Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto on tarkoitettu vartiointialan tehtäviin aikoville tai niissä jo toimiville. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet työskennellä vartioinnin eri tehtävissä.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut tuntee perustiedot mm. pelastustoiminnasta ja kiinteistöjen rakenteellisesta turvallisuudesta sekä teknisestä valvonnasta. Hän voi voi toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, arvokuljettajana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.

 

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on 17.10.2023 – 12.1.2024.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 5.2.2024 ja arvioitu päättymispäivä on 20.12.2024. Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi sekä todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Vartijakoulutuksen jo aiemmin suorittaneiden osalta katsotaan erikseen koulutuksen aloittamisen ajankohta. Muutoin suorittaminen aloitetaan vartijakoulutuksella (130 h), joka on ammattitutkinnon pakollinen tutkinnon osa.

Koulutuspaikka

OSAO Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Huom: Turvallisuusalan koulutus siirtyy Limingasta Haukiputaan yksikköön 1.8.2026. Vuosina 2024 ja 2025 koulutukseen hakeutuneet aloittavat opiskelunsa Limingassa, ja siirtyvät tarvittaessa, opintojen kestosta riippuen, jatkamaan opintojaan Haukiputaalle 1.8.2026.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta turvallisuusalan opintoihin sisältää soveltuvuuskokeen. Soveltuvuuskokeesta saa 0-10 hakupistettä.

Hakija, joka ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa soveltuvuuskokeesta 0 pistettä, ei tule valituksi. Jos hakija saa jostakin soveltuvuuskokeen osasta 0 pistettä, pääsykokeen kokonaispistemäärä on 0. Turvallisuusalalla on terveydentilavaatimuksia. Lisätietoja täältä>

Soveltuvuuskokeessa on kolme osaa, joissa havainnoidaan hakijan oppimisen valmiuksia, kouluttautumismotivaatiota, turvallisuusalalle orientoitumista, valmiuksia turvallisuusalalla työskentelyyn sekä toiminta-, koordinaatio- ja liikuntakykyä.

 1. Ennakkotehtävä, 0-3 pistettä (kohtaan 2 viittaava motivaatiokirje; kerro itsestäsi ja tavoitteistasi turvallisuusalalla)
  • Oppilaitos lähettää nettiennakkotehtävään linkin sähköpostilla viimeistään hakuajan päätyttyä. Linkin yhteydessä on tehtävään tarkempi ohjeistus.
  • Vastausaikaa on perjantaihin 19.1.2024 klo 15 asti.
 2. Soveltuvat henkilökohtaiset ominaisuudet, 0-4 pistettä
  • alan vaatimuksiin perustuva toimintakyky
   • fyysinen toimintakyky
   • sosiaalinen toimintakyky
   • psyykkinen toimintakyky
   • oma-aloitteisuus
 3. Haastattelu, 0-3 pistettä
  • ota haastatteluun mukaan viimeisin koulutodistuksesi (myös kuva riittää) ja henkilöllisyystodistus

Osat 2 ja 3 toteutetaan viikolla 4 oppilaitoksessa osoitteessa Iivarinpolku 2, Liminka. Kutsut lähetetään sähköpostilla ennakkotehtävään vastanneille hakijoille.

Hakija, joka ei vastaa ennakkotehtävään ei saa kutsua osiin 2 ja 3, eikä ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen. Muistutamme tarkistamaan, ovatko sähköpostiviestit menneet roskapostiin.

Valintatieto lähetetään sähköpostilla ja sähköpostin lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Turvallisuusalan ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Henkilöturvallisuusselvitys

Oppilaitos voi hakea turvallisuusalalle hakevasta tai alalla opiskelevasta suojelupoliisin suppean henkilöturvallisuusselvityksen (Turvallisuusselvityslaki 19.9.2014/726 ja laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015). Jos henkilöturvallisuusselityksestä ilmenee sellaisia seikkoja, jotka estävät hakijaa tai opiskelijaa osallistumasta turvallisuusalan koulutukseen, hänet ohjataan hakeutumaan tai siirtymään muuhun tutkintoon.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena. Opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), missä määritetään, mitä tutkinnon osia tulet suorittamaan. Lähipäiviä on noin 3-4 viikossa, joiden lisäksi on itsenäistä opiskelua. Etäpäiville on ennalta määritetyt tehtävät ja opettaja on tavoitettavissa tarvittaessa etäyhteydellä.

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti, kun siitä on sovittu työnantajan ja oppisopimusta edustavan tahon kanssa. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) määritetään aiempi osaaminen sekä koulutuksessa suoritettavat tutkinnon osat. Opintojen kesto on noin 1 vuosi. Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu lisäksi itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Kysy lisää: opinto-ohjaaja Lea Perhomaa,  p. 050 5909 662, lea.perhomaa@osao.fi.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset osat ovat:
 • Vartijan koulutus (25 osp)
 • Pelastustoiminta (25 osp)
Valinnaisia tutkinnon osia, joista valitaan 100 osp ovat:
 • Toiminta eri vartiointimuodoissa (25 osp)
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö (25 osp)
 • Tilannehallinta (25 osp)
 • Järjestyksenvalvonta (25 osp)
 • Kaupan turvallisuustoiminta (25 osp)

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

250 € (alv 0 %)

Lisätiedot

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Opinto-ohjaaja Lea Perhomaa p. 050 5909662, lea.perhomaa@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi hakijapalvelut, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt suoraan hakujärjestelmään ja hakulomakkeeseen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erilisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea ammattitutkintostipendiä Työllisyysrahastolta.
Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Voit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: