Liiketoiminnan ammattitutkinto, visualisti

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Visualisti suunnittelee ja toteuttaa monipuolisesti visuaalista ilmettä ja myymälöiden esillepanoja. Hän työskentelee erilaisissa tapahtumissa ja tuote-esittelyn parissa. Kaupan alalla visualisti työskentelee myymälässä tai tavaratalossa ja hän suunnittelee ja toteuttaa näyteikkunoita, tuotteiden esillepanoja sekä kampanjoita. Visualisti pääsee käyttämään työssään luovia taitoja ja hän on taitava tiimityöskentelijä.

Ammatti ja opinnot

Liiketoiminnan ammattitutkinnon, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä visuaalisen myynnin ja markkinoinnin erityisosaamista. Tutkinnon suorittanut käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit toimia monipuolisissa myyjä-visualistin ja visualistin työtehtävissä lähinnä vähittäiskaupan alalla.

Tähän osaamisalaan järjestetään sekä koulutusta että suorittaa tutkinnon näytöillä.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Myyjä-visualistina tai visualistina voit työskennellä erilaisissa vähittäiskaupan alan liikkeissä ja myymälöissä monipuolisissa työtehtävissä.

Liiketoiminnan ammattitutkinnon opinnot antavat sinulle yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valmistuttuasi voit suorittaa esimerkiksi liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon tai kaupan- ja hallinnon alan ammattikorkeakoulututkinnon.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Seuraava hakuaika liiketoiminnan ammattitutkintoon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalalle (visualisti) on 1.4.-27.9.2020.

 

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit tai haluat toimia esimerkiksi myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Tutkinto sopii hyvin myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneelle, jolla on alan työkokemusta.

 

Opintojen alkaminen

Liiketoiminnan ammattitutkinnon koulutus alkaa kaksi kertaa vuodessa. Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan koulutus alkaa seuraavan kerran 2.11.2020. Koulutuksen painotus on visuaalisessa markkinoinnissa.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala (myyjä), liiketoiminnan osaamisalan (assistentti) sekä taloushallinnon osaamisalan (kirjanpitäjä ja palkanlaskija) koulutus on suunniteltu alkavaksi keväällä 2021.

 

Henkilökohtaistaminen ja opintojen kesto

Opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

 

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Kotkantie 2 C
90250 Oulu

 

Opiskelijavalinta

Kaikki hakijat kutsutaan haastattelun viikolla 40. Valintapäätökset tehdään 2.10.2020. Valinnasta tiedotetaan sähköpostilla.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Liiketoiminnan ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.2.1. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus on päätoimista päiväopiskelua, johon kuuluu oppilaitoksessa tapahtuvaa lähiopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

 

Oppisopimusopiskelu

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Oppisopimus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutussuunnittelija Paula Tuohimaa, p. 050 3174 818, paula.tuohimaa@osao.fi

 

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinnossa on kuusi osaamisalaa. Tutkinnossa on kaikille osaamisaloille yksi pakollinen tutkinnon osa ja sen lisäksi kaikilla osaamisaloilla on valinnaisia tutkinnon osia osaamisalakohtaisesti.

Pakollinen tutkinnon osa kaikille
 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat
 • Markkinointiviestinnän toimeksianto 60 osp
 • Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus 60 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Opinto-ohjaaja Irja Rasimus, irja.rasimus@osao.fi, p. 050 432 8303.

Lisätiedot hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

 

Hae koulutukseen

 

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii visuaalisen myynnin ja myyjä-visualistin työtehtävistä kiinnostuneille TE-toimiston asiakkaille, jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammattiin ja joilla on aikaisempaa alan koulutusta tai työkokemusta.

Koulutuksen aikana suoristetaan liiketoiminnan ammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala, visuaalinen myynti ja markkinointi.

Hakuaika

Hakuaika 2.11.2020 alkavaan koulukseen päättyy 27.9.2020.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa 2.11.2020 ja päättyy 30.1.2022. Koulutuksen kestoon vaikuttaa henkilökohtainen opiskelun kehittämisuunnitelma HOKS.

Koulutuspaikka

Koulutuksen järjestää OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

Opiskelijavalinta

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle

 • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
 • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle sekä alalle vaadittu terveys.

Haastatteluun kutsuttavat hakijat valitaan hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun lähetetään sähköpostilla tai puhelimitse.  Haastattelu järjestetään viikolla 40. Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Oppilaitoksessa tapahtuvan opetuksen lisäksi koulutukseen kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Liiketoiminnan ammattitutkinnon myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan  (visuaalinen myynti ja markkinointi) opinnot muodostuvat seuraavista tutkinnon osista:

 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp, pakollinen tutkinnon osa
  • työvälineohjelmat
  • asiakaspalvelutyön englanti
  • matematiikka
  • asiakaspalvelu
  • kirjallinen ja suullinen viestintä asiakaspalvelutehtävissä
  • työlainsäädäntö
  • taloudellinen ja kustannustehokas toiminta
 • Markkinointiviestinnän toimeksianto, 60 osp
  • Markkinointiviestintä
  • Tavoitteiden ja toimintasuunnitelmien noudattaminen
  • Alan säädökset, määräykset ja ohjeet
  • Tyylit, trendit ja elämykset
  • Tiedon hankinta, muokkaus ja välittäminen
  • Markkinointiviestinnän englanti
  • Digitaalinen markkinointi
  • Alihankintapalvelujen käyttö
  • Graafinen suunnittelu
  • Markkinointiviestinnän toimeksianto suunnittelu ja toteutus
 • Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus, 60 osp
  • Visualistin/myyjäsomistajan työnkuva
  • Tilan suunnittelu ja toteutus
  • Visuaalisen esillepanon suunnittelu ja toteutus
  • Näyteikkunamainonta
  • Asiakasinformaation tuottaminen (mainostekstaus ja kalligrafia)
  • Suunnitelman laatiminen ja esittely / InDesign
  • Suunnitelman laatiminen ja esittely / 3D
  • Suunnitelman laatiminen ja esittely / Digikuvaus
  • Portfolio

Tutkinnon perusteet (ePerusteet -palveluun) »

 

Hinta ja kustannukset

Koulutus on maksutonta, oppimateriaalikulut maksaa opiskelijat itse.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältöön liittyvät tiedustelut:
Koulutuspäällikkö Jaana Hilli
jaana.hilli@osao.fi, p. 050 516 9166

Opinto-ohjaaja Irja Rasimus
irja.rasimus@osao.fi, puh. 0504328303

Hae koulutukseen

Haku on TE-palvelujen kautta 1.4.-27.9.2020.
Infotilaisuus 8.9.2020 klo 9-10, OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2C, 90250 Oulu. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Katso koulutuksen tiedot TE-palveluiden sivuilta ja hae koulutukseen

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea Työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Lisätietoja Työllisyysrahaston sivulta >

Tutustu myös näihin mahdollisuuksiin: