Sammutus- ja pelastustoiminta, 50 osp

Tutkinnon osa turvallisuusalan ammattitutkinnosta

Sammutus- ja pelastustoiminnan tutkinnon osan suorittaja saa pätevyyden sammutus- ja pelastustehtäviin sekä savusukellukseen.

Kohderyhmä

Turvallisuusalaa opiskelevat pelastustoiminnasta tai palokuntatoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Ikävaatimus koulutukseen on 18 vuotta.

Hakuaika

Koulutukseen voi hakeutua ajalla 4.6. – 20.8.2021.

Ajankohta

Koulutus järjestetään ajalla 1.9. – 18.11.2021.

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Hinta

Koulutuksen hinta on 85 € (alv 0%). Hakijan tulee lisäksi kustantaa ulkopuolisen tahon tekemä lääkärintarkastus/kuntotestaus. Kuntotestaus ei ole vielä takuu koulutukseen valinnasta.

Koulutuksen tavoite

Tutkinnon osan suorittaja saa koulutuksen pelastustoimen sivutoimisen ja sopimuspalokunnan sammutus- ja pelastustehtäviin sekä savusukellukseen (Pelastuslaki 379/2011 §57 toinen momentti ja Valtioneuvoston asetus 407/2011 §7 toinen ja neljäs momentti).

Tutkinnon osan jälkeen on mahdollista jatkaa opintoja ja suorittaa koko turvallisuusalan ammattitutkinto.

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Tutkinnon osan laajuus on 50 osp. Sammutus- ja pelastustoiminta on turvallisuusalan ammattitutkinnon valinnainen osa, joka vastaa kahta tutkinnon osaa.

Koulutus toteutetaan osin monimuotokoulutuksena. Lähiopetuspäivät ovat pakollisia tutkinnon osan suorittamiselle. Lähipäiviä on viikossa 2-3 päivää ja niissä on läsnäolovelvollisuus.

Koulutus toteutetaan Pelastusopiston määrittelemän pelastustoimen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän mukaisesti.

Koulutus sisältää seuraavia osioita:

 • perehtyminen pelastus- ja palokuntatoimintaan
 • sammutus- ja pelastustekniikan harjoitukset
 • tieliikennepelastamisen sekä savusukelluksen harjoitukset
 • ensiapu

Hakijan täytyy koulutuksen aikana selviytyä hyväksytysti Sisäministeriön pelastussukellusohjeen 48/2007 mukaisista yleiskestävyys- ja lihaskuntotestistä (ns. ”Oulun mallin testi”). Hakijan tulee käydä esimerkiksi seuraavanlaisessa ODL Liikuntaklinikan tekemässä testauksessa/tarkastuksessa (ODL Liikuntaklinikka, Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu, puh. 08m313 2154):

 • ODL Liikuntaklinikan testin sisältö
  • lääkärintarkastus
  • Submaksimaalinen polkupyöräergometritesti TAI Spiroergometriatesti
  • Lihaskuntotesti;
   • penkkipunnerrus 45 kg / minuutti (hyväksytty tulos väh. 18 krt)
   • istumaannousu / minuutti (hyväksytty tulos väh. 29 krt)
   • leuanveto (hyväksytty tulos väh. 5 krt)
   • jalkakyykky 45 kg / minuutti (hyväksytty tulos väh. 18 krt)

Testattavan täytyy saavuttaa kussakin testissä pelastussukellusohjeen 48/2007 kuntoluokkaan hyvä oikeuttava tulos. Jos testattava ei pysty tekemään yksittäistä testiä perustellusta syystä (vamma yms.), mutta henkilön lihasvoima ja –kestävyys vastaavat muuten kuntoluokkaa hyvä, voidaan testisuoritus kuitenkin hyväksyä.

Katso tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ePerusteet-palvelusta >

Opiskelijavalinta

Hakijan on toimitettava ennen koulutukseen hyväksymistä kouluttajalle Sisäministeriön pelastussukellusohjeen 48/2007 mukainen lausunto toimintakyvystä ja terveydentilasta. Lausunnossa todetaan, että hakija on fyysisiltä ominaisuuksiltaan sopiva savusukelluskoulutukseen ja kykenee toimimaan pimeässä, ahtaissa sekä korkeilla paikoilla. Lausunnosta tulee käydä ilmi hakijan fyysinen toimintakyky sekä terveydentila savusukellustehtäviin (lääkärintarkastus, spiroergometria, pelastussukellusohjeen 48/2007 mukainen lihaskuntotesti).

Haastattelut järjestetään heti hakuajan päättymisen jälkeen. Opiskelijavalintaan vaikuttavat hakijan toimittama lausunto lääkärintarkastuksesta ja kuntotestauksesta sekä haastattelu.

Kurssille valittavan hakijan täytyy saavuttaa vähintään hyväksyttävä FIRE-FIT indeksi (vähintään 3/5).

Opiskelijavalintapäätös tehdään soveltuvuuskokeen ja mahdollisen kielitaidon arvioinnin jälkeen, kun hakija on toimittanut tarvittavan Sisäministeriön pelastussukellusohjeen mukaisen lausunnon. Valintatieto llähetetään sähköpostilla/kirjepostina.

Kielitaidon arviointi

Hakijoiden, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, valinta on ehdollinen, kunnes hän on hyväksytysti suorittanut oppilaitoksen järjestämän kielitaidon arvioinnin tai osoittanut muutoin hallitsevansa Suomen kielen riittävän hyvin selviytyäkseen opetuksesta sekä kirjallisista kokeista.

Lisätietoja

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Vastaava kouluttaja Pekka Tuukkanen, puh. 050 555 0461, pekka.tuukkanen@osao.fi
Koulutuspäällikkö Marko Koivikko, puh. 040 6372 904, marko.koivikko@osao.fi

Lisätietoa oppisopimuksesta

Koulutuspäällikkö Anu Ahola, puh. 050 433 2871, anu.ahola@osao.fi

Koulutuksen osallistujamäärä

Koulutukseen otetaan 12 ensimmäistä, jotka läpäisevät terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen