Peitinkalvojen hieronta potilaan toimintakyvyn edistämisessä 45 osp

Tutkinnon osa hieronnan erikoisammattitutkinnosta

Vahvista osaamistasi potilaan peitinkalvojen hieronnassa. Osaat tutkinnon osan suoritettuasi arvioida potilaan toimintakyvyn edistämisen tarpeita, suunnitella ja toteuttaa peitinkalvojen välistä liukumista edistävän ja peitinkalvojen kiputiloja lievittävän hieronnan ja muun hoidon sekä kehittää omaa ja työyksikkösi työtä.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat hakeutua henkilöt, jotka ovat suorittaneet hierojan ammattitutkinnon tai hankkineet vastaavan osaamisen. Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle, työssä vaadittava terveys ja toimintakyky sekä riittävä kielitaito.

Hakuaika

Hakuaika koulutukseen on 20.4.-16.5.2021.

Ajankohta

Seuraava koulutus alkaa 9.8.2021 ja arvioitu päättymispäivä on 15.10.2021.

Koulutuspaikka

OSAO Kontinkankaan yksikön toimitilat, Kiviharjuntie 6, Oulu

Hinta

140 € (alv 0 %)

Koulutuksen laajuus

Koulutuksen laajuus on 45 osaamispistettä (osp).

Lisätietoja tutkinnon osasta ks. tutkinnon perusteet (ePerusteet-palvelu).

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastatteluun perusteella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 4 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
  • motivaatio, enintään 3 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelut ovat 31.5.-4.6.2021. Haastatteluun tulee erillinen kutsu. Valintapäätös tehdään viimeistään 16.6.2021. Valituille ja varasijalla oleville tiedotetaan opiskelijavalinnasta sähköpostilla ja kirjeellä. Valitsematta jääneille ilmoitetaan tieto kirjeellä. Opiskelupaikka tulee vahvistaa 22.6.2021 mennessä.

Terveydentilavaatimukset

Hakijalla tulee olla sosiaali- ja terveydenalalla vaadittava terveys ja toimintakyky (Ohje terveys- ja turvallisuusvaatimuksista). Hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista on ohjeet Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hän voi osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai kielitaito arvioidaan valintahaastattelun yhteydessä. Hieronnan erikoisammattitutkinnossa kielitaitosuositus on B2.1. Lisätietoa täältä >

Koulutuksen toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus järjestetään päiväopetuksena.
Lähiopetuksen päivät ovat: 9.8, 10.8, 23.8, 24.8, 6.9, 7.9, 20.9, 21.9, 4.10 ja 5.10.2021.

Osaaminen osoitetaan näytöissä 11.10.2021 ja 12.10.2021. Arviointikeskustelu on 13.10.2021.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hankittu osaaminen suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Koulutus suoritetaan HOKSin mukaan täydentämällä puuttuvaa osaamista.

Oppisopimusopiskelu

Tutkintoa voi hakeutua suorittamaan myös oppisopimuskoulutuksena. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavalle alalle soveltuva työpaikka tai työllistyt oppisopimuksen alkaessa. Oppisopimuskoulutuksesta lisätietoja antaa Mirva Saastamoinen, p. 050 593 7076, mirva.saastamoinen@osao.fi.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Kirsi Tirkkonen
p. 044 703 7772
kirsi.tirkkonen@osao.fi

Johanna Vesenterä
p. 040 620 6744
johanna.vesentera@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.