Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusala sopii sinulle, joka olet kiinnostunut työskentelemään monipuolisissa ja vaihtelevissa työtehtävissä ja tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Turvallisuusvalvojana saat vastuuta ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä turvallisuuspalvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Ammatti ja opinnot

Turvallisuusvalvojana olet vastuussa asiakkaiden omaisuuden suojaamisesta, turvallisuuden ylläpitämisestä sekä henkilöiden kulunvalvonnasta. Opinnoissa sinut perehdytetään riskiarviointiin, turvallisuussuunnitteluun ja turvallisuuden ylläpitämiseen.

Opiskelun aikana pääset työskentelemään erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Voit erikoistua vartiointitoimintaan, pelastustoimintaan tai turvallisuustekniseen toimintaan. Edellytyksenä turvallisuusvalvojan opintoihin ovat henkilökohtaiset ominaisuudet, kuten rehellisyys ja luotettavuus, sekä riittävä fyysinen ja psyykkinen kunto.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Turvallisuusvalvojana voit toimia esimerkiksi seuraavissa työtehtävissä

 • vartijana
 • arvokuljettajana
 • turvatarkastajana
 • järjestyksenvalvojana
 • turvasuojaajana
 • aulapalvelutehtävissä

Yksityinen turvallisuusala on kasvanut paljon viime aikoina, ja alan avoimet työpaikat ovatkin lisääntyneet. Työllisyystilanne on hyvä ja ammattitaitoisesta työvoimasta on jopa pulaa.

Turvallisuusalan opinnot myös takaavat sinulle vahvan pohjan jatko-opintoihin. Voit jatko-opiskella esimerkiksi poliisiksi, rajavartijaksi, tullitarkastajaksi, vanginvartijaksi tai pelastajaksi. Tutkinto antaa myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Valtakunnallinen yhteishaku on tarkoitettu sinulle, peruskoulun päättävä nuori. Yhteishaku on helmi-maaliskuussa. Lisätietoja yhteishausta www.osao.fi/yhteishaku

Hakuaika

Toisen asteen koulutusten yhteishaku on helmi-maaliskuussa.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Opinnot alkavat elokuussa ja ne kestävät 2 – 3 vuotta.

 

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste
Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

 

Aloituspaikkoja yhteishaussa

Turvallisuusalan perustutkinnon aloituspaikkoja on yhteishaussa 66.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat turvallisuusalan opintoihin valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

Soveltuvuuskokeen sisältö sekä pisteytys: kirjallinen osa (0 – 3 pistettä), liikuntaosa (0 – 4 pistettä) sekä haastatteluosa (0 – 3 pistettä). Jos hakija saa jostakin soveltuvuuskokeen osasta 0 pistettä, pääsykokeen kokonaispistemäärä on 0.

Jos hakijan soveltuvuuskokeen kokonaispistemäärä on 0, hänet voidaan jättää valitsematta opiskelijaksi. Hakija, joka ei osallistu soveltuvuuskokeeseen, ei voi tulla valituksi.

 

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Turvallisuusalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B.1.2.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Yhteishaun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

 

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

 

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 

Hinta ja kustannukset

Koulutus on maksuton. Opiskelija hankkii itse työasun, jonka hinta on enintään 85 € sekä turvajalkineet. Kustannuksia tulee lisäksi liikuntavarusteista sekä mahdollisesti yhteisten opintojen oppikirjoista.

Korttimaksuja maksetaan oppilaitokselle; työturvallisuuskortti materiaaleineen 10 €, tulityökortti materiaaleineen 20 €, ensiapukortti 10 € sekä Valttikortti (turvasuojaajaksi opiskelevat) 24,65 €.
Vartija-, järjestyksenvalvoja- sekä turvasuojaajakortin osalta maksun perii viranomainen.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat ottaa kaikki Oulun seudun ammattiopiston opiskelijat.

 

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja Heikki Piilonen, puh. 050 5988 094, heikki.piilonen@osao.fi

OSAO Ovi palvelee tulevia ja nykyisiä opiskelijoita puhelimitse, verkossa ja paikan päällä.

OSAO Ovi
p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Linkki Painamalla “Hae koulutukseen” siirryt suoraan hakujärjestelmään.

Hakupainike ilmestyy sivulle, kun haku koulutukseen aukeaa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraava hakuaika on keväällä 2020.

 

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste
Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat turvallisuusalan opintoihin valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

 

Kielitaidon arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Turvallisuusalan perustutkinnossa kielitaitosuositus on B.1.2.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Jatkuvan haun kautta valitut opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

 

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

 

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • Matemaattis- ja luonnontieteellinen osaaminen
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 

Hinta ja kustannukset

Koulutus on maksuton. Opiskelija hankkii itse työasun, jonka hinta on enintään 85 € sekä turvajalkineet. Kustannuksia tulee lisäksi liikuntavarusteista sekä mahdollisesti yhteisten opintojen oppikirjoista.

Korttimaksuja maksetaan oppilaitokselle; työturvallisuuskortti materiaaleineen 10 €, tulityökortti materiaaleineen 20 €, ensiapukortti 10 € sekä Valttikortti (turvasuojaajaksi opiskelevat) 24,65 €.
Vartija-, järjestyksenvalvoja- sekä turvasuojaajakortin osalta maksun perii viranomainen.

 

Ammattilukio

Ammattilukiolla tarkoitetaan lukio-opintoja ammatillisten opintojen rinnalla. Lukio-opintoja voivat suorittaa kaikki Oulun seudun ammattiopiston opiskelijat.

 

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:

Opinto-ohjaaja Heikki Piilonen, puh. 050 5988 094, heikki.piilonen@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta:

OSAO Ovi
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Hakupainike ilmestyy sivulle, kun haku koulutukseen aukeaa.

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Hakuaika

Hakuaika on ympäri vuoden.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Oppisopimuksen voi aloittaa joustavasti, kun siitä on sovittu työnantajan ja oppisopimusta edustavan tahon kanssa. Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) määritetään aiempi osaaminen sekä koulutuksessa suoritettavat tutkinnon osat. Opintojen kesto on noin 2 – 3 vuotta. vuosi. Oppisopimusopiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo turvallisuusalalle soveltuva työpaikka, työllistyt oppisopimuksen alkaessa tai toimit alalla yrittäjänä.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan käytännön työtehtävissä työpaikalla, jota täydennetään oppilaitoksessa opiskellen ja itsenäisesti tehtäviä tehden.

 

Oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste
Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat turvallisuusalan opintoihin valitaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen perusteella.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 180 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

 

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa
 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

 

Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat
 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninen toiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

Työssäoloajalta opiskelija saa työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa koulupäivien ajalta, opiskelijalla on mahdollisuus saada opintososiaalisia etuuksia.

 

Lisätiedot ja hakeutuminen

Oppisopimuksen yhteyshenkilö:
Anu Ahola
p. 050 433 2871
anu.ahola@osao.fi

Lisätietoja koulutussisällöistä:
Heikki Piilonen, 050 5988 094
heikki.piilonen@osao.fi

Linkki Haen opiskelijaksi / Olen töissä / Oppisopimus-sivulle

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika ilmoitetaan tässä, kun seuraava haku alkaa.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutuksen alku sovitaan erikseen ja kesto on 2 – 3 vuotta.

 

Koulutuspaikka

Tietopuolinen opetus:
Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste
Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

 

Opiskelupaikkojen määrä

Paikkojen määrä ilmoitetaan, kun haku on käynnistynyt.

 

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan TE-toimistolle lähetetyn hakemuksen perusteella.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutuksessa on opiskelua oppilaitoksessa ja työpaikalla sekä itsenäistä opiskelua. Itsenäisessä opiskelussa opettaja on tavoitettavissa.

30 osp laajuisessa tutkinnon osassa on 10 viikkoa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta

15 osp laajuisessa tutkinnon osassa on 5 viikkoa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta.

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on kokonaisuudessaan 145 osaamispistettä. Alle koostettu tutkinnon osat.

 

Ammatillinen pakollinen tutkinnon osa
 • Turvallisuusalan toiminta, 45 osp

 

Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat
 • Vartiointitoiminta, 30 osp
 • Pelastustoiminta, 30 osp
 • Turvallisuustekninentoiminta, 30 osp
 • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta, 15 osp
 • Uhkatilanteiden hallinta, 15 osp
 • Kansainvälinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Ympäristöturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Logistinen turvallisuustoiminta, 15 osp
 • Tietoturvallisuustoiminta, 15 osp
 • Kiinteistötekninentoiminta, 15 osp
 • Turvajärjestelmien asennus, 15 osp
 • Turvajärjestelmien käyttö, 15 osp

 

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelu oppilaitoksessa on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. Työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta.

 

Lisätiedot

Ville Meriläinen, p. 044 703 7724, ville.merilainen@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Seuraa hakuaikoja ja hae opiskelemaan TE-palveluiden kautta
Tähän linkki TE-koulutuksen sivuille