Toimeentulo opiskeluaikana

Voit rahoittaa opintosi monella tavalla. Yleisimmät rahoitustavat ovat opintotuki (KELA), aikuiskoulutustuki (Työllisyysrahasto) ja omaehtoinen opiskelu työttömyystuella (TE-toimisto). Mikäli opiskelet oppisopimuksella, sinulle maksetaan palkkaa työsuhteen ajan. Työvoimakoulutuksessa saat työttömyysetuutta.

Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus oppivelvollisille

Oppivelvollisille ensimmäisen ammatillisen tutkinnon tai lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittaminen on maksutonta. Maksuttomuus koskee ensimmäisen kerran syksyllä 2021 toisen asteen opinnot aloittavia oppivelvollisia opiskelijoita. Maksuttomuus on voimassa enintään sen kalenterivuoden loppuun, jona täytät 20 vuotta.

Jos suoritat ns. kaksoistutkintoa (ammatillinen tutkinto ja ylioppilastutkinto) oikeus maksuttomaan koulutukseen päättyy silloin, kun olet suorittanut sekä ammatillisen tutkinnon että ylioppilastutkinnon.

Koulutuksen järjestäjän järjestämä opetus ja ohjaus on oppivelvolliselle opiskelijalle maksutonta. Näiden lisäksi oppivelvolliselle maksutonta ovat

 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
 • opintojen suorittamiseksi tarvittava tietokone sekä mahdollinen laskin tai laskinlisenssi
 • työvälineet, -asut ja -aineet, esimerkiksi turvavaatteet, suojavaatteet ja työkengät
 • ammatillisessa koulutuksessa säädösperusteiset luvat ja pätevyydet kuten ajoluvat, hygieniapassi, kasvinsuojelututkinto ja vesityökortti sekä työelämän
 • edellyttämät luvat ja pätevyydet, kuten työturvallisuuskortti, ensiapukortti tai tulityökortti, jotka ovat välttämättömiä tutkinnon perusteiden
 • ammattitaitovaatimuksissa tai osaamistavoitteissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi
 • ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät viisi koetta, myös hylättyjen uusiminen
 • vähintään seitsemän kilometrin koulumatkat ilman omavastuuosuutta
 • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkustuskustannukset (matka lähimpään oppilaitokseen, jossa opiskelee yli 100 km tai päivittäinen edestakainen matka-aika yli 3 tuntia).

Opiskelijoilla ei ole oikeutta saada materiaaleja ja välineitä itselleen lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen, ellei koulutuksen järjestäjä toisin päätä.

Lue lisää oppivelvollisuudesta toisella asteella

Opintotuki

Kansaneläkelaitos (Kela) vastaa opintotuen myöntämisestä. Opintojasi aloittavana sinulle tuen saantiin riittää oppilaitokseen hyväksyminen. Opintotukeen kuuluvat

 • opintoraha
 • opintorahan oppimateriaalilisä
 • asumislisä
 • opintolainan valtiontakaus

Opintotuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua vähintään 4,5 osaamispistettä tukikuukautta kohti. Jos opintojesi laajuutta ei ole mitoitettu opintopisteinä, sinun on osallistuttava opetukseen tai opintoihin kuuluvaan työpaikalla oppimiseen keskimäärin 25 tuntia viikossa. Opiskelun on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

Tukea myönnetään sinulle opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi. Oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa Kelalle, jos opinnot eivät edisty riittävästi.

Kela ei myönnä opintorahaa alle 17-vuotiaalle opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään. Asumislisän saamista lapsilisä ei kuitenkaan estä, jos opiskelija asuu itsenäisesti vuokralla tai asumisoikeusasunnossa. Opiskelijan omat tulot vaikuttavat opintotuen määrään.

Opintorahan oppimateriaalilisä

Opintorahan oppimateriaalilisä on 50,16 e/kk 1.8.2022 alkaen. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut eli oppivelvolliset eivät saa oppimateriaalilisää. Oppimateriaalilisään ovat oikeutettuja vanhempansa luona asuvat alle 20-vuotiaat ja muualla asuvat alle 18-vuotiaat, joiden vanhempien vuositulot ovat yhteensä enintään 41 100 euroa. Lisän voivat saada myös alle 17-vuotiaat lapsilisän piirissä olevat opiskelijat. Oppimateriaalilisä myönnetään ilman hakemusta niille opiskelijoille, jotka saavat jo opintorahaa.  Jos et vielä saa mitään opintorahaa, hae opintotukea opintotukihakemuksella.  Oppimateriaalilisää haetaan samalla lomakkeella kuin opintorahaa.

Lue lisää opintotuesta Kelan sivuilta

Opintotuen hakeminen

Opintotuen hakulomakkeita ja olosuhdemuutoslomakkeen sekä tietoa tuen määristä, tulorajoista ja myöntämisperusteista saat osoitteesta www.kela.fi.

Hae opintotukea OmaKelassa.

Osoitteessa www.kela.fi/asiointi löydät sähköisen opintotukihakemisen ohjeet. Muista ilmoittaa Kelalle myös olosuhdemuutoksista. Jos tukea on maksettu liikaa tai perusteetta, maksettu tuki peritään takaisin.

Koulumatkatuki

Voit saada koulumatkatukea, jos sinulla on vähintään 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa.

Kelan koulumatkatukea voit saada, jos opiskelet OSAOssa ammatillista perustutkintoa tai tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA), olet päätoiminen opiskelija ja asut vakituisesti Suomessa. Maksuttomaan koulutukseen osallistuvat voivat hakea koulumatkatukea, jos koulumatkan pituus yhteen suuntaan on vähintään 7 km. Muilla opiskelijoilla vastaava matkan pituus on vähintään 10 km. Saadaksesi tuen sinun on ensisijaisesti käytettävä julkisia kulkuneuvoja (linja-auto, juna).

Koulumatkatuen voit hakea verkkohakemuksella OmaKelassa jo ennen uuden lukuvuoden alkua. Jos aloitat uutena opiskelijana toisen asteen opinnot syksyllä, tuen voi hakea, kun on vastaanottanut opiskelupaikan.

Koulumatkatukea eivät voi saada opiskelijat, jotka osallistuvat työvoima- tai oppisopimuskoulutukseen, suorittavat ammattitutkintoa (paitsi maksuttomaan koulutukseen osallistuvat) tai erikoisammattitutkintoa.

Maksuttomaan koulutukseen osallistuville ei ole tuessa omaa maksuosuutta tai lipun hinnan vähimmäiskustannusrajaa. Muilla opiskelijoilla omavastuu kaikilla matkoilla on 43 euroa/kk. Koulumatkan kustannusten on ylitettävä 54 euroa/kk. Tuki maksetaan myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen matkoilla, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Tarkista ajantasaiset euromäärät Kelan nettisivuilta!

Opiskelija, toimi näin:

 1. Hanki omat verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne.
 2. Kirjaudu OmaKelaan ja täytä koulumatkatuen verkkohakemus.
 3. Lähetä hakemus.
 4. Jos käytät koulumatkaasi Matkahuollon, Waltin, HSL:n, Nyssen tai Fölin liikennettä, Kela voi myöntää sinulle niin sanotun osto-oikeuden heti hakemuksen lähettämisen jälkeen. Voit ostaa koulumatkatuetun lipun aikaisintaan 18.7.2023.
 5. Katso tieto mahdollisesta osto-oikeudestasi OmaKelasta.

Jos alaikäinen opiskelija ei voi hakea tukea itse, huoltaja voi hakea tuen alaikäisen opiskelijan puolesta.

Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista, jotta koulumatkatuki maksetaan sinulle oikein. Katso tarkemmat ohjeet muutosten ilmoittamiseen Kelan sivulta.

Siirry Kelan Koulumatkatuen muutoksista ilmoittaminen -sivulle

Katso OSAOn opintotoimistojen ja infopisteiden tiedot

Aikuiskoulutustuki

Mikäli olet opiskelija, joka on ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Työllisyysrahasto vastaa tuen tiedotuksesta ja neuvonnasta.

Lue lisää Työllisyysrahaston sivulta

Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos:

 • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • olet vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan olet koulutuksen tarpeessa ja
 • opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla sekä
 • olet sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista.

Opiskelun kestolle ei ole vaatimuksia, mutta opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. TE-toimisto seuraa opintojen etenemistä.

Lue lisää TE-palveluiden sivulta

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Jos olet työtön työnhakija, sinun on mahdollista opiskella lyhytkestoisia eli enintään kuuden kuukauden opintoja työttömyysetuudella. Saat opiskella työttömyysetuudella puoli vuotta, jos

 • olet vähintään 25-vuotias
 • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa

Opintojesi tulee edistää työllistymistä, eikä esimerkiksi selkeästi harrastusluonteisiin opintoihin tai yli kuusi kuukautta kestäviin opintoihin. Jos haluat jatkaa aiemmin keskeytyneitä opintojasi loppuun, opintojen keskeyttämisestä on oltava vähintään vuosi.

Lue lisää TE-palveluiden sivulta

Oppisopimuskoulutus

Saat työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppilaitoksessa suoritettavan lähiopetuksen ajalta voit hakea opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa tältä ajalta palkkaa.

Opintososiaaliset etuudet

 • päiväraha 15 euroa/päivä
 • perheavustus 17 euroa/päivä
 • matkakorvaus
 • majoituskorvaus 8 euroa/päivä (edellyttää yöpymistä opiskelupaikkakunnalla)

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä.

Lue lisää TE-palveluiden sivulta

Asuminen

OSAOn opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakeutua asumaan maksuttomaan opiskelija-asuntolaan. Asuntolat sijaitsevat opetusyksiköiden yhteydessä Haukiputaalla, Limingassa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. Etusijalla ovat oppivelvolliset opiskelijat sekä alle 18-vuotiaat perustutkintoa opiskelevat ensimmäisen vuoden opiskelijat, joiden matka kotoa oppilaitokseen on pitkä tai muuten hankala esimerkiksi puuttuvien julkisten kulkuyhteyksien vuoksi.

Lue lisää Asuntolat -sivulta
Iso valkoinen nuoli osoittaa oikealle

Tule käymään

Tule keskustelemaan tilanteestasi hakijapalveluumme OSAO Oveen. Oven opinto-ohjaajat neuvovat sinua kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa.

Katso OSAO Oven yhteystiedot