Terveydenhuollon sihteeripalvelut 60 osp

Tutkinnon osa liiketoiminnan ammattitutkinnosta

Terveydenhuollon sihteeripalvelut tutkinnon osa opettaa sinulle moniammatillisessa terveydenhuollon ympäristössä toimimista. Koulutuksen aikana käydään läpi lainsäädäntöä, laskutusta, asiakaspalvelua, työvälineohjelmia sekä tiimityön periaatteita. Tutkinnon osan suorittaminen auttaa työllistymään monipuolisiin asiakaslähtöisiin terveydenhuollon palvelutehtäviin. Terveydenhuollon sihteeripalvelut tutkinnon osa on osa liiketoiminnan ammattitutkintoa.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Etusijalla ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon tai hankkineet vastaavaa osaamista esimerkiksi työkokemuksen ja erilaisten koulutusten kautta. Hakijalla tulisi olla soveltuvuus alalle.

Hakuaika

Hakuaika tammikuussa 2024 alkavaan koulutukseen on päättynyt 31.10.2023 ja ryhmä on täynnä.

Opintojen alkaminen ja kesto

Seuraava koulutus alkaa tammikuussa 2025.

Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Suunniteltu opiskelijamäärä

25

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu

Hinta

Koulutuksen hinta on 150 €.

Koulutuksen laajuus

Opintojen laajuus on 60 osp.

Opiskelun toteutus

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutus sisältää lähiopiskelua, työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen tavoite

Opintojen aikana suoritetaan Liiketoiminnan ammattitutkinnon tutkinnon osa Terveydenhuollon sihteeripalvelut.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen alussa on 2 lähipäivää oppilaitoksessa. Sen jälkeen on verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä. Opiskelijoilla tulee olla mahdollisuus opiskella etänä, jolloin opiskelija tarvitsee oma tietokoneen ja nettiyhteyden.

Tutustu tutkinnon osan perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 3 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 4 pistettä

Hakijat kutsutaan haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen. Kutsu lähetetään sähköpostilla ja kutsun lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti. Haastattelut järjestetään viikolla 45-46. Valinnasta tiedotetaan mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen. Valintatieto lähetetään sähköpostilla ja sähköpostin lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Kielitaitosuositus liiketoiminnan ammattitutkinnossa on B2.1. Lisätietoa täältä.

Työvoimakoulutus

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Oppisopimuskoulutus

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka, jossa voit tehdä koulutustavoitteen mukaisia työtehtäviä. Opiskelu sisältää käytännön työtehtäviä työpaikalla, jota täydennetään tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa. Tietopuolisen lähiopetuksen määrä sovitaan opiskelijakohtaisesti, keskimäärin niitä on noin 2-4 päivää kuukaudessa. Lisätietoja oppisopimuksesta ja siihen hakeutumisesta antaa koulutussuunnittelija Kirsi Pirinen, kirsi.pirinen@osao.fi,  puh. 040 541 3643.

Lisätietoja

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Opinto-ohjaaja Irja Rasimus, p. 050 4328 303, irja.rasimus@osao.fi

Hakeutuminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt OSAOn hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Tutustu myös näihin vaihtoehtoihin