Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (TVEAT)

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto on yksityisen turvallisuusalan esimiestutkinto

Ammatti ja opinnot

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa valmiudet työskennellä turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutus täyttää vartioimisliikkeen vastaavaksi hoitajaksi hyväksymiseen vaaditun sisäasiainministeriön asetuksen mukaiset tutkinnon osat.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto soveltuu sinulle, joka työskentelet yritysten sisäisissä turvallisuustehtävissä, toimit turvallisuusalan kouluttajana, vartioimisliikkeiden työnjohtotehtävissä/esimiehenä tai turvallisuusalan yrittäjänä tai olet hakeutumassa edellä mainittuihin tehtäviin.

Koulutus soveltuu hyvin myös turvallisuusalan perustutkinnon tai turvallisuusalan ammattitutkinnon jatko-opinnoiksi.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku.

Koulutuspaikka

OSAO Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste
Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinnan perusteena ovat tarve koulutukselle, aikaisemmin hankittu osaaminen, turvallisuusalan koulutukset sekä työkokemus. Valintapäätös tehdään haastattelun perusteella.

Kielitaidon arviointi

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, valinta on ehdollinen, kunnes hän on hyväksytysti suorittanut oppilaitoksen järjestämän kielikokeen tai osoittanut muutoin hallitsevansa suomen kielen riittävän hyvin. Turvallisuusalan erikoisammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1.

Henkilöturvallisuusselvitys

Oppilaitos voi hakea turvallisuusalalle hakevasta tai alalla opiskelevasta suojelupoliisin suppean henkilöturvallisuusselvityksen (Turvallisuusselvityslaki 19.9.2014/726 ja laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015). Jos henkilöturvallisuusselityksestä ilmenee sellaisia seikkoja, jotka estävät hakijaa tai opiskelijaa osallistumasta turvallisuusalan koulutukseen, hänet ohjataan hakeutumaan tai siirtymään muuhun tutkintoon.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna tutkinnon suorittajalle laaditun henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti, missä määritetään, mitä tutkinnon osia hän tulee suorittamaan. Jokaista tutkinnon osaa kohden järjestetään keskimäärin viisi valmistavan koulutuksen lähipäivää, joiden lisäksi on itsenäistä opiskelua verkossa ja työpaikalla.

Koulutuksen tukena toimii Moodle-oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2 – 4 päivää kuukaudessa.

Oppisopimusasioita Kempeleen-Limingan yksikössä hoitaa koulutuspäällikkö Anu Ahola, p. 050 433 2871, anu.ahola@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osp.

Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat
  • Turvallisuuslainsääntö (30 osp)
  • Turvallisuussuunnittelu (30 osp)
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat, joista valitaan 120 osp
  • Turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen (80 osp)
  • Turvallisuusjohtaminen (40 osp)
  • Turvallisuustekninen suunnittelu ja projektinhallinta (80 osp)
  • Turvallisuusauditointi ja sisäinen valvonta (40 osp)

Lisätietoa tutkinnon perusteista (ePerusteet-palveluun) >

Hinta ja kustannukset

Koulutuksen hinta on 400 € (alv 0 %)

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Jussi Helanen, p. 050 555 0357, jussi.helanen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, ovi@osao.fi, p. 040 826 6060

Hae koulutukseen

Alla olevista painikkeista siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Valmistavaan koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää valmistavan koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.
Lisätietoa Työllisyysrahaston sivuilta