Viheralueiden kivitöiden tekeminen 15 osp ja viheralueiden puutöiden tekeminen 15 osp

Tutkinnon osat puutarha-alan perustutkinnosta

Työllisty viheralan työtehtäviin! Viheralueiden kivitöiden tekeminen ja viheralueiden puutöiden tekeminen -tutkinnon osat on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut PIHARAKENTAMISEN perustöistä ja kivirakentamisesta.

Koulutuksen kuvaus

Kohderyhmä

Tämä soveltuu sinulle, joka haluat laajentaa aikaisemmin hankittua osaamista tai harkitset kouluttautumista sekä työllistymistä ympäristö- ja viherrakentamisen työtehtäviin. Tutkinnon osat voidaan lukea osaksi perustutkinnon ammatillisia opintoja.

Koulutus toteutetaan samaan aikaan myös työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat koulutukseen ja alalle soveltuvia.

Ajankohta

Hakuaika koulutukseen on ajalla 1.11.2023-25.2.2024. Koulutus järjestetään 4.4.-28.6.2024.

Koulutuspaikka

Kempeleen-Limingan yksikkö, Piriläntie 145, 90440 Kempele

Hinta

Koulutus on maksuton.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on parantaa työllistymismahdollisuuksia lyhyellä koulutuksella sekä kannustaa hakeutumaan puutarha-alan tutkintokoulutukseen.

Koulutus antaa valmiuksia rakentaa ulkoalueiden betoni-luonnonkivipäällysteitä sekä viheralueiden puurakenteita. Saat valmiudet työssä tarvittaviin koneiden ja laitteiden käyttämisiin. Tutkinnon osilla voit työllistyä erilaisiin ympäristöalan työtehtäviin. Halutessasi suorittaa koko puutarha-alan perustutkinnon, tutkinnon osat luetaan osaksi ammatillisia opintoja.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan päiväopetuksena ja verkko-opetuksena sekä työpaikalla. Koulutus kestää noin 6kk.
Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa kartoitetaan hänen hankkima osaaminen suhteessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Koulutus suoritetaan HOKSin mukaan täydentämällä puuttuvaa osaamista.

Koulutuksen sisältö ja laajuus

Koulutus koostuu Puutarha-alan perustutkinnon kahdesta tutkinnon osasta: Viheralueiden kivitöiden tekeminen -tutkinnon osa, 15 osp ja viheralueiden puutöiden tekeminen -tutkinnon osa, 15 osp.

Tutustu Viheralueiden kivitöiden tekeminen -tutkinnon osaan ePerusteet palvelussa

Tutustu Viheralueiden puutöiden tekeminen -tutkinnon osaan ePersteet palvelussa

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan koulutukseen soveltuva työpaikka. Kysy lisää: opinto-ohjaaja Lea Perhomaa  p 050 5909 662, Lea.Perhomaa@osao.fi.

Työvoimakoulutus

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa myös työvoimakoulutuksena, jos olet TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun asiakas. Nyt haussa olevat työvoimakoulutukset ja hakulomakkeen löydät koulutushaun kautta. Jos koulutus ei näy auki olevissa hauissa, se ei ole sillä hetkellä tarjolla työvoimakoulutuksena.

Jos osallistumisestasi koulutukseen on sovittu TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun kanssa työllistymissuunnitelmassasi, voit saada koulutuksen ajalta korotettua työttömyysetuutta. Korotusosan maksamisesta päättää aina työttömyyskassa tai Kela.

Voit saada koulutukseen osallistumispäiviltä myös kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta

Opiskelijavalinta

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun. Opiskelijavalinta tehdään haastattelun perusteella. Haastattelut viikolla 9/2024.

Haastattelun pisteytys (0-10) painottuu seuraavasti:

  • aiemmin hankittu osaaminen, enintään 2 pistettä
  • tarve koulutukselle, enintään 2 pistettä
  • motivaatio, enintään 6 pistettä

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Puutarha-alan perustutkinnossa kielitaitosuositus on A2.2. Lisätietoa kielitaidon arvioinnista täältä >

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä:

Ismo Lindroth, p. 0500 285 340, ismo.lindroth@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta:

OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

Hakeminen

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova.