VALMA

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Tarvitsetko lisää valmiuksia ammatillisten opintojen aloittamiseen? Onko oma alavalintasi vielä epäselvä? Ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus on sinulle oikea vaihtoehto.

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä ja se kestää enintään yhden vuoden. Kun olet suorittanut VALMA-koulutuksesta 30 osaamispistettä saat 6 lisäpistettä yhteishakuun. Huomaathan kuitenkin, että et voi saada samanaikaisesti lisäpisteitä VALMA-koulutuksen suorittamisesta sekä peruskoulun suorittamisesta samana tai edellisenä vuonna, kun hakeudut yhteishaussa.

Järjestämme valmentavaa koulutusta (VALMA) yksiköidemme yhteistoimintana Kontinkankaan ja Pudasjärven yksiköissä.

Kenelle VALMA on tarkoitettu?

VALMA-koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vailla toisen asteen tutkintoa oleville perusopetuksen päättäneille nuorille. Koulutukseen voivat hakeutua myös aikuiset ja maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat valmiuksia ammatilliseen koulutukseen siirtymiseksi. Mikäli valmentavan koulutuksen suorittaminen on jatko-opintovalmiuksien hankkimiseksi perusteltua, VALMAan voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on jo suorittanut ammatillisen tutkinnon.

Mitä VALMAssa tehdään?

Valmentavan koulutuksen alkaessa sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa suunnittelet koulutuksen sisältöjä henkilökohtaisen tarpeesi mukaan. VALMAn aikana saat ammatinvalinta- ja uraohjausta, mahdollisuuden tutustua eri aloille, perustietojen ja -taitojen kertausta ja apua arjen- ja elämänhallintaan. Koulutuksessa perehdymme mm. työelämässä tarvittaviin taitoihin ja tutustutaan työelämään oikeilla työpaikoilla.

Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen -kokonaisuus sisältää tarpeen mukaan esimerkiksi suomen kielen opintoja (tavoitteena B1-kielitaitotaso).

Tarvittaessa voit korottaa valmentavan koulutuksen aikana perusopetuksen arvosanoja.

Opiskelijana sinun on mahdollista siirtyä tutkintoon johtaviin opintoihin myös kesken VALMA-vuoden. VALMA -koulutuksessa on mahdollista rakentaa hyvin yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja.

Miten VALMAan haetaan?

Kevään yhteishaku

VALMA-koulutukseen haetaan vuosittain valtakunnallisessa perusopetuksen jälkeisessä valmistavan koulutuksen yhteishaussa. Lue lisää hakemisesta Opintopolku.fi -palvelussa.

Vuonna 2021 hakuaika on 23.2.-23.3.2021. Hakuaika päättyy 23.3. klo 15. Lukuvuosi alkaa elokuussa tai erikseen sovittavana aikana. Opinnot kestävät enintään yhden vuoden. Opintoihin hakeudutaan sähköisesti Opintopolku.fi -palvelussa. Lisätietoa Opintopolusta >

Jatkuva haku

Kontinkankaan yksikössä on jatkuva haku toistaiseksi. Opinnot alkavat 1.3.2021, 6.4.2021 ja 3.5.2021 mikäli ryhmissä on tilaa. Hakijoihin ollaan yhteydessä viikottain. Hakijat haastatellaan 1-2 viikkoa ennen opintojen aloitusta. Kielitaidon arviointi järjestetään tarvittaessa haastattelun yhteydessä. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan sähköpostilla, tekstiviestillä ja kirjallisesti.

Lisätietoja

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 826 6060, ovi@osao.fi

Kontinkankaan yksikön VALMA
Ari Jääskelä, p. 050 359 9157, ari.jaaskela@osao.fi

Pudasjärven yksikön VALMA
Anna Kuosmanen, p. 050 598 8068, anna.kuosmanen@osao.fi

Big white arrow on a grey background pointing to the right

Kaikille tietoa ammatillisesta koulutuksesta

Hakeutuminen, opintojen rahoitus, ammatit – mitä haluatkin tietää, hakijapalvelu OSAO Ovi auttaa.

Katso OSAO Oven yhteystiedot