Peitinkalvojen hieronta potilaan toimintakyvyn edistämisessä 45 osp

Tutkinnon osa hieronnan erikoisammattitutkinnosta

Vahvista osaamistasi potilaan peitinkalvojen hieronnassa. Osaat tutkinnon osan suoritettuasi arvioida potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeita, suunnitella ja toteuttaa peitinkalvojen välistä liukumista edistävän ja peitinkalvojen kiputiloja lievittävän hieronnan ja muun hoidon sekä kehittää omaa ja työyksikkösi työtä.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka ovat suorittaneet hierojan ammattitutkinnon tai hankkineet vastaavan osaamisen. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Hakuaika

Hakuaikaa on jatkettu 10.4.2023 saakka.

Ajankohta

Koulutus järjestetään 11.4.-9.6.2023.

Koulutuspaikka

OSAO Kontinkankaan yksikön toimitilat, Kiviharjuntie 6, Oulu

Hinta

140 € (alv 0 %)

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 45 osaamispistettä (osp).

Lisätietoja tutkinnon osasta ks. tutkinnon perusteet (ePerusteet-palvelu).

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastatteluun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä.

Terveydentilavaatimukset

Hakijalla tulee olla sosiaali- ja terveydenalalla vaadittava terveys ja toimintakyky (Ohje terveys- ja turvallisuusvaatimuksista). Hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Hieronnan ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B1.1. Lisätietoa täältä >

Koulutuksen toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus järjestetään päiväopetuksena.
Lähiopetus järjestetään viikoilla 15, 17, 19, 21 ja 23. Lähiopetuspäiviä ko. viikoilla ovat pääsääntöisesti maanantai ja tiistai. Osaaminen osoitetaan näytöissä viikolla 24. Arviointikeskustelu on viikolla 24.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hankittu osaaminen suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Koulutus suoritetaan HOKSin mukaan täydentämällä puuttuvaa osaamista.

Oppisopimusopiskelu

Tutkintoa voi hakeutua suorittamaan myös oppisopimuskoulutuksena. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Kirsi Tirkkonen
p. 044 703 7772
kirsi.tirkkonen@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.