Kunnossapito-osaamista sähköasentajille

Tutkinnon osia kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta

Onko sinulla sähköasentajan pätevyys ja haluaisit laajentaa osaamistasi kunnossapitoon? Kunnossapito-osaamista sähköasentajille -koulutuksesta saat monipuolista osaamista asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin. Koulutuksen aikana suoritetaan hydrauliikka-asennukset (20 osp), kunnossapitotyöt (20 osp) sekä voimansiirron ja koneenelimien asennustyöt (20 osp) -tutkinnon osat kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta.

Koulutuksen kuvaus

Moniosaajille on kysyntää teollisuudessa ja energia-alalla, mm. prosessiteollisuudessa ja tuulivoimaloissa. Osallistumalla kunnossapitokoulutukseemme vahvistat työasemasi myös tulevaisuudessa. Koulutus antaa sinulle laajat mahdollisuudet työskennellä teollisuudessa mekaanisen kunnossapidon tehtävissä, joissa tarvitaan myös sähköasentajan pätevyyttä.  Mahdollisia työtehtäviä koulutuksen jälkeen ovat tuulivoimalan kunnossapitäjä tai teollisuuden kunnossapitäjä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu työssä oleville ja työvoiman ulkopuolella oleville sähköasentajille. Koulutukseen valitulla tulee olla sähköasentajan tutkinto (esim. sähkö- ja automaatioalan perustutkinto).

Ajankohta

Opinnot alkavat 4.9.2023. Hae koulutukseen 1.8.2023 mennessä.

Opintojen kesto on noin 1 vuosi. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon osien muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää lopullisen opiskeluajan.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2, 90230 Oulu

Hinta

Opetus on maksutonta. Opiskelun aikana voi syntyä kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, työasusta, työkaluista ja korttipätevyyksistä, n. 350 – 400 €.

Opiskelun toteutusmuoto

Opinnot voit suorittaa päiväopintoina työn ohessa tai alan työtehtävissä oppisopimuksella. Koulutus koostuu kone-ja tuotantotekniikan perustutkinnon tutkinnon osista. Tarvittaessa sinulla on mahdollisuus osallistua myös oppimisvalmiuksia tukeviin opintoihin.

Koulutus voidaan toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja määrittää opiskelun toteutus, jos sinulla ei ole työpaikkaa. Oppilaitoksessa tapahtuvan lähiopetuksen määrä on keskimäärin 2-4 päivää/kuukausi koko koulutuksen aikana

Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Koulutuksessa suoritetaan kunnossapitoon liittyviä tutkinnon osia. Koulutus sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa lehtori Kari Palokangas, p. 050 4078895, kari.palokangas@osao.fi

Koulutuksen tavoite

Koulutuksessa suoritetaan kolme tutkinnon osaa kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnosta. Tavoitteena on parantaa mahdollisuuksiasi työskennellä teollisuudessa mekaanisen kunnossapidon tehtävissä, joissa tarvitaan myös sähköasentajan pätevyyttä.

Koulutuksen päätyttyä ja työkokemusta hankittuasi voit laajentaa osaamistasi esim. suorittamalla työn ohessa oppisopimuksella koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon, jossa voit suuntautua mm. tuulivoimaan, prosessiteollisuuteen tai sähköautomaatioon.

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Koulutuksessa opiskellaan 3 tutkinnon osaa, yhteensä 60 osp. Osaaminen arvioidaan pääasiassa työpaikalla toteutettavissa näytöissä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella.Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 2 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 5 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut järjestetään 7.- 11.8.2023. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan 23.8.2023.

Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan 30.8.2023 mennessä. Varasijat ovat voimassa: 4.9.2023 saakka.

Lisätietoja

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Lehtori Kari Palokangas, p. 050 4078 895, kari.palokangas@osao.fi

Lisätietoa koulutukseen hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Koulutukseen valitaan 10 opiskelijaa.

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa. Käytä hakemuksen täyttämisessä mieluiten tietokonetta.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Vahvistus on sitova.

 

Logo, jossa teksti "Rahoittaja: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus"

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.