Tutkinnon osat

Tutkinnon osien avulla voit tutustua kiinnostavaan alaan, parantaa työllistymismahdollisuuksiasi tai laajentaa tutkintoasi vastaamaan työelämän tarpeita. Tutkinnon osat ovat osia ammatillisista perustutkinnoista, ammattitutkinnoista ja erikoisammattitutkinnoista.

Osaamisen laajentaminen työelämän tarpeita vastaavaksi ei välttämättä vaadi koko tutkinnon suorittamista. Joskus riittää tutkinnon osan suorittaminen esim. toisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon osan suorittamalla on myös mahdollista tutustua kiinnostavaan alaan. Osa tutkinnon osista on avoinna kaikille kiinnostuneille, osassa on vaatimus alan aiemmasta osaamisesta.

Tutkinnon osat lukiossa tai toisessa ammatillisessa perustutkinnossa opiskelevalle

Lukiolaisena tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelijana edistät opintojasi ja saat apua työllistymiseen ja urapolun löytymiseen, kun suoritat 5 – 15 osaamispisteen ammatillisen tutkinnon osan. Henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti hankit osaamisen oppilaitoksessa, työpaikalla sekä itseopiskeluna ja näytät osaamisesi käytännön työtehtävissä.

Lukiolaisena voit saada hyväksiluettua jopa 10 lukion kurssia ja toista perustutkintoa opiskelevalle tunnustetaan koko tutkinnon osa.

 

Iso valkoinen nuoli osoittaa oikealle

Kaikille tietoa ammatillisesta koulutuksesta

Hakeutuminen, opintojen rahoitus, ammatit – mitä haluatkin tietää, hakijapalvelu OSAO Ovi auttaa.

Katso OSAO Oven yhteystiedot