Koulutukset maahanmuuttaneille

OSAOssa järjestetään maahanmuuttaneille kotoutumiskoulutuksia, tutkintokoulutukseen valmentavaa TUVA-koulutusta, eri alojen ammatillista koulutusta sekä Yleisiä kielitutkintoja (YKI).

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutus auttaa maahanmuuttaneita pääsemään mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan, opiskeluun ja työelämään. Koulutuksessa kehitetään kieli- ja viestintäosaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista ja opiskellaan valinnaisia sisältöjä.

Kun haluat aloittaa kotoutumiskoulutuksen, ota yhteyttä TE-palveluihin.

Lue lisää TE-palveluiden sivulta

Kielitaito

Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Yleiset kielitutkinnot mittaavat, miten osaat käyttää vierasta kieltä käytännön tilanteissa. Nämä ovat tilanteita, joissa joudut puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan. Voit ilmoittautua OSAOssa järjestettäviin yleisiin kielitutkintotesteihin (YKI).

Lisätietoja

Merja Saartoala, p. 044 7037 852, merja.saartoala@osao.fi

Lue lisää yleisistä kielitutkinnoista ja niihin ilmoittautumisesta

Valmentava koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA on sinulle, joka tarvitset lisää valmiuksia ammatillisten opintojen aloittamiseen.  TUVA vahvistaa edellytyksiäsi suorittaa ammatillinen koulutus ja selkeyttää ammatinvalintaasi.

TUVA-koulutukseen valittavalla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Kielitaitoa arvioidaan haastattelussa ja hakijan esittämien todistusten perusteella.

Lue lisää valmentavista koulutuksista

Työllistyminen ja jatko-opintoihin suuntautuminen

OSAOssa järjestetään erilaisia koulutuksia, joista voi olla sinulle apua työllistymisessä ja jatko-opintoihin siirtymisessä. Apua työllistymiseen ja jatko-opintoihin suuntautumisessa antavat myös erilaiset hankkeet.

OSAO järjestää maahanmuuttaneille koulutuksia myös työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutukset toteutetaan yhdessä TE-palveluiden kanssa. Lisätiedot näistä koulutuksista löydät TE-palveluiden sivuilta.

OSAOn koulutuskalenterista näet kaikki tällä hetkellä haussa olevat erityisesti maahanmuuttaneille tarkoitetut koulutukset.

Katso haussa olevat koulutukset maahanmuuttaneille

Kielitaidon arviointi

Kielitaidon arviointi ja kielitaitotasosuositukset ammatillisessa koulutuksessa

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, selvitämme kielitaitosi kielitaidon arvioinnilla. Arvioinnissa testataan onko sinulla riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset. Kielitaidon arvioinnin perusteella suunnittelemme myös tuen, jota mahdollisesti tarvitset opiskellessasi.

Katso tutkintokohtaiset kielitaitotasosuositukset

 

Kielitaidon arvioinnista vapauttavat todistukset 1.1.2024 alkaen

Kielitaitotasosuositus B2.1

Hakijan ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos hänellä on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus (yhteishaku)
 • YKI-todistus, jossa vähintään kolme osa-aluetta on vähintään tasoa 4
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus

Kielitaitotasosuositus B1.2

Hakijan ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos hänellä on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus (yhteishaku)
 • YKI-todistus, jossa vähintään kaksi osa-aluetta on vähintään tasoa 3 ja yksi osa-alue tasoa 4
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus

Kielitaitosuositus B1.1

Hakijan ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos hänellä on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus (yhteishaku)
 • YKI-todistus, jossa vähintään kolme osa-aluetta on vähintään tasoa 3
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus

Kielitaitosuositus A2.2

Hakijan ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos hänellä on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus (yhteishaku)
 • YKI-todistus, jossa vähintään kaksi osa-aluetta on vähintään tasoa 3
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus

Kielitaitosuositus A2.1

Hakijan ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos hänellä on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus (yhteishaku)
 • YKI-todistus, jossa vähintään kaksi osa-aluetta on vähintään tasoa 3
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus

Muut todistukset

Hakijan ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos hän on suorittanut jonkin seuraavista

 • perusopetuksessa vähintään arvosanalla 7 toisen kotimaisen A-kielen (suomi) oppimäärän (esim. ruotsin kielellä perusopetuksen käyneet)
 • lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä.
 • lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen (suomi) koko oppimäärän.
 • lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille
 • Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä
 • Hakijalla on todistus hakukohteeseen riittävästä kielitaidosta esim. Valma tai TUVA-koulutuksesta, kotoutumiskoulutuksessa tai Oulun osaamiskeskuksesta (OSKE) tai Kotoa työelämään – Maahanmuuttaneiden toimiva arki-hankkeesta

Todistukset eivät vanhene.

Tutkinnon kielitaitotasosuosituksen voit tarkistaa www.osao.fi tutkintokohtaiselta sivulta.

Puutteellisen kielitaidon vuoksi ilman opiskelupaikkaa jääville annetaan jatko-ohjausta OSAO Ovessa.

Oppimisvalmiuskoe (yhteishaku)

Oppimisvalmiuskoe ei ole OSAOlla käytössä kevään 2024 yhteishaussa. Oppimisvalmiuskokeessa mitataan hakijan oppimaan oppimisen kykyjä.

Iso valkoinen nuoli osoittaa oikealle

Apua hakeutumiseen

Neuvoja ja apua koulutukseen hakeutumiseen saat OSAO Ovi -hakijapalvelusta.

OSAO Ovi
p. 040 826 6060
ovi@osao.fi

Katso aukioloajat