Koulutukset maahanmuuttaneille

OSAOssa järjestetään maahanmuuttaneille kotoutumiskoulutuksia, tutkintokoulutukseen valmentavaa TUVA-koulutusta, eri alojen ammatillista koulutusta, kielitaidon kartoituksia sekä Yleisiä kielitutkintoja (YKI).

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutus auttaa maahanmuuttaneita pääsemään mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan, opiskeluun ja työelämään. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja viestintätaitoja, yhteiskunta- ja työelämätaitoja ja tehdään sinulle henkilökohtainen ammatillinen urasuunnitelma.

Kun haluat aloittaa kotoutumiskoulutuksen, ota yhteyttä TE-palveluihin.

Lue lisää TE-palveluiden sivulta

Ukrainan kielellä tuettua työvoimakoulutusta

OSAO Edu Oy ja TE-palvelut järjestävät Osaamista suomen kieleen ja työelämään -koulutuksen, jossa tukikielenä on ukraina. Koulutuksessa opiskellaan suomen kielen alkeita sekä matkailu-, ravintola- ja puhtausalan perustyötehtäviä. Koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus työllistyä matkailu-, ravintola- ja puhtausalalle.

Katso koulutuksen esite ukrainaksi ja suomeksi.

Kielitaito

Kielitaidon kartoittaminen

Kielitaidon tai luku- ja kirjoitustaidon lähtötasotesti antaa sinulle arvion omasta kielitaidostasi. Hakeudu testiin TE-palveluiden kautta.

Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Yleiset kielitutkinnot mittaavat, miten osaat käyttää vierasta kieltä käytännön tilanteissa. Nämä ovat tilanteita, joissa joudut puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan. Voit ilmoittautua OSAOssa järjestettäviin yleisiin kielitutkintotesteihin (YKI).

Lue lisää yleisistä kielitutkinnoista ja niihin ilmoittautumisesta

Valmentava koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA on sinulle, joka tarvitset lisää valmiuksia ammatillisten opintojen aloittamiseen.  TUVA vahvistaa edellytyksiäsi suorittaa ammatillinen koulutus ja selkeyttää ammatinvalintaasi.

TUVA-koulutukseen valittavalla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Kielitaitoa arvioidaan haastattelussa ja hakijan esittämien todistusten perusteella.

Lue lisää valmentavista koulutuksista

Työllistyminen ja jatko-opintoihin suuntautuminen

OSAOssa järjestetään erilaisia koulutuksia, joista voi olla sinulle apua työllistymisessä ja jatko-opintoihin siirtymisessä. Apua työllistymiseen ja jatko-opintoihin suuntautumisessa antavat myös erilaiset hankkeet.

OSAO järjestää maahanmuuttaneille koulutuksia myös työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutukset toteutetaan yhdessä TE-palveluiden kanssa. Lisätiedot näistä koulutuksista löydät TE-palveluiden sivuilta.

OSAOn koulutuskalenterista näet kaikki tällä hetkellä haussa olevat erityisesti maahanmuuttaneille tarkoitetut koulutukset.

Katso haussa olevat koulutukset maahanmuuttaneille

Kielitaidon arviointi ja oppimisvalmiuskoe

Kielitaidon arviointi ja kielitaitotasosuositukset ammatillisessa koulutuksessa

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, selvitämme kielitaitosi kielitaidon arvioinnilla. Arvioinnissa testataan onko sinulla riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset. Kielitaidon arvioinnin perusteella suunnittelemme myös tuen, jota mahdollisesti tarvitset opiskellessasi.

Katso tutkintokohtaiset kielitaitotasosuositukset >>

Kielitaidon arvioinnista vapauttavat todistukset

Kielitaitotasosuositus B2.2

Hakijan ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos hänellä on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus
 • YKI-todistus, jossa vähintään kolme osa-aluetta on vähintään tasoa 4.
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.

Kielitaitotasosuositus B2.1

Hakijan ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos hänellä on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus
 • YKI-todistus, jossa vähintään kolme osa-aluetta on vähintään tasoa 4.
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.

Kielitaitotasosuositus B1.2

Hakijan ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos hänellä on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus
 • YKI-todistus, jossa vähintään kaksi osa-aluetta on vähintään tasoa 3 ja yksi osa-alue tasoa 4.
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.

Kielitaitosuositus B1.1:

Sinun ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos sinulla on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus.
 • YKI-todistus, jossa vähintään kolme osa-aluetta on vähintään tasoa 3.
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.

Kielitaitosuositus A2.2:

Sinun ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos sinulla on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus.
 • YKI-todistus, jossa vähintään kaksi osa-aluetta on vähintään tasoa 3.
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.

Muut todistukset:

Sinun ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • perusopetuksessa vähintään arvosanalla 7 toisen kotimaisen A-kielen (suomi) oppimäärän. (Esim. ruotsin kielellä perusopetuksen käyneet.)
 • perusopetuksen koko oppimäärän vähintään arvosanalla 7 jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille. (Aineopiskelijat)
 • lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä.
 • lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen (suomi) koko oppimäärän.
 • lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille
 • Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.
 • Sinulla on todistus hakukohteeseen riittävästä kielitaidosta esim. Valmasta, kotoutumiskoulutuksessa tai Oulun osaamiskeskuksesta (OSKE).

Todistukset eivät vanhene.

Tutkinnon kielitaitotasosuosituksen voit tarkistaa tutkintokohtaiselta sivulta.

Puutteellisen kielitaidon vuoksi ilman opiskelupaikkaa jääville annetaan jatko-ohjausta OSAO Ovessa.

Oppimisvalmiuskoe (yhteishaku)

OSAO kutsuu yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa hakeneet oppimisvalmiuskokeeseen. Oppimisvalmiuskokeessa mitataan hakijan oppimaan oppimisen kykyjä.

Iso valkoinen nuoli osoittaa oikealle

Apua hakeutumiseen

Neuvoja ja apua koulutukseen hakeutumiseen saat OSAO Ovi -hakijapalvelusta.

OSAO Ovi
p. 040 826 6060
ovi@osao.fi

Katso aukioloajat