Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 35 osp

Tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta

Jos olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja haluat täydentää ammattitaitoasi lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamista tuottavilla tutkinnon osilla, voit suorittaa lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta.

Koulutuksen kuvaus

Varhaiskasvatuslain 28 §:ssä tarkoitetun lastenhoitajan kelpoisuuden tuottavan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tulee sisältää tai sitä tulee täydentää lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamista tuottavilla pakollisilla tutkinnon osilla. Kelpoisuuden tuottavista opinnoista voit lukea tarkemmin asetuksesta 753/2018

Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tutkinnon osa on yksi näistä tutkinnon osista. Muista tutkinnon osista saat lisätietoja tutkinnon perusteista. OSAOssa järjestämme myös näitä muita tutkinnon osia.

Hakuaika

Koulutukseen ei ole haku avoinna tällä hetkellä.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon osan muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, 90220 Oulu

Opiskelijavalinta

Voit hakeutua koulutukseen, mikäli olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon ja haluat täydentää osaamistasi lasten nuorten kasvatuksen ja hoidon tehtävissä. Hakijalla tulee olla sellainen terveydentila- ja toimintakyky, jota edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittajalta ks. tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten tietojen perusteella. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestillä hakuajan päättymisen jälkeen.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutus

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena. Lähiopetusta on 2 iltana viikossa. Koulutus sisältää lähiopiskelua, ohjattua etäopiskelua, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Oppimisympäristönä on myös verkko-oppimisympäristö.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa aikaisempi osaaminen tunnustetaan. Koulutuksen aikana hankitaan vain tutkinnon osan vaatima puuttuva osaaminen ja osoitetaan näytöllä. Tutkinnon osan ammattitaito osoitetaan näytössä käytännön työtehtävissä.

Lisätietoa tutkinnon osasta saat tutkinnon perusteista.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antavat Tiina Juntunen, p. 050 317 4601, tiina.juntunen@osao.fi ja Maarit Kopakka, p. 040 668 2884, maarit.kopakka@osao.fi.

Hinta ja kustannukset

Koulutus on maksuton.

Lisätiedot

Hakeutumiseen liittyvät lisätiedot

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Eija Roininen, p. 050 394 7281, eija.roininen@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.