Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusala sopii sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Turvallisuusvalvojana saat vastuuta ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä turvallisuuspalvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Ammatti ja opinnot

Turvallisuusvalvoja voi toimia mm. vartijana, arvokuljettajana, turvatarkastajana, turvasuojaajana tai aulapalvelutehtävissä. Työ on asiakkaiden omaisuuden suojaamista ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä henkilöiden kulun valvontaa sekä erilaisia palvelutehtäviä.

Turvallisuusvalvojana olet vastuussa asiakkaiden omaisuuden suojaamisesta, turvallisuuden ylläpitämisestä sekä henkilöiden kulunvalvonnasta. Opinnoissa sinut perehdytetään riskiarviointiin, turvallisuussuunnitteluun ja turvallisuuden ylläpitämiseen.

Opiskelun aikana pääset työskentelemään erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Voit erikoistua vartiointitoimintaan, pelastustoimintaan tai turvallisuustekniseen toimintaan. Edellytyksenä turvallisuusvalvojan opintoihin ovat henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten rehellisyys ja luotettavuus, sekä riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusvalvojana voit toimia esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä

 • vartijana
 • arvokuljettajana
 • turvatarkastajana
 • järjestyksenvalvojana
 • turvasuojaajana
 • aulapalvelutehtävissä

Yksityinen turvallisuusala on kasvanut paljon viime aikoina, ja alan avoimet työpaikat ovatkin lisääntyneet. Työllisyystilanne on hyvä ja ammattitaitoisesta työvoimasta on jopa pulaa.

Turvallisuusalan opinnot myös takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatko-opiskella esimerkiksi poliisiksi, rajavartijaksi, tullitarkastajaksi, vanginvartijaksi tai pelastajaksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Seuraava yhteishaku on 22.2. – 22.3.2022. Haku osoitteessa www.opintopolku.fi.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa 2022. Opintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp) ja opiskeluaika 2,5 – 3 vuotta. Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipaikka, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Kevään 2022 yhteishaussa turvallisuusalan perustutkinnossa on 78 aloituspaikkaa.

Opiskelijavalinta

Yhteishaun opiskelijavalinta turvallisuusalan opintoihin sisältää soveltuvuuskokeen. Soveltuvuuskokeesta saa 0-10 hakupistettä.

Jos hakija saa jostakin soveltuvuuskokeen osasta 0 pistettä, pääsykokeen kokonaispistemäärä on 0. Hakija, joka ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa soveltuvuuskokeesta 0 pistettä, ei tule valituksi.

Soveltuvuuskokeessa on kolme osaa, joissa arvioidaan oppimisen valmiuksia kouluttautumismotivaatiota, turvallisuusalalle orientoitumista, valmiuksia turvallisuusalalla työskentelyyn, fyysistä kuntoa sekä toiminta-, koordinaatio- ja liikuntakykyä.

 1. Ennakkotehtävä, 0-3 pistettä
  • Oppilaitos lähettää tehtävälinkin sähköpostilla viimeistään 14.4.2021.
  • Vastausaikaa on 22.4.2021 klo 15 asti.
 2. Liikunnallisuus, sosiaalisuus ja aktiivisuus, 0-4 pistettä
  • Selkälihas-, istumaan nousu- ja penkkipunnerrustesti.
  • Penkkipunnerruksen painot:
   • miehet alle 18v 40kg
   • miehet yli 18v 50kg
   • naiset alle 18v 25 kg
   • naiset yli 18v 30 kg
  • Liikkuvuusradalla mitataan koordinaatiokykyä sekä ryhmätehtävässä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemiskykyä.
 3. Haastattelu, 0-3 pistettä

Osat 2 ja 3 järjestetään oppilaitoksessa 27.4.-7.5.2021. Osioihin kutsutaan sähköpostilla ennakkotehtävään vastanneet hakijat.

Jos koronatilanne ei salli kokoontumisia, soveltuvuuskoe järjestetään kaksi osaisena. Osioissa arvioidaan oppimisen valmiuksia, kouluttautumismotivaatiota, turvallisuusalalle orientoitumista ja valmiuksia turvallisuusalalla työskentelyyn.

 1. Ennakkotehtävä, 0-4 pistettä
  • Oppilaitos lähettää tehtävälinkin sähköpostilla viimeistään 14.4.2021.
  • Vastausaikaa on 22.4.2021 klo 15 asti.
 2. Puhelinhaastattelu, 0-6 pistettä
  • Haastattelu toteutetaan ensisijaisesti WhatsApp -videopuheluna 27.4.-7.5.2021. Haastetteluun kutsutaan sähköpostilla ennakkotehtävään vastanneet hakijat.

Hakija, joka ei vastaa ennakkotehtävään ei saa kutsua osiin 2 ja 3, eikä ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen. Muistutamme tarkistamaan, ovatko sähköpostiviestit menneet roskapostiin.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Turvallisuusalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B.1.2. Lisätietoa täältä >

Henkilöturvallisuusselvitys

Oppilaitos voi hakea turvallisuusalalle hakevasta tai alalla opiskelevasta suojelupoliisin suppean henkilöturvallisuusselvityksen. (Turvallisuusselvityslaki 19.9.2014/726 ja laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015). Jos henkilöturvallisuusselityksestä ilmenee sellaisia seikkoja, jotka estävät hakijaa tai opiskelijaa osallistumasta turvallisuusalan koulutukseen, hänet ohjataan hakeutumaan tai siirtymään muuhun tutkintoon.

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

Opiskelija valitsee vartioinnin- tai turvatekniikan polun, joka määrittää valittavat tutkinnon osat.

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asentaminen, 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
 • Sammutusmiestoiminta, 10 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelija hankkii itse työasun, jonka hinta on enintään 85 € sekä turvajalkineet. Kustannuksia tulee lisäksi liikuntavarusteista sekä mahdollisesti yhteisten opintojen oppikirjoista. Lisäksi opiskelijalle tulee maksettavaksi korttimaksuja, jotka maksetaan oppilaitokselle; työturvallisuuskortti materiaaleineen 10 €, tulityökortti materiaaleineen 20 €, ensiapukortti 10 € sekä Valttikortti (turvasuojaajaksi opiskelevat) 24,65 €. Vartija-, järjestyksenvalvoja- sekä turvasuojaajakortin osalta maksun perii viranomainen.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Heikki Piilonen, p. 050 5988 094, heikki.piilonen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Yhteishaussa koulutuksiin haetaan valtakunnallisen Opintopolku -palvelun kautta.

Siirry opintopolku.fi sivulle

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Voit hakea koulutukseen jos turvallisuusala kiinnostaa sinua. Valinnassa etusijalla ovat ne hakijat, jotka eivät voi hakea yhteishaussa ja joilla on koko ammatillinen tutkinto tai ammatillisen tutkinnon yhteiset tutkinnon osat suoritettuna tai ovat opiskelleet lukiossa vähintään kaksi vuotta.

Hakuaika

Seuraava koulutus on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2022 ja haku siihen on keväällä 2022.

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot kestävät 2,5–3 vuotta. Jos sinut valitaan opiskelijaksi, sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan, millaista osaamista tarvitset tutkinnon muodostumiseen. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipaikka, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Opiskelupaikkojen määrä

Koulutukseen valitaan 12 opiskelijaa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella. Turvallisuusalalla on terveydentilavaatimukset. Lisätietoja täältä>

Soveltuvuuskokeessa on kolme osaa, joissa arvioidaan oppimisen valmiuksia, kouluttautumismotivaatiota, turvallisuusalalle orientoitumista, valmiuksia turvallisuusalalla työskentelyyn, fyysistä kuntoa sekä toiminta-, koordinaatio- ja liikuntakykyä.

 1. Ennakkotehtävä, 0-3 pistettä
  • Oppilaitos lähettää tehtävälinkin sähköpostilla viimeistään 14.4.2021.
  • Vastausaikaa on 22.4.2021 klo 15 asti.
 2. Liikunnallisuus, sosiaalisuus ja aktiivisuus, 0-4 pistettä
  • Selkälihas-, istumaan nousu- ja penkkipunnerrustesti.
  • Penkkipunnerruksen painot:
   • miehet alle 18v 40kg
   • miehet yli 18v 50kg
   • naiset alle 18v 25 kg
   • naiset yli 18v 30 kg
  • Liikkuvuusradalla mitataan koordinaatiokykyä sekä ryhmätehtävässä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemiskykyä.
 3. Haastattelu, 0-3 pistettä

Osat 2 ja 3 järjestetään oppilaitoksessa 27.4.-7.5.2021. Osioihin kutsutaan sähköpostilla ennakkotehtävään vastanneet hakijat.

Jos koronatilanne ei salli kokoontumisia, soveltuvuuskoe järjestetään kaksiosaisena. Osioissa arvioidaan oppimisen valmiuksia, kouluttautumismotivaatiota, turvallisuusalalle orientoitumista ja valmiuksia turvallisuusalalla työskentelyyn.

 1. Ennakkotehtävä, 0-4 pistettä
  • Oppilaitos lähettää tehtävälinkin sähköpostilla viimeistään 14.4.2021.
  • Vastausaikaa on 22.4.2021 klo 15 asti.
 2. Puhelinhaastattelu, 0-6 pistettä
  • Haastattelu toteutetaan ensisijaisesti WhatsApp -videopuheluna 27.4.-7.5.2021. Haastetteluun kutsutaan sähköpostilla ennakkotehtävään vastanneet hakijat.

Hakija, joka ei vastaa ennakkotehtävään ei saa kutsua osiin 2 ja 3, eikä ole osallistunut soveltuvuuskokeeseen. Muistutamme tarkistamaan, ovatko sähköpostiviestit menneet roskapostiin.

Jos hakija saa jostakin soveltuvuuskokeen osasta 0 pistettä, pääsykokeen kokonaispistemäärä on 0. Hakija, joka ei osallistu soveltuvuuskokeeseen tai saa soveltuvuuskokeesta 0 pistettä, ei tule valituksi.

Valinnassa etusijalla ovat ne hakijat, joilla on koko ammatillinen tutkinto tai niiden yhteiset tutkinnon osat suoritettuna sekä lukion kokonaan tai vähintään kaksi vuotta opiskelleet.
Opiskelijavalinnasta tiedotetaan sähköpostilla.

10.4.2021 jälkeen hakeneille soveltuvuuskoe on elokuun alkupäivinä.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Turvallisuusalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Henkilöturvallisuusselvitys

Oppilaitos voi hakea turvallisuusalalle hakevasta tai alalla opiskelevasta suojelupoliisin suppean henkilöturvallisuusselvityksen (Turvallisuusselvityslaki 19.9.2014/726 ja laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 1085/2015). Jos henkilöturvallisuusselityksestä ilmenee sellaisia seikkoja, jotka estävät hakijaa tai opiskelijaa osallistumasta turvallisuusalan koulutukseen, hänet ohjataan hakeutumaan tai siirtymään muuhun tutkintoon.

Opiskelun toteutusmuoto

Jatkuvan haun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutus edellyttää 18 vuoden ikää ja opiskeltavaan tutkintoon soveltuvaa työpaikkaa, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä käytännössä. Opiskelua täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Lisätietoja oppisopimuksesta koulutuspäällikkö Anu Ahola, p. 050 433 2871, anu.ahola@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) sekä yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat

Opiskelija valitsee vartioinnin- tai turvatekniikan polun, joka määrittää valittavat tutkinnon osat.

 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asentaminen, 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
 • Sammutusmiestoiminta, 10 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Hinta ja kustannukset

Opetus on maksutonta. Yhteistilauksena hankitaan työasu, jonka hinta-arvio on max. 90 €. Korttimaksut; tulityökortti 20 €, työturvallisuuskortti 20 €, ensiapukortti 8 €. Vartija- järjestyksenvalvoja- sekä turvasuojaajakortin osalta maksun perii viranomainen.

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat valita kaikki OSAOn perustutkinto-opiskelijat.  Katso lisätiedot ammattilukio-opintojen vaatimuksista sekä ilmoittautumisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut

Opinto-ohjaaja Heikki Piilonen, p. 050 5988 094, heikki.piilonen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alle tulevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa. 

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Ammattitutkintostipendi 

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Voisit olla kiinnostunut myös näistä koulutuksista: