Johtamis- ja esimiestyön koulutukset

Koulutuksen avulla voit terävöittää näkemystä oman vastuualueesi johtamisesta ja esimiestyöstä. Koulutus parantaa edellytyksiäsi henkilökohtaiseen menestykseen ja uralla etenemiseen. Saat lisää tietoa ja asiantuntemusta päätöksenteon tueksi.

Yritysjohdon koulutukset

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tutkinto sopii sinulle, joka toimit esimiehenä julkishallinnossa tai toisen työnantajan palveluksessa, toimit yrittäjänä tai esimiehenä yrityksessäsi, vastaat koko yrityksen toiminnasta tai sinulla on selkeä oma vastuualue organisaatiossa tai sinulla on jo kokemusta esimiestehtävistä ja intoa kehittää omaa esimiesosaamistasi. Linkki johtamisen- ja yritysjohtamiset eat hakutietoihin

Lisätietoja koulutuksesta:
oppisopimusasiantuntija Anne Pudas, p. 0505951976, anne.pudas@osao.fi

 

Esimieskoulutukset

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan alan osaamisala

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit kaupan alalla esimiestehtävissä tai toimit tuotealueesta tai -osastosta vastaavana. Vastuullesi voi kuulua esimerkiksi oman osastosi tai yksikkösi henkilöstöasiat, operatiivinen toiminta, kannattavuus tai liiketoiminnan suunnittelu.

Lisätietoja koulutuksesta:
oppisopimusasiantuntija Anne Pudas, p. 0505951976, anne.pudas@osao.fi

 

Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Koulutus antaa valmiuksia toimia lähiesimiehenä, tiiminvetäjänä ja työryhmän vetäjänä. Koulutus kehittää osaamista esimiestyöhön, päivittäiseen vuorovaikutukseen, työssä ohjaamiseen, työhön perehdyttämiseen sekä työyhteisön kehittämiseen.

Tutustu tarkemmin ja hae koulutukseen

 

Majoitus-ja ravitsemisalan erikoisammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö hallitsee alan vaativat esimiehen työtehtävät. Hän tuntee johtamansa työn, hallitsee alan ammattilaiselta vaadittavat työprosessit ja hänellä on henkilöstöosaamista. Tutkinnon suorittanut henkilö pystyy suunnittelemaan, organisoimaan, ohjaamaan, valvomaan ja kehittämään päivittäistä toimintaa erilaisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä ja organisaatioissa tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on selkeä käsitys alan lähimenneisyydestä ja nykytilanteesta, ja hän on kiinnostunut alalla ja toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä.

Tutustu tarkemmin ja hae koulutukseen

 

Ajoneuvoalan ammattitutkinto, työnjohdon osaamisala

Tutkinnon suorittanut voi toimia työnjohtajana, hallityönjohtajana, myynnin työnjohtajana, varaosamyynnin työnjohtajana, tiiminvetäjänä tai ajoneuvoalan asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

Tutustu tarkemmin koulutukseen ja hae

 

Iso valkoinen nuoli osoittaa oikealle

Työelämä- ja yrityspalvelut

OSAO Ovessa neuvontaa ja ohjausta työnantajille, yrityksille ja yrittäjille.

OSAO Työelämä- ja yrityspalvelut
p. 040 141 5320

Soita tai tule käymään!

Katso tarkemmat yhteystiedot ja ota yhteyttä