Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto on tarkoitettu vartiointialan tehtäviin aikoville tai niissä jo toimiville. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet työskennellä vartioinnin eri tehtävissä.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, arvokuljettajana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.

Koulutuksen suorittamisen tavoitteen on kouluttaa opiskelijat asiakaspalvelutaitoisiksi vartiointialan ammattilaisiksi, jotka läpäisevät turvallisuusalan ammattitutkinnon perusteiden mukaiset vaatimukset tutkinnon päättymiseen mennessä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on ajalla 20.4. – 13.9.2020.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 28.9.2020  ja niiden arvioitu päättymispäivä on 31.8.2021.

Koulutuspaikka

OSAO Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste
Iivarinpolku 2
91900  Liminka

Opiskelijavalinta

Valintaperusteet:

 • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
 • Haastattelu, jonka yhteydessä tarvittaessa kielitaidon arviointi

Koulutukseen valittavista voidaan tehdä suppea turvallisuusselvitys.

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Hakijoihin ollaan yhteydessä puhelimitse viikoittain elokuun alusta lähtien. Haastattelut järjestetään elokuun alusta lukien. Opiskelijavalinta  tehdään haastattelun ja mahdollisen kielitaidon testauksen (1.9.2020) jälkeen ja siitä tiedotetaan sähköpostilla/kirjepostina.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, valinta on ehdollinen, kunnes hän on hyväksytysti suorittanut oppilaitoksen järjestämän kielikokeen tai osoittanut muutoin hallitsevansa suomen kielen riittävän hyvin.

Turvallisuusalan ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.2. Kielikokeet ja kielitaitovaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opintojen alussa suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), missä määritetään, mitä tutkinnon osia hän tulee suorittamaan. Lähipäiviä on noin 3-4 viikossa, joiden lisäksi on itsenäistä opiskelua. Etäpäiville on ennalta määritetyt tehtävät ja opettaja on tavoitettavissa tarvittaessa etäyhteydellä.

 

Oppisopimus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti, kun siitä on sovittu työnantajan ja oppisopimusta edustavan tahon kanssa. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) määritetään aiempi osaaminen sekä koulutuksessa suoritettavat tutkinnon osat. Opintojen kesto on noin 1 vuosi. Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu lisäksi itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Anu Ahola, p. 050 433 2871, anu.ahola@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset osat ovat:
 • Vartijan koulutus (25 osp)
 • Pelastustoiminta (25 osp)
Valinnaisia tutkinnon osia, joista valitaan 100 osp ovat:
 • Toiminta eri vartiointimuodoissa (25 osp)
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö (25 osp)
 • Tilannehallinta (25 osp)
 • Järjestyksenvalvonta (25 osp)
 • Kaupan turvallisuustoiminta (25 osp)

Hinta ja kustannukset

250 € (alv 0 %)

 

Lisätiedot

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelut
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Ville Meriläinen
p. 044 7037 724
ville.merilainen@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Painamalla ”Hae koulutukseen” siirryt suoraan hakujärjestelmään ja hakulomakkeeseen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erilisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.
Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Hakuaika

20.4.-7.9.2020.
Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 31.8.2020 klo 10 (Iivarinpolku 2, Liminka)

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 28.9.2020. Opintojen kesto on noin vuosi eli opinnot jatkuvat 31.8.2021 saakka.

 

Koulutuspaikka

Tietopuolinen opetus:

Kempeleen-Limingan yksikkö
Iivarinpolku 2
91900 Liminka

 

Opiskelupaikkojen määrä

Opiskelemaan työvoimakoulutuksella valitaan 10 henkilöä.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan TE-toimistolle lähetetyn hakemuksen perusteella.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Opinnot toteutetaan päiväkoulutuksena.

 

Tutkinnon sisältö

Ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta.

 

Pakolliset osat
 • Vartijan koulutus (25 osp)
 • Pelastustoiminta (25 osp)
Valinnaisia tutkinnon osia, joista valitaan 100 osp
 • Toiminta eri vartiointimuodoissa (25 osp)
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö (25 osp)
 • Tilannehallinta (25 osp)
 • Järjestyksenvalvonta (25 osp)
 • Kaupan turvallisuustoiminta (25 osp)

Lisätiedot

Ville Meriläinen
p. 044 703 7724
ville.merilainen@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt TE-palveluiden sivuille. Voit hakea koulutukseen TE-palveluiden Oma asiointi-palvelussa. Linkki toimii hakuajan ollessa käynnissä.

Hae koulutukseen TE-palveluiden kautta