Liiketoiminnan ammattitutkinto, myyjä

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Päivitä osaamisesi vastaamaan tämän päivän ja tulevaisuuden myyntiosaamista. Myynnin koulutus antaa valmiuksia vakuuttavaan myyntityöhön. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan myyntiä ja asiakaspalvelua. Ymmärrät, mistä vakuuttava asiakaskokemus rakentuu ja miten pysyt omalla panoksellasi vaikuttamaan siihen. Myynnissä on tärkeää hallita myyntiprosesseja sekä suunnitella ja seurata omaa myyntityötä.

Ammatti ja opinnot

Liiketoiminnan ammattitutkinnon, myynnin ja markkinointiviestinnän ja erityisesti myyjän osaamisalan suorittaneella on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Tutkinnon suorittanut käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti ja toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen voit toimia monipuolisissa asiakaslähtöisissä kaupan alan myyntitehtävissä.

Tähän osaamisalaan järjestetään sekä koulutusta että voit suorittaa tutkinnon näyttöinä.

Työllistyminen ja jatko-opintomahdollisuudet

Myyjänä voit työskennellä erilaisissa vähittäiskaupan alan liikkeissä ja myymälöissä monipuolisissa asiakaspalvelun työtehtävissä.

Liiketoiminnan ammattitutkinto-opinnot antavat sinulle yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Valmistuttuasi voit suorittaa esimerkiksi liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon tai kaupan- ja hallinnon alan ammattikorkeakoulututkinnon.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on 2.10. – 27.11.2020.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka toimit tai haluat toimia esimerkiksi myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Tutkinto sopii hyvin myös jatkokoulutukseksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneelle, jolla on alan työkokemusta.

Opintojen alkaminen ja kesto

Liiketoiminnan ammattitutkinnon koulutus alkaa kaksi kertaa vuodessa. Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan myyjän erityisosaamiseen suuntautunut koulutus alkaa 1.2.2021 ja arvioitu päättymispäivä on 17.12.2021. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut
Kotkantie 2 C, 90250 Oulu

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 3 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 4 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostilla ja tekstiviestillä hakuajan päättymisen jälkeen. Valintahaastattelut ovat viikolla 50/2020. Valintapäätös ilmoitetaan sähköpostilla 18.12.2020 mennessä.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Liiketoiminnan ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.2.1. Lisätietoa täältä >

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus on päätoimista päiväopiskelua, johon kuuluu oppilaitoksessa tapahtuvaa lähiopetusta ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Oppisopimusopiskelu

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Oppisopimus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa koulutussuunnittelija Paula Tuohimaa, p. 050 3174 818, paula.tuohimaa@osao.fi

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä. Tutkinnossa on kuusi osaamisalaa. Tutkinnossa on kaikille osaamisaloille yksi pakollinen tutkinnon osa ja sen lisäksi kaikilla osaamisaloilla on valinnaisia tutkinnon osia osaamisalakohtaisesti.

Pakollinen tutkinnon osa kaikille
 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp
Valinnaiset tutkinnon osat
 • Markkinointiviestinnän toimeksianto, 60 osp
 • Tilan ja esillepanon visuaalinen suunnittelu ja toteutus 60 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Opinto-ohjaaja Irja Rasimus, irja.rasimus@osao.fi, p. 050 432 8303.

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hae koulutukseen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea työllisyysrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu sinulle, jos olet työtön työnhakija, tai vaarassa jäädä työttömäksi. Koulutuksessa voit opiskella uuden ammatin tai täydentää osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii myynin työtehtävistä kiinnostuneille TE-toimiston asiakkaille, jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammattiin ja joilla on aikaisempaa alan koulutusta tai työkokemusta.

Hakuaika

Hakuaika 1.2.2021 alkavaan työvoimakoulutukseen päättyy 27.11.2020.

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus toteutetaan 1.2.2021-17.12.2021

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joista 91 päivää järjestetään koulutuksen järjestäjän oppimisympäristössä sekä 95 päivää on työelämässä tapahtuvaa oppimista.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2, 90250 Oulu

Opiskelupaikkojen määrä

Koulutukseen valitaan 10 opiskelijaa

Opiskelijavalinta

Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella. Kutsu haastatteluun tulee sähköpostilla tai puhelimitse. Hakijoille järjestetään haastattelut vkolla 50/2020.

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista kielikokeeseen tarvittaessa.

Tutkinnon sisältö ja laajuus

Tutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

 • Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen, 30 osp
  • Työvälineohjelmat
  • Asiakaspalvelutyön englanti
  • Matematiikka
  • Asiakaspalvelu
  • Kirjallinen ja suullinen viestintä asiakaspalvelutehtävissä
  • Työlainsäädäntö
  • Taloudellinen ja kustannustehokas toiminta
 • Myynnin ja asiakaspalvelun suunnittelu ja toteuttaminen, 60 osp
  • myynti- ja asiakaspalvelutyön suunnittelu
  • asiakaspalvelu ja myynti
  • myynnin ja asiakaspalvelun jälkitoimet
  • myynti- ja asiakaspalvelutyön tuloksellisuus
 • Tuoteryhmätyöskentely, 60 osp
  • tilaus- ja toimitusprosessi
  • esillepano
  • hinnoittelu ja hintamerkinnät, tuoteryhmän kannattavuus
  • tuoteryhmän kehittäminen

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

Hinta ja kustannukset

Koulutus on maksutonta. Opiskelijalle voi tulla kustannuksia opiskelumateriaaleista.

Lisätiedot

Koulutuspäällikkö Jaana Hilli, jaana.hilli@osao.fi, puh. 050 516 9166

Opinto-ohjaaja Irja Rasimus, irja.rasimus@osao.fi, puh. 0504328303

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 17.11.2020 klo 9 – 10. Infotilaisuus järjestetään osoitteessa OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2C, 90250 Oulu.

Hae koulutukseen

Koulutukseen haetaan TE-palvelujen kautta. Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TE-puhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Katso koulutuksen tiedot TE-palveluiden sivulta ja hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutushakemus on sitova eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä ovat esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen. Työnhakusi tulee olla voimassa hakiessasi koulutukseen.

Tutustu myös näihin: