Koulutukset maahanmuuttajille

OSAOssa järjestetään maahanmuuttajille kotoutumiskoulutuksia, VALMA-koulutusta, eri alojen ammatillista koulutusta, kielitaidon kartoituksia sekä Yleisiä kielitutkintoja (YKI).

Kotoutumiskoulutus

Kotoutumiskoulutus auttaa maahanmuuttajia pääsemään mukaan suomalaiseen yhteiskuntaan, opiskeluun ja työelämään. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä ja viestintätaitoja, yhteiskunta- ja työelämätaitoja ja tehdään sinulle henkilökohtainen ammatillinen urasuunnitelma.

Kun haluat aloittaa kotoutumiskoulutuksen, ota yhteyttä TE-palveluihin.

Lue lisää TE-palveluiden sivulta

Kielitaito

Kielitaidon kartoittaminen

Kielitaidon tai luku- ja kirjoitustaidon lähtötasotesti antaa sinulle arvion omasta kielitaidostasi. Hakeudu testiin TE-palveluiden kautta.

Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Yleiset kielitutkinnot mittaavat, miten osaat vieraan kielen käytännön tilanteissa, joissa joudut puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan. Voit ilmoittautua OSAOssa järjestettäviin yleisiin kielitutkintotesteihin (YKI).

Lue lisää yleisistä kielitutkinnoista ja niihin ilmoittautumisesta

VALMA-koulutus

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus eli VALMA on sinulle, joka haluat ammatilliseen koulutukseen, mutta tarvitset vielä lisää suomen kielen opintoja tai olet epävarma ammatinvalinnastasi.

VALMA-koulutukseen valittavalla tulee olla riittävä suomen kielen taito. Kielitaitoa arvioidaan haastattelussa ja hakijan esittämien todistusten perusteella.

Lue lisää VALMA-koulutuksesta

Lisätietoa ammatillisesta koulutuksesta ja ohjausta hakeutumiseen saat OSAO Ovesta, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi.

Katso OSAO Oven palveluajat

Kielitaidon arviointi ja kielitaitotasosuositukset ammatillisessa koulutuksessa

Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, selvitämme kielitaitosi kielitaidon arvioinnilla. Arvioinnissa testataan onko sinulla riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen. Kielitaitotason suositukset ovat tutkintokohtaiset. Kielitaidon arvioinnin perusteella suunnittelemme myös tuen, jota mahdollisesti tarvitset opiskellessasi.

Katso tutkintokohtaiset kielitaitotasosuositukset >>

Kielitaidon arvioinnista vapauttavat todistukset

Kielitaitosuositus B1.1:

Sinun ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos sinulla on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus.
 • YKI-todistus, jossa vähintään kolme osa-aluetta on vähintään tasoa 3.
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.
Kielitaitosuositus A2.2:

Sinun ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos sinulla on

 • suomenkielisen perusopetuksen päättötodistus.
 • YKI-todistus, jossa vähintään kaksi osa-aluetta on vähintään tasoa 3.
 • suomen kielellä suoritetun ammatillisen tutkinnon (perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon), ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintotodistus.
Muut todistukset:

Sinun ei tarvitse osallistua kielitaidon arviointiin, jos olet suorittanut jonkin seuraavista:

 • perusopetuksessa vähintään arvosanalla 7 toisen kotimaisen A-kielen (suomi) oppimäärän. (Esim. ruotsin kielellä perusopetuksen käyneet.)
 • perusopetuksen koko oppimäärän vähintään arvosanalla 7 jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille. (Aineopiskelijat)
 • lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suomen kielellä.
 • lukiokoulutuksen toisen kotimaisen kielen (suomi) koko oppimäärän.
 • lukiokoulutuksen koko oppimäärän jossakin seuraavista äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen oppimääristä: suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä, suomi saamenkielisille, suomi viittomakielisille
 • Valtionhallinnon kielitutkintojen suomen kielen suullisen ja kirjallisen taidon tutkinnon vähintään taitotasolla tyydyttävä.
 • Sinulla on todistus hakukohteeseen riittävästä kielitaidosta esim. Valmasta, kotoutumiskoulutuksessa tai Oulun osaamiskeskuksesta (OSKE).

Todistukset eivät vanhene.

Tutkinnon kielitaitotasosuosituksen voit tarkistaa tutkintokohtaiselta sivulta.

Puutteellisen kielitaidon vuoksi ilman opiskelupaikkaa jääville annetaan jatko-ohjausta OSAO Ovessa.

Oppimisvalmiuskoe (yhteishaku)

OSAO kutsuu yhteishaun harkintaan perustuvassa valinnassa hakeneet oppimisvalmiuskokeeseen. Oppimisvalmiuskokeessa mitataan hakijan oppimaan oppimisen kykyjä.

Big white arrow on a grey background pointing to the right

Apua hakeutumiseen

Neuvoja ja apua koulutukseen hakeutumiseen saat OSAO Ovi -hakijapalvelusta.

OSAO Ovi
p. 040 826 6060
ovi@osao.fi

Katso aukioloajat