Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusala sopii sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Turvallisuusvalvojana saat vastuuta ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä turvallisuuspalvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Ammatti ja opinnot

Turvallisuusvalvoja voi toimia mm. vartijana, arvokuljettajana, turvatarkastajana, turvasuojaajana tai aulapalvelutehtävissä. Työ on asiakkaiden omaisuuden suojaamista ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä henkilöiden kulun valvontaa sekä erilaisia palvelutehtäviä.

Turvallisuusvalvojana olet vastuussa asiakkaiden omaisuuden suojaamisesta, turvallisuuden ylläpitämisestä sekä henkilöiden kulunvalvonnasta. Opinnoissa sinut perehdytetään riskiarviointiin, turvallisuussuunnitteluun ja turvallisuuden ylläpitämiseen.

Opiskelun aikana pääset työskentelemään erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Voit erikoistua vartiointitoimintaan, pelastustoimintaan tai turvallisuustekniseen toimintaan. Edellytyksenä turvallisuusvalvojan opintoihin ovat henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten rehellisyys ja luotettavuus, sekä riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusvalvojana voit toimia esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä

 • vartijana
 • arvokuljettajana
 • turvatarkastajana
 • järjestyksenvalvojana
 • turvasuojaajana
 • aulapalvelutehtävissä

Yksityinen turvallisuusala on kasvanut paljon viime aikoina, ja alan avoimet työpaikat ovatkin lisääntyneet. Työllisyystilanne on hyvä ja ammattitaitoisesta työvoimasta on jopa pulaa.

Turvallisuusalan opinnot myös takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatko-opiskella esimerkiksi poliisiksi, rajavartijaksi, tullitarkastajaksi, vanginvartijaksi tai pelastajaksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku 18.2.-10.3.2020. Haku osoitteessa www.opintopolku.fi.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2020. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste
Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

 

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2020 yhteishaussa turvallisuusalan perustutkinnossa on 78 aloituspaikkaa.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat turvallisuusalan opintoihin valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella. Hakija, joka ei osallistu soveltuvuuskokeeseen, ei voi tulla valituksi.

Soveltuvuuskokeen sisältö sekä pisteytys:

 • kirjallinen osa (0 – 3 pistettä)
 • liikuntaosa (0 – 4 pistettä)
 • haastatteluosa (0 – 3 pistettä).

Jos hakija saa jostakin soveltuvuuskokeen osasta 0 pistettä, pääsykokeen kokonaispistemäärä on 0. Jos hakijan soveltuvuuskokeen kokonaispistemäärä on 0, hänet voidaan jättää valitsematta opiskelijaksi.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Turvallisuusalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B.1.2. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija hankkii itse työasun, jonka hinta on enintään 85 € sekä turvajalkineet. Kustannuksia tulee lisäksi liikuntavarusteista sekä mahdollisesti yhteisten opintojen oppikirjoista. Lisäksi opiskelijalle tulee maksettavaksi korttimaksuja, jotka maksetaan oppilaitokselle; työturvallisuuskortti materiaaleineen 10 €, tulityökortti materiaaleineen 20 €, ensiapukortti 10 € sekä Valttikortti (turvasuojaajaksi opiskelevat) 24,65 €. Vartija-, järjestyksenvalvoja- sekä turvasuojaajakortin osalta maksun perii viranomainen.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

 

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Heikki Piilonen
puh. 050 5988 094, heikki.piilonen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen jos turvallisuusala kiinnostaa sinua ja olet suorittanut yo-tutkinnon tai aikaisemman ammatillisen tutkinnon.

Hakuaika

Jatkuva haku koulutukseen on 17.2.-30.7.2020.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat 5.8.2020 ja kestävät noin 2 – 2,5 vuotta.

Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

 

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste
Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

 

Opiskelijavalinta

Valintaperusteet

 • pääsy- ja soveltuvuuskoe
 • haastattelu
 • alan opintoihin ja alalla työskentelyyn riittävä terveydentila ja toimintakyky. Lisätietoja täältä>

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun. Haastatteluihin kutsuminen tapahtuu hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella.

Keväällä hakeneille soveltuvuustestaus on 21.-30.4.2020 välisenä aikana. Myöhemmin hakeneiden soveltuvuustestaukset järjestetään elokuun alussa. Soveltuvuuskokeet järjestetään Limingassa. Opiskelijavalinta tehdään soveltuvuuskokeiden jälkeen. Opiskelijavalinnasta tiedotetaan sähköpostilla/kirjepostina.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Turvallisuusalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B.1.2. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun toteutusmuoto

Jatkuvan haun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

 

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä ja opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta ja oppisopimuskoulutukseen hakeutumisesta saat Kempeleen-Limingan yksikön Limingan toimipisteestä, koulutuspäällikkö Anu Aholalta, p. 050 433 2871, anu.ahola@osao.fi

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

 

Hinta ja kustannukset

Opetus on maksutonta. Yhteistilauksena hankitaan työasu, jonka hinta-arvio on max. 90 €. Korttimaksut; tulityökortti 20 €, työturvallisuuskortti 20 €, ensiapukortti 10 €. Vartija- järjestyksenvalvoja- sekä turvasuojaajakortin osalta maksun perii viranomainen.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

 

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Heikki Piilonen
puh. 050 5988 094, heikki.piilonen@osao.fi

 

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa. 

 

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika ilmoitetaan tässä, kun seuraava haku alkaa.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutuksen alku sovitaan erikseen ja kesto on 2 – 3 vuotta.

 

Koulutuspaikka

Tietopuolinen opetus:
Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste
Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

 

Opiskelupaikkojen määrä

Paikkojen määrä ilmoitetaan, kun haku on käynnistynyt.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan TE-toimistolle lähetetyn hakemuksen perusteella.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutuksessa on opiskelua oppilaitoksessa ja työpaikalla sekä itsenäistä opiskelua. Itsenäisessä opiskelussa opettaja on tavoitettavissa.

30 osp laajuisessa tutkinnon osassa on 10 viikkoa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta

15 osp laajuisessa tutkinnon osassa on 5 viikkoa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 145 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

 

Ammatillinen pakollinen tutkinnon osa
 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

 

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat
 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninentoiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

 

Lisätiedot

Ville Meriläinen, p. 044 703 7724, ville.merilainen@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Seuraa hakuaikoja ja hae opiskelemaan TE-palveluiden kautta
Tähän linkki TE-koulutuksen sivuille