Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

1.8. alkaen majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilötyön erikoisammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu majoitus- ja ravitsemisalalla työskenteleville, joilla on jo alan työntekijöiltä vaadittava työtehtävien hallinta ja kielitaito sekä työkokemusta, motivaatiota, halua ja valmiuksia toimia esihenkilötehtävissä.

Ammatti ja opinnot

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö hallitsee alan vaativat esihenkilön työtehtävät. Hän tuntee johtamansa työn, hallitsee alan ammattilaiselta vaadittavat työprosessit ja hänellä on henkilöstöosaamista. Tutkinnon suorittanut henkilö pystyy suunnittelemaan, organisoimaan, ohjaamaan, valvomaan ja kehittämään päivittäistä toimintaa erilaisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä ja organisaatioissa tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on selkeä käsitys alan lähimenneisyydestä ja nykytilanteesta, ja hän on kiinnostunut alalla ja toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku ympäri vuoden.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutuksen voi aloittaa milloin vain. Koulutus järjestetään non stop verkkokoulutuksena. Koulutukseen kokonaiskesto on noin yksi vuosi. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS),

Koulutuspaikka

Koulutuksen järjestää Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Opiskelijavalinta

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle

  • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
  • Haastattelu

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle. Kielitaidon arviointi järjestetään tarvittaessa haastattelun yhteydessä. Saapuneet hakemukset tarkistetaan kerran viikossa ja hakijoihin on yhteydessä vastuukouluttaja. Opiskelijavalintapäätöksiä tehdään viikottain.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Majoitus- ja ravitsemisalan erikoisammattitutkinnon kielitaitovaatimus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Lähiopetusta järjestetään tiistaisin klo 12-16. Opetus tapahtuu Teams-alustalla. Lisäksi käytetään Pinja-oppimisalustaa. Koulutuspäiviä on noin 1/kk.

Koulutus toteutetaan moduuleittain tutkinnon osa kerrallaan. Koulutukseen on mahdollista hakeutua milloin vain ja opiskelu aloitetaan aina seuraavasta moduulista (tutkinnon osasta).

Oppisopimusopiskelu

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Se edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain.

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutussuunnittelija Kirsi Pirinen, kirsi.pirinen@osao.fi,  puh. 040 541 3643

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:
  • Päivittäisten toimintojen ohjaaminen
  • Esimiehenä toimiminen
  • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
Valinnaiset tutkinnon osat:
  • Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen
  • Kehittämisprojektin toteuttaminen
  • Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
  • Tutkinnon osa Yrittäjän ammattitutkinnosta
  • Tutkinnon osa muusta erikoisammattitutkinnosta

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 250 € (alv 0 %).

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Sanna Kurvinen, p. 050 573 8432, sanna.kurvinen@osao.fi

Lisäteitoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Tutkinnon nimi uudistuu: 1.8.2024 alkaen tutkinto on majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilötyön erikoisammattitutkinto