Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Tietyillä aloilla on erityisiä vaatimuksia liittyen turvallisuuteen ja hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn. Tutkintokohtaisten terveydentila-, toimintakyky- ja turvallisuusvaatimusten tavoitteena on edistää turvallisuutta koulutuksessa ja työelämässä.

Terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Et kuitenkaan voi tulla valituksi opiskelijaksi mikäli:

  • et ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön työtehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä
  • et täytä opintoihin liittyviä turvallisuusvaatimuksia (alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta tai liikenteen turvallisuutta koskevat vaatimukset)
  • jos estettä ei voida kohtuullisilla toimilla poistaa

Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi

Arvioimme hakijoiden terveydentilan tai toimintakyvyn osalta mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllisen hoitotilanteen. Tämän vuoksi sinun tulee antaa pyydettäessä opiskelijaksi ottamisen edellyttämät terveydentilaasi koskevat tiedot sekä mahdollinen tieto aikaisemmasta opiskeluoikeutesi peruuttamista koskevasta päätöksestä. Valintatilanteessa riittää oma kuvauksesi nykyhetken terveydentilastasi. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen. Opiskeluoikeutesi voidaan myöhemmin peruuttaa, mikäli jätät valintatilanteessa kertomatta olennaisesti terveydentilaasi ja toimintakykyysi vaikuttavan asian.

Rikostaustaote

Sinun tulee toimittaa nähtäväksi rikostaustaote, jos opintoihisi oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä sisältyy olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä. Alaikäisten kanssa työskentelevillä opiskelijoilla ei saa olla tuomiota seksuaalirikoksesta, henkeen ja terveyteen kohdistuvasta rikoksesta tai vakavasta huumausainerikoksesta.

Saat rikostaustaotteen toimittamisesta tarkemmat ohjeet opintojesi yhteydessä. Hakuvaiheessa todistusta ei tarvita. Oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa rikostaustaotteen vaatimisesta huoltajallesi.

Iso valkoinen nuoli osoittaa oikealle

Tarvitsetko apua?

Tule keskustelemaan tilanteestasi hakijapalveluumme OSAO Oveen. Oven opinto-ohjaajat neuvovat sinua kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa.

Katso OSAO Oven yhteystiedot