Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu majoitus- ja ravitsemisalalla työskenteleville, joilla on jo alan työntekijöiltä vaadittava työtehtävien hallinta ja kielitaito sekä työkokemusta, motivaatiota, halua ja valmiuksia toimia esimiestehtävissä.

Ammatti ja opinnot

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittanut henkilö hallitsee alan vaativat esimiehen työtehtävät. Hän tuntee johtamansa työn, hallitsee alan ammattilaiselta vaadittavat työprosessit ja hänellä on henkilöstöosaamista. Tutkinnon suorittanut henkilö pystyy suunnittelemaan, organisoimaan, ohjaamaan, valvomaan ja kehittämään päivittäistä toimintaa erilaisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä ja organisaatioissa tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti. Tutkinnon suorittaneella henkilöllä on selkeä käsitys alan lähimenneisyydestä ja nykytilanteesta, ja hän on kiinnostunut alalla ja toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja tulevaisuuden näkymistä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku ympäri vuoden.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Aloitus joustavasti. Koulutuksen kesto on noin yksi vuosi ja kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

 

Koulutuspaikka

Koulutuksen järjestää Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

 

Opiskelijavalinta

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle

  • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
  • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Majoitus- ja ravitsemisalan erikoisammattitutkinnon kielitaitovaatimus on B 2.1. Lisätietoa täältä.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus on pääsääntöisesti tiistaisin klo 15.00 – 18.15, neljä oppituntia kerralla. Koulutus on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna. Koulutuksen tukena toimii Moodle -oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä.

Koulutus toteutetaan moduuleittain tutkinnon osa kerrallaan. Koulutukseen on mahdollista hakeutua milloin vain ja opiskelu aloitetaan aina seuraavasta moduulista (tutkinnon osasta).

 

Oppisopimusopiskelu

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Se edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain.

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Paula Tuohimaa, p. 050 317 4818, paula.tuohimaa@osao.fi.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:
  • Päivittäisten toimintojen ohjaaminen
  • Esimiehenä toimiminen
  • Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen
Valinnaiset tutkinnon osat:
  • Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen
  • Kehittämisprojektin toteuttaminen
  • Monimuotoisen työyhteisön johtaminen
  • Tutkinnon osa Yrittäjän ammattitutkinnosta
  • Tutkinnon osa muusta erikoisammattitutkinnosta

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 250 € (alv 0 %).

 

Lisätiedot

Tiina Niemelä
p. 044 703 7739
tiina.k.niemela@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalveluista saat hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Ovi on avoinna kenelle tahansa, joka on kiinnostunut ammatillisesta koulutuksesta ja tarvitsee lisää tietoa hakeutumisesta.

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
chat www.osao.fi/ovi
ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

 

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.