Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa työkaluja lähiesimiestyön eri haasteisiin alasta riippumatta. Osaava lähiesimies tuo tehokkuutta ja varmuutta päivittäisjohtamisen eri tehtäviin.

Ammatti ja opinnot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa valmiuksia toimia lähiesimiehenä, tiiminvetäjänä ja työryhmän vetäjänä. Koulutus kehittää osaamista esimiestyöhön, päivittäiseen vuorovaikutukseen, työssä ohjaamiseen, työhön perehdyttämiseen sekä työyhteisön kehittämiseen. Tutkinto on väylä esimiestyölle alasta riippumatta.

 

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erilaisissa toimintaympäristöissä kuten julkishallinnon tai yksityisen sektorin päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville henkilöille, esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston tai vastaavan lähiesimiehet tai työryhmän vetäjät. Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu esimiestyötä tekeville tai esimiestyöhön hakeutuville. Tutkinnon suorittajalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

 

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutuksella on useita aloitusajankohtia vuonna 2020. Koulutukseen voi tulla mukaan joustavasti pitkin vuotta. Kukin tutkinnon osa muodostaa moduulin, ja koulutukseen voi tulla mukaan jokaiseen alkavaan moduuliin. Koulutuksen kokonaiskesto on noin yksi vuosi. Moduulien alkamispäivät ovat 14.1., 21.4., 18.8., sekä 10.11.2020.

Opiskelijaksi valitulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen ja todetaan, millaista osaamista tutkinnon muodostumiseen opiskelija tarvitsee. Tämä määrittää tarkan opiskeluajan.

 

Koulutuspaikka

Koulutuksen järjestää OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

 

Opiskelijavalinta

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle

 • tarve koulutukselle ja aikaisemmin hankittu osaaminen
 • haastattelu

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle.

Opiskelijavalinnassa mukana oleminen edellyttää osallistumista järjestettävään haastatteluun. Haastatteluihin kutsuminen tapahtuu hakulomakkeessa annettujen tietojen perusteella.

Hakijoihin otetaan yhteyttä viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä. Hakijoihin ollaan yhteydessä puhelimitse tai sähköpostilla. Hakijat haastatellaan ja kielitaito arvioidaan tarvittaessa haastattelun yhteydessä. Opiskelijavalintapäätöksiä tehdään viikoittain. Valintatieto ilmoitetaan valituille puhelimitse tai sähköpostilla.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.2.1. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetusta järjestetään tiistaisin klo 12-16. Opetus tapahtuu virtuaaliluokka Adobe Connect-alustalla. Lisäksi käytetään Moodle-oppimisalustaa. Koulutuspäiviä on noin 1/kk.

 

Oppisopimusopiskelu

Voit tiedustella mahdollisuutta kouluttautua oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksen voi aloittaa joustavasti. Opiskelun aloittaminen edellyttää, että sinulla on jo opiskeltavaan tutkintoon soveltuva työpaikka. Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Paula Tuohimaa, p. 050 317 4818, paula.tuohimaa@osao.fi

 

Tutkinnon laajuus ja sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme osaa on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa.

Pakollinen tutkinnon osa (70 osp):
 • Lähiesimiehenä toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi (80 osp):
 • Asiakassuhteiden hoito
 • Toiminnan kannattavuus
 • Henkilöstötyö
 • Kehittämissuunnitelma

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

 

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Opettaja Jarmo Mällinen
p. 040 6526 544
jarmo.mallinen@osao.fi

Opintosihteeri Pirkko Heiskanen,
p. 050 593 9923
pirkko.heiskanen@osao.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

OSAO Ovi -hakijapalvelu
p. 040 8266 060
ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku. Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen. Hakulinkki toimii hakuajan ollessa voimassa.

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/ 

Oppisopimus sopii sinulle, joka haluat opiskella ammatin työn yhteydessä, päivittää osaamistasi tai vaihtaa alaa. Koulutus edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimuksen voi aloittaa milloin vain.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu erilaisissa toimintaympäristöissä kuten julkishallinnon tai yksityisen sektorin päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville henkilöille, esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston tai vastaavan lähiesimiehet tai työryhmän vetäjät. Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu esimiestyötä tekeville tai esimiestyöhön hakeutuville. Tutkinnon suorittajalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

 

Hakuaika

Koulutukseen voi hakeutua ajalla 14.02. – 15.03.2020.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutus alkaa 16.03.2020 ja  päättyy kesäkuussa 2021.

Koulutuspaikka

Rastor Oy, Sepänkatu 20, 90100 Oulu

 

Opiskelijavalinta

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle

 • haastattelu

Hakijoihin otetaan yhteyttä viikottain. Hakijat haastatellaan ja kielitaito arvioidaan tarvittaessa haastattelun yhteydessä. Jokaiselle hakijalle laaditaan  HOKS, osaamiskartoitus ja opintojen soveltuvuus arvioidaan haastattelussa tammi-helmikuun 2020 aikana

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.2.1. Lisätietoa täältä >

 

Opiskelun toteutusmuoto

 • Kuusi lähiopetuspäivää Rastorilla
 • Hakijalla tulee olla työsuhde, min. 25 tuntia/viikko ja TESin mukainen palkka, sekä työpaikalla nimetty ohjaaja.
 • ennen koulutusta laaditaan oppisopimus opiskelijan, työnantajan ja OSAOn välillä

 

Tutkinnon laajuus ja sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme osaa on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa.

 

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

 

Lisätietoja antavat

Hae koulutukseen

Koulutukseen haetaan alla olevan linkin kautta syöttämällä omia ja yrityksen tietoja oppisopimuksen valmistelua varten. Hakulinkki toimii hakuaikana.

Hae koulutukseen

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.