Turvallisuusalan ammattitutkinto

Turvallisuusalan ammattitutkinto on tarkoitettu vartiointialan tehtäviin aikoville tai niissä jo toimiville. Tutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset valmiudet työskennellä vartioinnin eri tehtävissä.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusalan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia turvallisuusalan elinkeinon harjoittajan tai elinkeinoelämän palveluksessa vartijana, reseptionistina, järjestyksenvalvojana, poliisin tai rajavartiolaitoksen avuksi asetettuna järjestyksenvalvojana, arvokuljettajana, turvatarkastajana, vartijapalomiehenä tai esimiehenä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika 3.2.2020 alkavaan koulutukseen on päättynyt 15.1.2020.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 3.2.2020  ja arvioitu päättymispäivä on 18.12.2020.

Koulutuspaikka

OSAO Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste
Iivarinpolku 2
91900  Liminka

Opiskelijavalinta

Valintaperusteet:

 • Tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
 • Haastattelu, jonka yhteydessä tarvittaessa kielitaidon arviointi

Terveys- ja turvallisuusvaatimukset

Hakijoihin ollaan yhteydessä puhelimitse viikoittain. Haastattelut järjestetään ajalla 16. – 22.1.2020. Opiskelijavalinta  tehdään haastattelun perusteella. Valinnasta tiedotetaan haastattelun ja mahdollisen kielitaidon arvioinnin jälkeen sähköpostilla/kirjepostina.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin Suomi, valinta on ehdollinen, kunnes hän on hyväksytysti suorittanut oppilaitoksen järjestämän kielikokeen tai osoittanut muutoin hallitsevansa Suomen kielen riittävän hyvin.

Turvallisuusalan ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.2. Kielikokeet ja kielitaitovaatimukset ammatillisessa koulutuksessa

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opintojen alussa suorittajalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), missä määritetään, mitä tutkinnon osia hän tulee suorittamaan. Lähiopetusta koulutuksessa on kolmena päivänä viikossa, jonka lisäksi on itsenäistä opiskelua.

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti, kun siitä on sovittu työnantajan ja oppisopimusta edustavan tahon kanssa. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) määritetään aiempi osaaminen sekä koulutuksessa suoritettavat tutkinnon osat. Opintojen kesto on noin 1 vuosi. Oppisopimuskoulutus toteutetaan pääosin työpaikalla jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti. Opiskeluun kuuluu lisäksi itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä. Lisätietoja antaa koulutuspäällikkö Anu Ahola, puh. 050 433 2871, anu.ahola@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset osat ovat:
 • Vartijan koulutus (25 osp)
 • Pelastustoiminta (25 osp)
Valinnaisia tutkinnon osia, joista valitaan 100 osp ovat:
 • Toiminta eri vartiointimuodoissa (25 osp)
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö (25 osp)
 • Tilannehallinta (25 osp)
 • Järjestyksenvalvonta (25 osp)
 • Kaupan turvallisuustoiminta (25 osp)

Hinta ja kustannukset

250 € (alv 0 %)

 

Lisätiedot

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelut
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Ville Meriläinen
puh. 044 7037 724
ville.merilainen@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Painamalla ”Hae koulutukseen” siirryt suoraan hakujärjestelmään ja hakulomakkeeseen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

 

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erilisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Hakuaika

Ei avoimia hakuja tällä hetkellä.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutuksen alku ilmoitetaan haun alkamisen yhteydessä. Opintojen kesto on noin vuosi.

 

Koulutuspaikka

Tietopuolinen opetus:

Kempeleen-Limingan yksikkö
Iivarinpolku 2
91900 Liminka

 

Opiskelupaikkojen määrä

Opiskelupaikkojen määrä ilmoitetaan, kun haku on alkanut.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan TE-toimistolle lähetetyn hakemuksen perusteella.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Opinnot toteutetaan päiväkoulutuksena.

 

Tutkinnon sisältö

Ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta.

 

Pakolliset osat
 • Vartijan koulutus (25 osp)
 • Pelastustoiminta (25 osp)
Valinnaisia tutkinnon osia, joista valitaan 100 osp
 • Toiminta eri vartiointimuodoissa (25 osp)
 • Teknisten turvallisuusjärjestelmien käyttö (25 osp)
 • Tilannehallinta (25 osp)
 • Järjestyksenvalvonta (25 osp)
 • Kaupan turvallisuustoiminta (25 osp)

Lisätiedot

Ville Meriläinen
p. 044 703 7724
ville.merilainen@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Seuraa hakuaikoja ja hae opiskelemaan TE-palveluiden kautta