Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto on tarkoitettu vartiointialan tehtäviin aikoville tai niissä jo toimiville. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet työskennellä vartioinnin eri tehtävissä.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, arvokuljettajana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.

Koulutuksen suorittamisen tavoitteen on kouluttaa opiskelijat asiakaspalvelutaitoisiksi vartiointialan ammattilaisiksi, jotka läpäisevät turvallisuusalan ammattitutkinnon perusteiden mukaiset vaatimukset tutkinnon päättymiseen mennessä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on ajalla 26.10.2020 – 15.1.2021.

Koulutuksen infotilaisuus järjestetään maanantaina 11.1.2021 klo 10 Teamsin välityksellä. Ilmoittautuminen infoon viimeistään 7.1.2021 liminka@osao.fi

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 1.2.2021  ja niiden arvioitu päättymispäivä on 31.12.2021. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi sekä todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

OSAO Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste
Iivarinpolku 2, 91900  Liminka

Opiskelijavalinta

Hakijalla tulee olla alalle vaadittava terveys ja toimintakyky. Ohje terveys- ja turvallisuusvaatimuksista. Opiskelijat valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Koe sisältää kirjallisen ennakkotehtävän ja haastattelun. Ennakkotehtävä lähetetään sähköpostilla ja siihen tulee vastata ennen soveltuvuuskoetta. Soveltuvuuskokeet järjestetään 21.-22.1.2021. Valintatieto ilmoitetaan soveltuvuuskokeiden jälkeen. Koulutukseen valittavista voidaan tehdä suppea turvallisuusselvitys.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Turvallisuusalan ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.2. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuoto-koulutuksena. Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), missä määritetään, mitä tutkinnon osia tulet suorittamaan. Lähipäiviä on noin 3-4 viikossa, joiden lisäksi on itsenäistä opiskelua. Etäpäiville on ennalta määritetyt tehtävät ja opettaja on tavoitettavissa tarvittaessa etäyhteydellä.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti, kun siitä on sovittu työnantajan ja oppisopimusta edustavan tahon kanssa. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) määritetään aiempi osaaminen sekä koulutuksessa suoritettavat tutkinnon osat. Opintojen kesto on noin 1 vuosi. Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu lisäksi itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Anu Ahola, p. 050 433 2871, anu.ahola@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset osat ovat:
 • Vartijan koulutus (25 osp)
 • Pelastustoiminta (25 osp)
Valinnaisia tutkinnon osia, joista valitaan 100 osp ovat:
 • Toiminta eri vartiointimuodoissa (25 osp)
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö (25 osp)
 • Tilannehallinta (25 osp)
 • Järjestyksenvalvonta (25 osp)
 • Kaupan turvallisuustoiminta (25 osp)

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

250 € (alv 0 %)

Lisätiedot

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelut
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Ville Meriläinen
p. 044 7037 724
ville.merilainen@osao.fi

Hae koulutukseen

Painamalla ”Hae koulutukseen” siirryt suoraan hakujärjestelmään ja hakulomakkeeseen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erilisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.
Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika työvoimakoulutukseen on 26.10.2020 – 15.1.2021.
Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 11.01.2021 klo 10 (Iivarinpolku 2, Liminka).

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 1.2.2021. Opintojen kesto on noin vuosi eli opinnot jatkuvat 17.12.2021 saakka.

Koulutuksesta on hiihtoloma viikolla 10/2021 sekä kesälomaa 21.6.2021 – 11.7.2021 ja 26.7.2021 – 1.8.2021.
Tulevan kesän tapahtumien aikataulut/perumiset saattavat aiheuttaa muutoksia loma-aikoihin.

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Opiskelupaikkojen määrä

Työvoimakoulutuksella opiskelemaan valitaan 10 henkilöä.

Opiskelijavalinta

TE-toimistolle lähetetyn hakemuksen perusteella hakijat kutsutaan 22.1.2021 Limingassa pidettävään soveltuvuuskokeeseen, joka sisältää kirjallisen ennakkotehtävän sekä haastattelun Limingassa 22.1.2021.

Opiskelun toteutusmuoto

Opinnot toteutetaan päiväkoulutuksena.

Tutkinnon sisältö

Ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset osat
 • Vartijan koulutus 25 osp
 • Pelastustoiminta 25 osp
Valinnaisia tutkinnon osia, joista valitaan 100 osp
 • Toiminta eri vartiointimuodoissa 25 osp
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö 25 osp
 • Tilannehallinta 25 osp
 • Järjestyksenvalvonta 25 osp
 • Erikseen sovittaessa opiskelija voi suorittaa myös näitä valinnaisia tutkinnon osia:
  • Kaupan turvallisuustoiminta 25 osp
  • Turvatarkastus 25 osp
  • Henkilösuojaus 25 osp
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteiden turvallisuusvalvonta 50 osp
  • Sammutus- ja pelastustoiminta 50 osp
  • Turvallisuusalan esimiestoiminta 25 osp
  • Arvokuljetustoiminta 25 osp
  • Tutkintoon voidaan sisällyttää tutkinnon osa tai osia turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnosta, sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinnosta tai sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinnosta

Lisätiedot

Ville Meriläinen, p. 044 703 7724, ville.merilainen@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt TE-palveluiden sivuille. Voit hakea koulutukseen TE-palveluiden Oma asiointi-palvelussa. Linkki toimii hakuajan ollessa käynnissä.

Hae koulutukseen TE-palveluiden kautta