaalia metsäalan työpaikkaohjaajille.

Metsäalan työelämä oppimisessa mukana -esite

Iso valkoinen nuoli osoittaa oikealle

Työelämä- ja yrityspalvelut

OSAO Ovessa neuvontaa ja ohjausta työnantajille, yrityksille ja yrittäjille.

OSAO Ovi työelämä- ja yrityspalvelut
p. 040 141 5320
palveluttyoelamalle@osao.fi

Soita tai tule käymään!

Katso lisää