Liiketoiminnan ammattitutkinto

Myyjä, assistentti ja taloushallinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä valitsemasi osaamisalan ja tutkinnon osien mukaisesti.

Ammatti ja opinnot

Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Työllistyminen ja jatko-opinnot

Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi

 • myynnissä
 • markkinoinnissa
 • taloushallinnossa
 • finanssipalveluissa
 • kiinteistönvälityksen tehtävissä
 • kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan tehtävissä
 • assistentin tai sihteerin tehtävissä
 • tiedonohjauksen
 • aulapalvelu- tai asiakirjahallinnon tehtävissä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraava hakuaika liiketoiminnan ammattitutkintoon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalalle (visualisti) on 1.4.-27.9.2020.

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit tai haluat toimia esimerkiksi myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Tutkinto sopii hyvin myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneelle, jolla on alan työkokemusta.

 

Opintojen alkaminen

Liiketoiminnan ammattitutkinnon koulutus alkaa kaksi kertaa vuodessa. Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan koulutus alkaa seuraavan kerran 2.11.2020. Koulutuksen painotus on visuaalisessa markkinoinnissa.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala (myyjä), liiketoiminnan osaamisalan (assistentti) sekä taloushallinnon osaamisalan (kirjanpitäjä ja palkanlaskija) koulutus on suunniteltu alkavaksi keväällä 2021.

 

Henkilökohtaistaminen ja opintojen kesto

Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Kotkantie 2 C
90250 Oulu

 

Opiskelijavalinta

Kaikki hakijat kutsutaan haastattelun viikolla 40. Valintapäätökset tehdään 2.10.2020. Valinnasta tiedotetaan sähköpostilla.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Liiketoiminnan ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.2.1. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus on päätoimista päiväopiskelua, johon kuuluu oppilaitoksessa tapahtuvaa lähiopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

 

Oppisopimusopiskelu

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Oppisopimus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutussuunnittelija Paula Tuohimaa, p. 050 3174 818, paula.tuohimaa@osao.fi

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinnossa on kuusi osaamisalaa. Tutkinnossa on kaikille osaamisaloille yksi pakollinen tutkinnon osa ja sen lisäksi kaikilla osaamisaloilla on valinnaisia tutkinnon osia osaamisalakohtaisesti.

Pakollinen tutkinnon osa kaikille
 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp
Osaamisalat
 • Liiketoiminnan palveluiden osaamisala, 120 osp
 • Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, 120 osp
 • Kiinteistönvälityksen osaamisala, 120 osp
 • Finanssipalveluiden osaamisala, 120 osp
 • Taloushallinnon osaamisala, 120 osp
 • Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala, 120 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Opinto-ohjaaja Irja Rasimus, irja.rasimus@osao.fi, p. 050 432 8303.

Lisätiedot hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

 

Hae koulutukseen

 

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.