Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutus on työvoimakoulutuksena toteutettavaa yritykselle räätälöityä ammatillista koulutusta. Me OSAOssa olemme mukana toteuttamassa henkilöstön koulutuksia yritysten muutostilanteissa.

Yhteishankintakoulutuksen hankkivat ja rahoittavat yhdessä yritys ja ELY-keskus. Yhteishankintakoulutuksella yritys voi etsiä ammattitaitoista työntekijää, räätälöidä henkilöstölleen koulutuksen tai auttaa löytämään taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotuille uuden työpaikan.

 

RekryKoulutus

RekryKoulutukset räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja se antaa opiskelijoille pätevyyden ammattiin tai työtehtäviin. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yrityksiin. Koulutus voidaan toteuttaa myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.

 

Täsmäkoulutus

Täsmäkoulutuksella päivitetään yrittäjän tai työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito vastaamaan uusia vaatimuksia ja muuttuvia työtehtäviä. Koulutuksen avulla pyritään säilyttämään työpaikkoja ja estämään lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

 

Muutoskoulutus

Muutoskoulutusta voidaan hyödyntää tilanteessa, jossa yritys joutuu tuotannollista ja taloudellisesta syistä irtisanomaan tai lomauttamaan henkilöstöään toistaiseksi ja joissa paluu aiempaan työhön on epävarmaa. Koulutus tähtää osaamisen ja työnhakuvalmiuksien parantamiseen, mahdollisen uuden ammatin opiskelemiseen ja uuden työpaikan saamiseen.

Iso valkoinen nuoli osoittaa oikealle

Työelämä- ja yrityspalvelut

OSAO Ovessa neuvontaa ja ohjausta työnantajille, yrityksille ja yrittäjille.

OSAO Ovi työelämä- ja yrityspalvelut
p. 040 141 5320
palveluttyoelamalle@osao.fi

Soita tai tule käymään!

Katso tarkemmat yhteystiedot