Toimeentulo opiskeluaikana

Voit rahoittaa opintosi monella tavalla. Yleisimmät rahoitustavat ovat opintotuki (KELA), aikuiskoulutustuki (Työllisyysrahasto) ja omaehtoinen opiskelu työttömyystuella (TE-toimisto). Mikäli opiskelet oppisopimuksella, sinulle maksetaan palkkaa työsuhteen ajan. Työvoimakoulutuksessa saat työttömyysetuutta.

Opintotuki

Kansaneläkelaitos (Kela) vastaa opintotuen myöntämisestä. Opintojasi aloittavana sinulle tuen saantiin riittää oppilaitokseen hyväksyminen. Opintotukeen kuuluvat

 • opintoraha
 • opintorahan oppimateriaalilisä
 • asumislisä
 • opintolainan valtiontakaus

Opintotuen saaminen edellyttää päätoimista opiskelua vähintään 4,5 osaamispistettä tukikuukautta kohti. Jos opintojesi laajuutta ei ole mitoitettu opintopisteinä, sinun on osallistuttava opetukseen tai opintoihin kuuluvaan työpaikalla oppimiseen keskimäärin 25 tuntia viikossa. Opiskelun on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta.

Tukea myönnetään sinulle opintojen laajuutta vastaavaksi ajaksi. Oppilaitoksella on velvollisuus ilmoittaa Kelalle, jos opinnot eivät ole päätoimisia tai olet poissa opinnoista yli kaksi viikkoa.

Kela ei myönnä opintorahaa alle 17-vuotiaalle opiskelijalle, joka on oikeutettu lapsilisään. Asumislisän saamista lapsilisä ei kuitenkaan estä, jos opiskelija asuu itsenäisesti vuokralla tai asumisoikeusasunnossa. Opiskelijan omat tulot vaikuttavat opintotuen määrään.

Opintorahan oppimateriaalilisä

1.8.2019 alkaen pienituloisten perheiden ammatillista tai lukiokoulutusta suorittavat lapset voivat saada opintorahan oppimateriaalilisää 46,80 e/kk. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut eli oppivelvolliset eivät saa oppimateriaalilisää. Oppimateriaalilisään ovat oikeutettuja vanhempansa luona asuvat alle 20-vuotiaat ja muualla asuvat alle 18-vuotiaat, joiden vanhempien vuositulot ovat yhteensä enintään 41 100 euroa. Lisän voivat saada myös alle 17-vuotiaat lapsilisän piirissä olevat opiskelijat. Oppimateriaalilisä myönnetään ilman hakemusta niille opiskelijoille, jotka saavat jo opintorahaa.  Jos et vielä saa mitään opintorahaa, hae opintotukea opintotukihakemuksella.  Oppimateriaalilisää haetaan samalla lomakkeella kuin opintorahaa.

Lue lisää opintotuesta Kelan sivuilta

Opintotuen hakeminen

Opintotuen hakulomakkeita ja olosuhdemuutoslomakkeen sekä tietoa tuen määristä, tulorajoista ja myöntämisperusteista saat osoitteesta www.kela.fi. Hakulomakkeita liitteineen voit palauttaa Kelan toimistoihin ja ammattiopiston opintotoimistoihin ja/tai neuvontaan. Kelan sivulta näin haet opintotukea löydät sähköisen opintotukihakemisen ohjeet. Muista ilmoittaa Kelalle myös olosuhdemuutoksista. Jos tukea on maksettu liikaa tai perusteetta, maksettu tuki peritään takaisin.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki muuttuu kaikilla opiskelijoilla 1.8.2021 alkaen. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat. Maksuttomaan koulutukseen ovat oikeutettuja laajennetun oppivelvollisuuden piirissä olevat nuoret.

Kelan koulumatkatukea voit saada, jos olet ammatillisessa peruskoulutuksessa tai valmistavassa koulutuksessa opiskeleva päätoiminen opiskelija ja asut vakituisesti Suomessa. Maksuttomaan koulutukseen osallistuvat voivat hakea koulumatkatukea, jos  koulumatkan pituus yhteen suuntaan on vähintään 7 km. Muilla opiskelijoilla vastaava matkan pituus on vähintään 10 km. Saadaksesi tuen sinun on ensisijaisesti käytettävä julkisia kulkuneuvoja (linja-auto, juna).

Koulumatkatukea eivät voi saada opiskelijat, jotka osallistuvat työvoima- tai oppisopimuskoulutukseen, suorittavat ammattitutkintoa (paitsi maksuttomaan koulutukseen osallistuvat) tai erikoisammattitutkintoa.

Maksuttomaan koulutukseen osallistuville ei ole tuessa omaa maksuosuutta tai lipun hinnan vähimmäiskustannusrajaa. Muilla opiskelijoilla omavastuu kaikilla matkoilla on 43 euroa/kk ja koulumatkan kustannusten on ylitettävä 54 euroa/kk. Tuki maksetaan myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen matkoilla, mikäli edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Tarkista ajantasaiset euromäärät Kelan nettisivuilta!

Hakulomakkeita ja ohjeita saat OSAOn yksiköiden opintotoimistoista/infopisteistä tai alla olevista linkeistä.

Katso OSAOn opintotoimistojen ja infopisteiden tiedot

Aikuiskoulutustuki

Mikäli olet opiskelija, joka on ollut työelämässä yhteensä vähintään 8 vuotta ja nykyisen työnantajan palveluksessa tai päätoimisena yrittäjänä vähintään vuoden, voit olla oikeutettu aikuiskoulutustukeen. Työllisyysrahasto vastaa tuen tiedotuksesta ja neuvonnasta.

Lue lisää Työllisyysrahaston sivulta

Omaehtoinen opiskelu työttömyystuella

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos:

 • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • olet vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan olet koulutuksen tarpeessa ja
 • opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla sekä
 • olet sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista.

Opiskelun kestolle ei ole vaatimuksia, mutta opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. TE-toimisto seuraa opintojen etenemistä.

Lue lisää TE-palveluiden sivulta

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Jos olet työtön työnhakija, sinun on mahdollista opiskella lyhytkestoisia eli enintään kuuden kuukauden opintoja työttömyysetuudella. Saat opiskella työttömyysetuudella puoli vuotta, jos

 • olet vähintään 25-vuotias
 • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa

Opintojesi tulee edistää työllistymistä, eikä esimerkiksi selkeästi harrastusluonteisiin opintoihin tai yli kuusi kuukautta kestäviin opintoihin. Jos haluat jatkaa aiemmin keskeytyneitä opintojasi loppuun, opintojen keskeyttämisestä on oltava vähintään vuosi.

Lue lisää TE-palveluiden sivulta

Oppisopimuskoulutus

Saat työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Oppilaitoksessa suoritettavan lähiopetuksen ajalta voit hakea opintososiaalisia etuuksia, mikäli työnantaja ei maksa ajalta palkkaa.

Opintososiaaliset etuudet

 • päiväraha 15 euroa/päivä
 • perheavustus 17 euroa/päivä
 • matkakorvaus
 • majoituskorvaus 8 euroa/päivä (edellyttää yöpymistä opiskelupaikkakunnalla)

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä.

Lue lisää TE-palveluiden sivulta

Asuminen

OSAOn opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakeutua asumaan maksuttomaan opiskelija-asuntolaan. Asuntolat sijaitsevat opetusyksiköiden yhteydessä Haukiputaalla, Limingassa, Muhoksella, Pudasjärvellä ja Taivalkoskella. Etusijalla ovat oppivelvolliset opiskelijat sekä alle 18-vuotiaat perustutkintoa opiskelevat ensimmäisen vuoden opiskelijat, joiden matka kotoa oppilaitokseen on pitkä tai muuten hankala esimerkiksi puuttuvien julkisten kulkuyhteyksien vuoksi.

Lue lisää Asuntolat -sivulta
Iso valkoinen nuoli osoittaa oikealle

Tule käymään

Tule keskustelemaan tilanteestasi hakijapalveluumme OSAO Oveen. Oven opinto-ohjaajat neuvovat sinua kaikissa hakeutumiseen liittyvissä asioissa.

Katso OSAO Oven yhteystiedot