Vartijan koulutus

Tutkinnon osa turvallisuusalan ammattitutkinnosta (25 osp)

Vartija vastaa toimeksiantajan omaisuuden, tilojen ja kiinteistöjen turvaamisesta tai erikseen määriteltyjen henkilöiden suojaamisesta, jos hänellä on siihen koulutus. Koulutuksen suoritettuasi voit anoa viiden vuoden hyväksyntää vartijaksi.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu Vartijan/turvallisuusalan tehtävistä kiinnostuneille ja alalle aikoville. Koulutus sopii myös receptionistina tai vahtimestarina toimiville. Pohjakoulutusvaatimuksena on aikaisempi ammatillinen tutkinto.

Vartijan koulutuksen hyväksytysti suorittaneella on oikeus anoa vartijaksi hyväksyntää viideksi vuodeksi kerrallaan. Edellytyksenä on kahden kirjallisen kokeen hyväksytty suoritus. Vartijan koulutus (120 h) sisältää väliaikaisen vartijan koulutuksen. Väliaikaista vartijakorttia voi 1.1.2017 voimaan tulleen lain myötä anoa vain yhden kerran.

Koulutukseen hakeminen

Hakuaika koulutukseen on ajalla 20.4. – 13.9.2020.

 

Koulutuksen ajankohta

Koulutus toteutetaan ajalla 28.9. – 16.10.2020.

 

Koulutuspaikka

OSAO Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste
Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

 

Koulutuksen tavoite

Koulutus antaa vartijan työssä tarvittavat tiedot ja taidot. Vartiointimuotoja ovat mm. paikallis- ja piirivartiointi sekä arvokuljetus.

 

Koulutuksen toteutus 

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

 

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan koulutukseen soveltuva työpaikka. Kempeleen-Limingan yksikössä voit olla oppisopimuskoulutusasioissa yhteydessä koulutuspäällikkö Anu Aholaan, p. 050 433 2871, anu.ahola@osao.fi

 

Hinta

62,50 € (alv 0 %)

 

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Vartijan koulutus on turvallisuusalan ammattitutkinnon (ent. vartijan ammattitutkinto) pakollinen tutkinnon osa. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Vartijakoulutuksen kesto on 25 osp (120 h) ja koulutuksessa on läsnäolovelvoite. Halutessaan koulutukseen osallistuva voi jatkaa myös muihin tutkinnon osiin ja näin suorittaa koko turvallisuusalan ammattitutkinnon (150 osp).

Koulutuksessa käsiteltäviä asioita ovat mm:

  • turvallisuusalaa ja vartijan toimivaltuuksia koskeva lainsäädäntö
  • vartijan toiminta
  • rakenteellinen suojaus ja tekninen valvonta
  • palo- ja pelastustoiminta
  • ensiapu
  • fyysisen voimankäytön perusteet

Tutustu tutkinnon osan perusteisiin täällä (ePerusteet).

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnan perusteena on tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, alalla vaadittava terveys ja toimintakyky (lisätietoa täältä) sekä riittävä kielitaito.

 

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakija on hyväksytysti suorittanut oppilaitoksen järjestämän kielitaidon arvioinnin, tai osoittanut muutoin hallitsevansa Suomen kielen riittävän hyvin selviytyäkseen opetuksesta sekä kirjallisista kokeista. Mahdollisen kielitaidon arvioinnin ajankohta sovitaan erikseen. Turvallisuusalan ammattitutkinnon kielitaitosuositus on B.2.2. Lisätietoja löydät täältä.

 

Hakijoihin ollaan yhteydessä viikoittain. Haastatteluja järjestetään elokuun alusta lukien. Valintapäätös tehdään mahdollisen kielitaidon arvioinnin jälkeen. Valitatieto ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla ja kirjepostina.

 

Lisätietoja

koulutuksen sisällöstä:

Ville Meriläinen
puh. 044 7037 724
ville.merilainen@osao.fi

 

Koulutukseen hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa. 

 

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Ilmoittautuminen on sitova. Osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa viikkoa ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, mahdollinen osallistumismaksu veloitetaan kokonaan.