Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen (30 osp) ja pien- ja pienoisjännitesähköasennukset (45 osp)

Tutkinnon osat sähkö- ja automaatioalan perustutkinnosta

Tarvitsetko työssäsi sähköalan osaamista? Nyt sinulla on mahdollista hankkia osaamista sähköasentajan työtehtäviin suorittamalla sähkö- ja automaatioalan perustutkinnosta kaksi tutkinnon osaa, Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen (30 ops) ja Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset (45 osp).

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Sähkö- ja automaatioalan osaamista työssään tarvitsevat ja alan vaihtajat.

Hakuaika

Koulutukseen voi hakeutua ajalla 20.6. – 21.8.2022.

Ajankohta

3.10.2022 – 27.10.2023. Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää opiskeluajan.

Koulutuspaikka

Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2 A, 90250 Oulu

Hinta

Opetus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelun aikana voi syntyä kuluja opiskeluun liittyvistä materiaaleista kuten oppikirjoista, opiskeluvälineistä, viranomaismaksuista, työasusta, työkaluista ja korttipätevyyksistä, n. 350-400€.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

 • sähkötekniikka
 • työ- ja sähkötyöturvallisuus
 • sähköpiirustukset
 • sähkö- ja automaatioalan materiaalit
 • komponentit ja menetelmät
 • sähköasennustekniikka
 • pienjänniteverkoston asennustyöt
 • huolto- ja kunnossapitotyöt

Tutustu tutkinnon perusteisiin ePerusteet -palvelussa

Opiskelun toteutusmuoto

Opiskelijat suorittavat opintonsa päiväopintoina. Koulutukseen sisältyy opiskelua erilaisissa oppimisympäristöissä sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.
Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että
sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Juha Aliranta, p 050 5909 680, juha.aliranta@osao.fi.

Opiskelijavalinta

Opiskelijat valitaan haastattelun perusteella. Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää valintahaastatteluun osallistumista. Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

 • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 2 pistettä
 • tarve koulutukselle, enintään 3 pistettä
 • motivaatio, enintään 5 pistettä

Hakijoihin ollaan yhteydessä hakuajan päättymisen jälkeen. Hakijat kutsutaan sähköpostilla haastatteluun, jotka jotka järjestetään 5. – 9.9.2022. Valintapäätös tehdään viikolla 37 ja siitä tiedotetaan sähköpostilla 16.9.2022.

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos äidinkielesi on muu kuin suomi, voit osoittaa riittävän kielitaidon todistuksella tai sinut kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin 30.8.2022. Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.1.1. Lisätietoa täältä >

Lisätietoja

koulutuksen sisällöstä antavat:
Koulutuspäällikkö Kaisa Varis p. +358 50 305 9627, kaisa.varis@osao.fi (vuosilomalla 4.7.-7.8.2022)
Opinto-ohjaaja Ilona Hakalin p. +358 50 307 2183, ilona.hakalin@osao.fi (vuosilomalla 18.6.-31.7.2022)

hakeutumisesta:
OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Koulutuksen suunniteltu osallistujamäärä

4

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.