Peitinkalvojen hieronta potilaan toimintakyvyn edistämisessä 45 osp

Tutkinnon osa hieronnan erikoisammattitutkinnosta

Vahvista osaamistasi potilaan peitinkalvojen hieronnassa. Osaat tutkinnon osan suoritettuasi arvioida potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeita, suunnitella ja toteuttaa peitinkalvojen välistä liukumista edistävän ja peitinkalvojen kiputiloja lievittävän hieronnan ja muun hoidon sekä kehittää omaa ja työyksikkösi työtä.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Voit hakeutua koulutukseen, jos olet suorittanut hierojan ammattitutkinnon tai hankkinut vastaavan osaamisen. Sinulla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet ks. Katso ohjeet hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista (OPH-5-2018). 

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on 11.3. – 8.4.2024.

Ajankohta

Koulutus järjestetään 8.4. – 4.6.2024. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Koulutuspaikka

OSAO Kontinkankaan yksikkö, Kiviharjuntie 6, Oulu

Hinta

140 € (alv 0 %)

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus järjestetään päivisin klo 8-16 välillä.
Lähiopetuspäivät vuonna 2024 ovat: 8.-9.4., 22.-23.4., 6.-7.5. ja 20.-21.5. Näyttö viikolla 23.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hankittu osaaminen suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Koulutus suoritetaan HOKSin mukaan täydentämällä puuttuvaa osaamista.

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Mirva Saastamoinen, p. 050 5937 076, mirva.saastamoinen@osao.fi

Koulutuksen laajuus

Koulutus sisältää yhden tutkinnon osan, jonka laajuus on 45 osaamispistettä (osp).

Tutkinnon osan suoritettuaan opiskelija osaa:

  • arvioida potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeen
  • suunnitella peitinkalvojen välistä liukumista edistävän ja peitinkalvojen kiputiloja lievittävän hieronnan ja muun hoidon
  • toteuttaa peitinkalvojen välistä liukumista edistävän ja peitinkalvojen kiputiloja lievittävän hieronnan ja muun hoidon
  • arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä

Tutustu tutkinnon osan perusteisiin ePerusteet-palvelussa

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastatteluun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemuksen tietojen perusteella. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijat voidaan kutsua haastatteluun jo hakuaikana. Haastattelut järjestetään viikolla 14/2024. Kutsu lähetetään sähköpostilla ja kutsun lähettämisestä lähetetään hakijalle tekstiviesti. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Koulutukseen valituilta ja kutsutuilta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta.

Koulutukseen voidaan valita 3 opiskelijaa.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Hieronnan ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Tuomas Hamari, p, 050 309 0988, tuomas.hamari@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.