Liiketoiminnan ammattitutkinto

Liiketoiminnan ammattilaisia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa erilaisten yritysten ja muiden organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä valitsemasi osaamisalan ja tutkinnon osien mukaisesti.

Ammatti ja opinnot

Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hän verkostoituu ammatillisesti ja kehittää suunnitelmallisesti liiketoiminnan osaamistaan. Hänellä on valmiudet yrittäjyyteen ja lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneen osaaminen vaihtelee osaamisaloittain sekä valinnaisten tutkinnon osien mukaan.

Työllistyminen ja jatko-opinnot

Liiketoiminnan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia erilaisissa liiketoiminnan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi

 • myynnissä
 • markkinoinnissa
 • taloushallinnossa
 • finanssipalveluissa
 • kiinteistönvälityksen tehtävissä
 • kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan tehtävissä
 • assistentin tai sihteerin tehtävissä
 • tiedonohjauksen
 • aulapalvelu- tai asiakirjahallinnon tehtävissä.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika marraskuussa 2019 alkavaan koulutukseen on päättynyt 30.9.2019. Osaamisalana on Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala. Koulutus keskittyy visuaaliseen myyntiin ja visuaaliseen markkinointiin ja antaa valmiuksia toimia myyjä-visualistin ja visualistin työtehtävissä.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa kaksi kertaa vuodessa, huhtikuussa ja marraskuussa. Seuraava koulutus alkaa 1.4.2020 ja osaamisalana on Liiketoiminnan palveluiden osaamisala sekä Taloushallinnon osaammisala. Koulutuksen kesto on noin yksi vuosi ja kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämisuunnitelma (HOKS).

 

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Kotkantie 2 C
90250 Oulu

 

Opiskelijavalinta

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle:

 • aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
 • opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle.

Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun, jotka pidetään viikolla 41. Valintatiedosta ilmoitetaan hakijoille sähköpostilla viikon 42 aikana.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Liiketoiminnan ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.2.1. Lisätietoa täältä.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus sisältää lähiopetusta päiväopiskeluna ja työpaikalla järjestettävää koulutusta.

Oppisopimusopiskelu

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Oppisopimus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutussuunnittelija Paula Tuohimaa, p 050 3174 818, paula.tuohimaa@osao.fi

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinnossa on kuusi osaamisalaa. Tutkinnossa on kaikille osaamisaloille yksi pakollinen tutkinnon osa ja sen lisäksi kaikilla osaamisaloilla on valinnaisia tutkinnon osia osaamisalakohtaisesti.

Pakollinen tutkinnon osa kaikille
 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp
Osaamisalat
 • Liiketoiminnan palveluiden osaamisala, 120 osp
 • Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, 120 osp
 • Kiinteistönvälityksen osaamisala, 120 osp
 • Finanssipalveluiden osaamisala, 120 osp
 • Taloushallinnon osaamisala, 120 osp
 • Kansainvälisen liiketoiminnan ja huolinnan osaamisala, 120 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

 

Lisätiedot

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

koulutussihteeri Pirkko Heiskanen
p. 050 593 9923
pirkko.heiskanen@osao.fi.

Hae koulutukseen

Painamalla ”Hae koulutukseen” siirryt suoraan hakujärjestelmään. Hakulinkki toimii hakuaikana.

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.