Puutavaran autokuljetus (65 osp) ja kuljetusalan perustason ammattipätevyys (10 osp)

Tutkinnon osat metsäalan perustutkinnosta

Puutavara-autonkuljettajan ammatti on monipuolinen palveluammatti, jossa tarvitset hyvän ajotaidon ja monipuolisen kalustonhallinnan lisäksi joustavaa asiakaspalveluasennetta. Tutkinnon osat suoritettuasi saat puutavara-autonkuljettajan ammattiin tarvittavan osaamisen.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu puutavara-autonkuljettajan työstä kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille. Etusijalla ovat henkilöt, joilla on vähintään C-ajokortti, auto- ja kuljetusalan peruskoulutus ja/tai alakohtainen työkokemus sekä vähintään 18 vuoden ikä. Koulutuksen aikana suoritetaan CE-kortti. Koulutukseen voi hakeutua myös CE ajokortilla.

Hakuaika

Koulutukseen hakeutuminen avataan maaliskuussa 2023.

Ajankohta

Opinnot on suunniteltu alkavaksi 7.8.2023. Opintojen kesto on n. yksi vuosi. Opintojen pituuteen vaikuttaa opiskelijan aiempi osaaminen. Arvioitu päättymispäivä on viimeistään 18.10.2024.

Koulutuspaikka

Taivalkosken yksikkö, Jokijärventie 2, 93400 Taivalkoski

Hinta

Opetus on opiskelijoille maksutonta.

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on yhteensä 75 osaamispistettä (osp).

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa kaksi tutkinnon osaa metsäalan perustutkinnosta ja pätevöityä puutavara-autonkuljettajan tehtäviin. Suoritettavat tutkinnon osat ovat

  • Puutavaran autokuljetus, 65 osp
  • Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

 

Työvoimakoulutus

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Koulutuksen toteutus

Koulutus sisältää lähiopiskelua, itsenäistä opiskelua ja työelämässä tapahtuvaa opiskelua. Lähiopetusta 5pv/vko. Opetusta voi olla 2 tai useammassa vuorossa.

Osaaminen osoitetaan koulutuksen aikana aidoissa työtehtävissä työpaikoilla.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) laaditaan jokaiselle opiskelijalle aikaisemman osaamisen pohjalta opiskelun alkuvaiheessa.

Taivalkosken yksiköllä on nykyaikainen puutavara-auto- ja nosturikalusto opetuksessa.

Terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa. (OPH-5-2018).

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta suoritetaan hakemuksen ja haastattelun perusteella. Valintaan vaikuttavat: Aiemmin hankittu osaaminen (0-4 pistettä), tarve koulutukselle (0-3 pistettä) ja motivaatio (0-3 pistettä).

Lisätietoja

Lisätietoa koulutuksen sisällöstä

Sauli Juurikka, 040 141 5223, sauli.juurikka@osao.fi

Lisätietoa hakeutumisesta

OSAO Ovi –hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen maksimi osallistujamäärä

Koulutukseen valitaan neljä (4) opiskelijaa.

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus koulutuspaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.