Sammutus- ja pelastustoiminta, 50 osp

Tutkinnon osa turvallisuusalan ammattitutkinnosta

Sammutus- ja pelastustoiminnan tutkinnon osan suorittaja saa pätevyyden sammutus- ja pelastustehtäviin sekä savusukellukseen.

Kohderyhmä

Pelastustoiminnasta ja palokuntatoiminnasta kiinnostuneet tai alan työtehtävissä toimivat. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla vähintään 18-vuotias, terve, henkiseltä ja ruumiilliselta toimintakyvyltään tehtävään soveltuva henkilö.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on 14.12.2022-24.2.2023.

Ajankohta

Koulutus järjestetään 21.3.-1.6.2023.

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Limingan toimipiste, Iivarinpolku 2, 91900 Liminka

Hinta

Koulutuksen hinta on 85 € (alv 0%). Hakijan maksettavaksi tulee lisäksi ulkopuolisen tahon tekemä lääkärintarkastus/kuntotestaus. Kuntotestaus ei ole vielä takuu koulutukseen valinnasta.

Koulutuksen tavoite

Tutkinnon osan suorittaja saa koulutuksen pelastustoimen sivutoimisen ja sopimuspalokunnan sammutus- ja pelastustehtäviin sekä savusukellukseen (Pelastuslaki 379/2011 §57 toinen momentti ja Valtioneuvoston asetus 407/2011 §7 toinen ja neljäs momentti).

Tutkinnon osan jälkeen on mahdollista hakeutua jatkamaan opintoja ja suorittaa koko turvallisuusalan ammattitutkinto.

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Tutkinnon osan laajuus on 50 osp. Sammutus- ja pelastustoiminta on turvallisuusalan ammattitutkinnon valinnainen osa, joka vastaa kahta tutkinnon osaa.

Koulutus toteutetaan osittain monimuotokoulutuksena. Lähiopetuspäivät ovat pakollisia tutkinnon osan suorittamiselle. Lähipäiviä on viikossa 2-3 päivää ja niissä on läsnäolovelvollisuus. Koulutus toteutetaan Pelastusopiston määrittelemän pelastustoimen sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän mukaisesti.

Koulutus sisältää mm. seuraavia osioita:

 • perehtyminen pelastus- ja palokuntatoimintaan
 • sammutus- ja pelastustekniikan harjoitukset
 • tieliikennepelastamisen sekä savusukelluksen harjoitukset
 • ensiapu

Hakijan täytyy koulutuksen aikana selviytyä hyväksytysti Sisäministeriön pelastussukellusohjeen 48/2007 mukaisista yleiskestävyys- ja lihaskuntotestistä (ns. ”Oulun mallin testi”). Hakijan tulee käydä esimerkiksi seuraavanlaisessa ODL Liikuntaklinikan tekemässä testauksessa/tarkastuksessa (ODL Liikuntaklinikka, Albertinkatu 18 A, 90100 Oulu, puh. 08 313 2154):

 • ODL Liikuntaklinikan testin sisältö
  • lääkärintarkastus
  • Submaksimaalinen polkupyöräergometritesti TAI Spiroergometriatesti
  • Lihaskuntotesti;
   • penkkipunnerrus 45 kg / minuutti (hyväksytty tulos väh. 18 krt)
   • istumaannousu / minuutti (hyväksytty tulos väh. 29 krt)
   • leuanveto (hyväksytty tulos väh. 5 krt)
   • jalkakyykky 45 kg / minuutti (hyväksytty tulos väh. 18 krt)

Testattavan täytyy saavuttaa kussakin testissä pelastussukellusohjeen 48/2007 kuntoluokkaan hyvä oikeuttava tulos. Jos testattava ei pysty tekemään yksittäistä testiä perustellusta syystä (vamma yms.), mutta henkilön lihasvoima ja –kestävyys vastaavat muuten kuntoluokkaa hyvä, voidaan testisuoritus kuitenkin hyväksyä.

Katso tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit ePerusteet-palvelusta >

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalintapäätös tehdään pääsy- ja soveltuvuuskokeen ja mahdollisen kielitaidon arvioinnin jälkeen, kun hakija on toimittanut tarvittavan Sisäministeriön pelastussukellusohjeen mukaisen lausunnon. Pääsy- ja soveltuvuuskoe sisältää kirjallisen ennakkotehtävän ja haastattelun.

Hakija sopii itse kuntotestauksen ajankohdan. Haastattelut järjestetään hakuajan päätyttyä. Ennakkotehtävä tulee sähköpostilla ennen haastattelua.

Kurssille valittavan hakijan täytyy saavuttaa vähintään hyväksyttävä FIRE-FIT indeksi (vähintään 3/5).

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes koulutukseen valittu on toimittanut Sisäministeriön pelastussukellusohjeen 48/2007 mukainen lausunto toimintakyvystä ja terveydentilasta. Lausunnossa todetaan, että hakija on fyysisiltä ominaisuuksiltaan sopiva savusukelluskoulutukseen ja kykenee toimimaan pimeässä, ahtaissa sekä korkeilla paikoilla. Lausunnosta tulee käydä ilmi hakijan fyysinen toimintakyky sekä terveydentila savusukellustehtäviin (lääkärintarkastus, spiroergometria, pelastussukellusohjeen 48/2007 mukainen lihaskuntotesti).

Valintatieto ilmoitetaan sähköpostilla.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Turvallisuusalan ammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Lisätietoja

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Vastaava kouluttaja Pekka Tuukkanen, puh. 050 555 0461, pekka.tuukkanen@osao.fi
Koulutuspäällikkö Marko Koivikko, puh. 040 6372 904, marko.koivikko@osao.fi

Lisätietoa oppisopimuksesta

Opinto-ohjaaja Lea Perhomaa  p 050 5909 662, Lea.Perhomaa@osao.fi.

Koulutuksen osallistujamäärä

Koulutuksessa on 12 opiskelijapaikkaa.

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen