Vartijan koulutus

Tutkinnon osa turvallisuusalan ammattitutkinnosta (25 osp)

Vartija vastaa toimeksiantajan omaisuuden, tilojen ja kiinteistöjen turvaamisesta tai erikseen määriteltyjen henkilöiden suojaamisesta. Koulutuksen suoritettuasi voit anoa viiden vuoden hyväksyntää vartijaksi.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu vartijan/turvallisuusalan tehtävistä kiinnostuneille ja alalle aikoville. Koulutus sopii myös receptionistina tai vahtimestarina toimiville.

Vartijan koulutuksen hyväksytysti suorittaneella on oikeus anoa vartijaksi hyväksyntää viideksi vuodeksi kerrallaan. Edellytyksenä on kahden kirjallisen kokeen hyväksytty suoritus. Vartijan koulutus (130 h) sisältää väliaikaisen vartijan koulutuksen. Väliaikaista vartijakorttia voi 1.1.2017 voimaan tulleen lain myötä anoa vain yhden kerran.

Koulutukseen hakeminen

Hakuaika Limingassa järjestettävään koulutukseen on 2.5.-19.8.2022.

Koulutuksen ajankohta

Seuraava koulutus järjestetään Limingassa 5.9.-28.9.2022. Koulutuksen kesto noin yksi kuukausi.

Vartijan koulutus on osa turvallisuusalan ammattitutkintoa. Turvallisuusalan ammattitutkinnosta järjestetään koulutusinfo Limingassa elokuussa 2022. Infon tarkempi ajankohta ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa. Mikäli koko tutkinnon suorittaminen kiinnosta sinua, tervetuloa kuulemaan koulutuksesta!

Koulutuspaikka

OSAO Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste
Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa vartijan työssä tarvittavat tiedot ja taidot. Vartiointimuotoja ovat mm. paikallis- ja piirivartiointi sekä arvokuljetus.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja siinä on läsnäolovelvollisuus.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan koulutukseen soveltuva työpaikka. Kempeleen-Limingan yksikössä voit olla oppisopimuskoulutusasioissa yhteydessä koulutuspäällikkö Anu Aholaan, p. 050 433 2871, anu.ahola@osao.fi.

Työvoimakoulutus

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Hinta

250 € (alv 0 %)

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Vartijan koulutus on turvallisuusalan ammattitutkinnon pakollinen tutkinnon osa. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Vartijakoulutuksen laajuus on 25 osaamispistettä (osp) (130 h) ja koulutuksessa on läsnäolovelvoite. Halutessaan koulutukseen osallistuva voi hakeutua opiskelemaan muihin tutkinnon osiin ja näin suorittaa koko turvallisuusalan ammattitutkinnon (150 osp).

Koulutus sisältää mm.

turvallisuusalan lainsäädäntö, vartijan toimivaltuudet ja velvollisuudet, varusteiden käyttö ja vartijan työhön liittyvien asiakirjojen laadinta, palo- ja poistumisturvallisuuden varmistaminen, rakenteellisen suojauksen ja teknisten laitteiden toimintaperiaatteiden tunteminen, fyysisen voimankäytön perusteiden hallinta sekä voimankäyttöön ja voimankäyttövälineisiin liittyvän säädösperustan tunteminen.

Koulutus sisältää erityisen voimankäytön, jonka ajankohta sovitaan erikseen.

Tutustu tutkinnon osan perusteisiin täällä (ePerusteet).

Opiskelijavalinta

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittava terveys ja toimintakyky. Ohje terveys- ja turvallisuusvaatimuksista.

Hakijoihin voidaan olla yhteydessä jo hakuaikana. Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Soveltuvuuskoe sisältää kirjallisen ennakkotehtävän ja haastattelun. Haastattelut sovitaan hakijoiden kanssa joustavasti. Ennakkotehtävään tulee vastata ennen haastatteluun tuloa. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan soveltuvuuskokeitten jälkeen sähköpostilla/kirjeitse.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Turvallisuusalan ammattitutkinnon kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoja löydät täältä.

Lisätietoja

Koulutuksen sisällöstä

Jussi Helanen p. 050 5550 357, jussi.helanen@osao.fi

Koulutukseen hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa. 

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.

Voit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: