Koulutuskokeilut alanvaihtajille

Etsitkö itsellesi sopivaa koulutusta tai ammattia? Haluatko arvioida omaa kiinnostustasi ja soveltuvuuttasi alalle ennen opiskelijaksi hakemista? Koulutusaloihimme ja yksiköihimme on mahdollista tulla tutustumaan koulutuskokeilun avulla.

Koulutuskokeilut

Koulutuskokeilut on suunnattu työttömille työnhakijoille ja terveydellisistä syistä uudelleenkouluttautumista suunnitteleville.

Tutustu kiinnostavaan tai sinulle uuteen alaan koulutuskokeilun kautta! Koulutuskokeilu antaa mahdollisuuden arvioida omaa kiinnostustasi ja soveltuvuuttasi alalle ennen opiskelijaksi hakemista. Koulutuskokeilu voi olla sopiva tutustumismuoto myös silloin, jos sopivan koulutuksen tai alan valinta on vaikeaa esimerkiksi sairauden, vamman tai jonkin muun syyn vuoksi.

Koulutuskokeilun aikana:

 • voit saada varmuutta siitä, sopiiko suunnittelemasi ala ja koulutus juuri sinulle
 • saat käsityksen alan ja koulutuksen vaatimuksista
 • tutustut koulutuksen sisältöön
 • pääset kokeilemaan alan työtehtäviä ja osallistumaan opetukseen
 • tutustut alan oppimisympäristöihin ja oppilaitokseen
 • pääset keskustelemaan opettajien ja ohjaushenkilöstön kanssa opiskeluun liittyvistä asioista

Koulutuskokeiluun hakeudutaan TE-palveluiden (oma vastuuasiantuntija), kuntakokeilun (omavalmentaja), Kelan tai vakuutuslaitoksen kautta, joista saa maksusitoumuksen koulutuskokeiluun. Asiointipaikasta riippuen joko virkailija tai koulutuskokeiluun hakeutuva henkilö itse on yhteydessä oppilaitokseen.

OSAOssa koulutuskokeiluja koordinoi opinto-ohjaaja Heli Laitila heli.laitila@osao.fi tai p. 050 561 3946

Kelan tai vakuutuslaitoksen kautta tulevat koulutuskokeilijat sopivat järjestelyistä alan opinto-ohjaajan kanssa. Opojen yhteystiedot löydät täältä.

Koulutuskokeilusta annetaan yleensä kirjallinen lausunto, josta käy ilmi kokeilun sisältö sekä koulutuskokeilijan soveltuminen koulutusalalle.

Koulutuskokeilut

Kokeile opiskelua kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa Kaukovainion tekniikan yksikössä. Pääset työskentelemään oppilaitoksen työsaleissa koneistuksen työmenetelmiä ja välineitä käyttäen. Tutustut lisäksi työturvallisuuteen ja saat tietoa opintoihin hakeutumisesta sekä työllistymisestä.

Koulutuskokeilussa tutustutaan viiden päivän ajan koneistajan koulutukseen ja ammattiin.

Koulutuskokeilun paikka

 • Kaukovainion yksikkö, tekniikka

Koulutuskokeilun sisältö

 • Koneistajan opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin tutustuminen
 • Työturvallisuuteen perehtyminen ja turvallisuuskävely
 • Suojavaatetus ja turvavälineet
 • Koneiden turvamääräykset, sorvin ja jyrsinkoneen käyttö, muut tarvittavat työvälineet
 • Työpaikkoihin perehtyminen sekä vierailu mahdollisuuksien mukaan paikallisessa kone- ja tuotantotekniikkaan keskittyvässä yrityksessä
 • CNC-tekniikkaan tutustuminen
 • Päivittäistä työskentelyä oppilaitoksen työsalissa
 • Oman harjoitustyön valmistaminen

Ilmoittautuminen koulutuskokeiluun

Sovi koulutuskokeilun ajankohdasta alan opinto-ohjaajan kanssa:
Anna-Mari Saarela, p. 040 661 8123, anna-mari.saarela@osao.fi

Tutustu koneistajan ammattiin ja opintoihin

Kokeile opiskelua kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa Kaukovainion tekniikan yksikössä. Pääset työskentelemään oppilaitoksen työsaleissa hitsauksen työmenetelmiä ja välineitä käyttäen. Tutustut lisäksi työturvallisuuteen ja saat tietoa opintoihin hakeutumisesta sekä työllistymisestä.

Koulutuskokeilussa tutustutaan viiden päivän ajan levyseppähitsaajan koulutukseen ja ammattiin.

Koulutuskokeilun paikka

 • Kaukovainion yksikkö, tekniikka

Koulutuskokeilun sisältö

 • Levyseppähitsaajan opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin tutustuminen
 • Työturvallisuuteen perehtyminen ja turvallisuuskävely
 • Suojavaatetus ja turvavälineet
 • Koneiden turvamääräykset, hitsauskoneiden käyttö, muut tarvittavat työvälineet
 • Hitsauksen perusteet, hitsausprosessit ja hitsausharjoittelu
 • Työpaikkoihin perehtyminen sekä vierailu mahdollisuuksien mukaan paikallisessa kone- ja tuotantotekniikkaan keskittyvässä yrityksessä
 • Päivittäistä työskentelyä oppilaitoksen työsalissa
 • Oman harjoitustyön valmistaminen

Ilmoittautuminen koulutuskokeiluun

Sovi koulutuskokeilun ajankohdasta alan opinto-ohjaajan kanssa:
Anna-Mari Saarela, p. 040 661 8123, anna-mari.saarela@osao.fi

Tutustu levyseppähitsaajan ammattiin ja opintoihin

Neljä logoa rinnakkain. Vasemmanpuoleisin logo on sininen lippu, jossa keskellä ympyrän muodostelmassa keltaisia tähtiä ja alla teksti Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto. Toisena vasemmalta logo, jossa lukee vihreällä Vipuvoimaa ja sen alla mustalla EU:lta 2014-2020. Toinen oikealta on Ely-keskuksen logo, jossa vihreä, sininen ja punainen viiva muodostavat lehtimäisen muodon ja vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristövirasto. Oikeanpuoleisimmassa logossa kaksi sinistä pystyviivaa ja kaksi violettia vaakaviivaa muodostavat ristikkokuvion. Violeteissa viivoissa on tekstit Tasa-arvo tutuksi - Gender Equality.