Taloushallinnon tutkinnon osia 45 – 60 osp

Tutkinnon osat liiketoiminnan perustutkinnosta

Taloushallinnon tutkinnon osien koulutus on tarkoitettu sinulle, joka haluat toimia taloushallinnon työtehtävissä. Tutkinnon osat suorittaneena sinulla on osaamista taloushallinnon perustyötehtäviin. Osaat käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimia erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Tutkinnon osat soveltuvat täydennyskoulutuksena mm. merkonomeille, joilla ei ole vielä taloushallinnon osaamista.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Tutkinnon osat soveltuvat täydennyskoulutuksena mm. liiketoiminnan tehtävissä toimineille tai merkonomeille, joilla ei ole taloushallinnon osaamista. Opintoja on mahdollista täydentää myöhemmin liiketoiminnan perus- tai ammattitutkinnoksi.

Koulutusinfo

Jatkuvassa haussa hakeville nfotilaisuus Teamsilla ti 17.1.2023 klo 9 – 10 tässä linkki: Teams-linkki.
Työvoimakoulutukseen hakeutuville info järjestetään ti 28.2.2023 klo 9-10 tässä linkki Liity Teamsiin

Hakuaika

Voit hakeutua koulutukseen ajalla 16.11.2022 – 30.1.2023. Työvoimakoulutuksessa hakuaika on ajalla 30.1. – 10.3.2023. Seuraava haku avataan toukokuun loppupuolella.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 11.04.2023 ja arvioitu kesto on 17.05.2024 saakka. Loma-ajat ovat 3.- 30.7.2023, 23.- 29.10.2023 ja 23.12.2023 – 7.1.2024. Seuraava koulutus on suunniteltu alkavaksi lähiopetuksena lokakuussa 2023.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joista 112 päivää järjestetään pääosin lähiopetuksena koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä ja 140 päivää on työpaikalla tapahtuvaa opiskelua.

Työvoimakoulutus

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Opiskelijamäärä

Jatkuvan haun kautta on tarjolla kahdeksan paikkaa ja lisäksi työvoimakoulutuksen kautta valitaan 16 opiskelijaa.

Koulutuspaikka

OSAO Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2C, 90250 Oulu

Kielitaitotaso

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin 1.2.2023. Liiketoiminnan perustutkinnossa kielitaitotasovaatimus on on B1.1. Lisätietoa täältä .

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • Motivaatio (enint. 2 pistettä)
 • Tarve koulutukselle (enint. 5 pistettä) ja
 • Aiemmin hankittu osaaminen (enint. 3 pistettä).

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun. Haastatteluihin kutsuminen tapahtuu hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut ovat viikolla 7. (Työvoimakoulutuksessa haastattelut ovat viikolla 12). Valintapäätös jatkuvassa haussa tehdään viikolla 9. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan sähköpostilla 1.3.2023 mennessä.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutussuunnittelija Anne Pudas p 050 5951976, anne.pudas@osao.fi

Opintojen sisältö ja laajuus

Opinnoissa voi suorittaa liiketoiminnan perustutkinnosta seuraavat tutkinnon osat:

 • Kirjanpito, 30 osp
  • kirjanpitoon vaikuttava lainsäädäntö
  • liiketapahtumien kirjaaminen: tiliryhmät, kirjaussäännöt, kirjausperusteet
  • palkkakirjaukset
  • tavanomaiset siirtyvät erät
  • poistot ja vaihto-omaisuuden jaksottaminen
  • eri yritysmuotoihin liittyvät kirjaukset
  • arvonlisäveron vaikutus kirjauksiin ja alv:n erityiskysymykset
  • kuukausikirjanpidon hoitaminen sovellusohjelmalla
  • tilien täsmäytykset
  • kirjanpidon tulosteet ja kuukausi-ilmoitukset
 • Laskutus ja reskontra, 15 osp
  • laskujen hyväksymismenettely
  • tilausten tarkistaminen
  • asiakas-, toimittaja- ja tuoterekistereiden ylläpito
  • ostolaskujen tiliöinnit
  • myyntilaskutuksen hoitaminen
  • saapuneiden suoritusten tarkistaminen
  • hyvitykset ja alennukset
  • maksukehotukset
 • Tilinpäätöskirjaukset, 15 osp
  • kirjanpidon tarkistaminen huomioiden kirjanpidon lainsäädäntö
  • korjaukset ja muistiotositteet
  • tilien täsmäytykset
  • tilinpäätökseen vaikuttava lainsäädäntö
  • tilinpäätösjaksotukset
  • poistokirjaukset ja varaston muutoskirjaukset
  • tilinpäätösraportit ja liitetiedot
  • tilikauden sulkeminen
 • Palkanlaskenta, 30 osp
  • palkanlaskentaan vaikuttava lainsäädäntö
  • kuukausi- tai tuntipalkkojen laskeminen
  • ylityöt, suorituspalkkiot, luontoisedut ja vuosilomapalkka
  • palkasta tehtävät pidätykset ja maksettava palkka
  • matkakustannusten korvaukset
  • palkka-aineiston valmistelu palkanlaskentaa varten
  • palkanlaskenta sovellusohjelmalla
  • palkanlaskennan tulosteet ja kuukausi-ilmoitukset

Koulutuksen aikana voit opiskella kaikki tutkinnonosat tai vain valitsemasi osat. Opintojen alussa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittamisesta.

Tutkinnon osien sisältöihin voit tutustua ePerusteet-palvelussa.

Hinta

Opetus on maksutonta. Oppimateriaalit maksavat noin 150 euroa.

Lisätietoja

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Pirkko-Liisa Isoaho, p. 050 4624719, pirkko-liisa.isoaho@osao.fi

Hae koulutukseen

Painamalla ”Hae koulutukseen” siirryt suoraan hakujärjestelmään. Hakulinkki toimii hakuaikana.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua.