Oppisopimuksen solmiminen

Keskustelkaa aluksi opiskelemaan lähtevän kanssa työtehtävästä ja työsuhteen ehdoista, kuten palkasta ja työajasta. Kun olette sopineet koulutukseen ja työsuhteeseen liittyvistä asioista, on aika ottaa yhteyttä OSAOn oppisopimustoimijaan tai OSAOn Työelämä- ja yrityspalveluihin. Neuvomme oppisopimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä vastaamme kaikkiin oppisopimuskoulutukseen liittyviin kysymyksiin.

Oppisopimuksessa sopijaosapuolia ovat opiskelija, työnantaja ja koulutuksenjärjestäjä. Oppisopimus perustuu tiiviiseen yhteistyöhön työpaikan, opiskelijan ja OSAOn välillä. Yhteistyötä tehdään sopimuksen suunnittelusta aina sopimuksen päättymiseen saakka.

Saat OSAOsta yhteyshenkilön, joka ohjaa ja auttaa sinua työnantajana sopimuksen toteuttamisessa.

Kokeile ennen sitoutumista

Työnantajana sinulla on käytettävissäsi useita vaihtoehtoja, joiden avulla voit varmistua palkattavan henkilön työmotivaatiosta ja soveltuvuudesta ennen varsinaisen oppisopimustyösuhteen aloittamista.

Voit hakea vahvistusta oppisopimuksen solmimiselle kokeilemalla työllistettävän henkilön kanssa jotakin seuraavista vaihtoehdoista:

  • Lyhyt ei-työsuhteinen jakso, kuten työkokeilu tai -harjoittelu ennen oppisopimusta
  • Erilaiset lyhytkestoiset työsuhteet, esim. sesonkityöt, muu tuntityö tai palkkatuettu työjakso tutustuttavat hakeutujan ammattialaan ja yrityksen toimintaan
  • Kokeilujaksona voi toimia myös tutkinnon osan suorittaminen koulutussopimuksella OSAOn kautta

 

 

OSAOn oppisopimustoimijat

OSAOn oppisopimustoimijat auttavat ja neuvovat kaikissa oppisopimukseen liittyvissä kysymyksissä.

Katso yhteystiedot ja ota rohkeasti yhteyttä

Iso valkoinen nuoli osoittaa oikealle

Työelämä- ja yrityspalvelut

Neuvontaa ja ohjausta työnantajille, yrityksille ja yrittäjille myös oppisopimusasioissa.

OSAO Ovi työelämä- ja yrityspalvelut
p. 040 141 5320
palveluttyoelamalle@osao.fi

Soita tai tule käymään!

Katso tarkemmat yhteystiedot ja ota yhteyttä