Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa työkaluja lähiesimiestyön eri haasteisiin alasta riippumatta. Osaava lähiesimies tuo tehokkuutta ja varmuutta päivittäisjohtamisen eri tehtäviin.

Ammatti ja opinnot

Koulutus on suunnattu erilaisissa toimintaympäristöissä kuten julkishallinnon tai yksityisen sektorin päivittäisjohtamisen tehtävissä toimiville henkilöille, esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston tai vastaavan lähiesimiehet tai työryhmän vetäjät. Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu esimiestyötä tekeville tai esimiestyöhön hakeutuville. Tutkinnon suorittajalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.

Jokaiselle sopiva tapa opiskella. Valitse juuri sinulle sopiva hakutapa.

Jatkuva haku sopii sinulle, joka et voi hakea valtakunnallisessa yhteishaussa ja haluat hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistasi.

Hakuaika

Koulutukseen on jatkuva haku.

 

Opintojen alkaminen ja kesto

Koulutuksen kesto on noin yksi vuosi ja kestoon vaikuttaa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

 

Koulutuspaikka

Koulutuksen järjestää OSAO, Kaukovainion yksikkö, palvelut, Kotkantie 2 C, 90250 Oulu.

 

Opiskelijavalinta

Valintakriteerit opiskelijavalinnalle

  • Aikaisemmin hankittu osaaminen (koulutus ja työkokemus, harrastuneisuus)
  • Opiskelu- ja työskentelyvalmiudet (motivaatio, urasuunnittelu, vuorovaikutustaidot, tavoitteellisuus)

Hakijalla tulee olla soveltuvuus alalle.

 

Kielitaidon arviointi

Menestyminen opinnoissa edellyttää opiskelijaksi valittavalta riittävää suomen kielen taitoa. Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli, hänet kutsutaan tarvittaessa kielitaidon arviointiin. Lähiesimiestyön ammattitutkinnossa kielitaitotasosuositus on B.2.1. Lisätietoa täältä.

 

Opiskelun toteutusmuoto

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Lähiopetus on pääsääntöisesti tiistaisin klo 15.00 – 18.15, neljä oppituntia kerralla. Koulutus on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna. Koulutuksen tukena toimii Moodle -oppimisympäristö, jossa koulutusmateriaali on opiskelijoiden käytössä.

Koulutus toteutetaan moduuleittain tutkinnon osa kerrallaan. Koulutukseen on mahdollista hakeutua milloin vain ja opiskelu aloitetaan aina seuraavasta moduulista (tutkinnon osasta).

 

Oppisopimusopiskelu

Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimusopiskeluna. Se edellyttää alan työpaikkaa tai yrittäjänä toimimista koulutuksen aikana. Oppisopimusopiskelun voi aloittaa milloin vain.

Lisätietoja oppisopimuksesta antaa Paula Tuohimaa, p. 050 317 4818, paula.tuohimaa@osao.fi.

 

Tutkinnon laajuus ja sisältö

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon laajuus on 150 osp. Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidoissa työtilanteissa. Tutkinto on valmis, kun kaikki kolme osaa on suoritettu hyväksytysti. Tutkinnon suorittaminen edellyttää alan työpaikkaa.

Pakollinen tutkinnon osa (70 osp):
  • Lähiesimiehenä toimiminen
Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi (80 osp):
  • Asiakassuhteiden hoito
  • Toiminnan kannattavuus
  • Henkilöstötyö
  • Kehittämissuunnitelma

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä (ePerusteet).

 

Hinta ja kustannukset

Opiskelijamaksu on 450 € (alv 0 %).

Lisätiedot ja hakeutuminen

– koulutuksen sisällöstä antaa Jarmo Mällinen, p. 040 6526 544, jarmo.mallinen@osao.fi tai koulutussihteeri Pirkko Heiskanen,
p. 050 593 9923, pirkko.heiskanen@osao.fi.

-hakeutumisesta antaa OSAO Ovi -hakijapalvelu, p. 040 8266 060, ovi@osao.fi

 

Hae koulutukseen

Koulutukseen on jatkuva haku.

Alla olevasta painikkeesta siirryt hakujärjestelmään ja pääset täyttämään hakulomakkeen.

Hae koulutukseen

 

Peruutusehto

Koulutukseen valituille vahvistetaan koulutuspaikka erillisellä kutsulla. Kutsutulta pyydetään kirjallinen vahvistus opiskelupaikan vastaanottamisesta. Vahvistus on sitova. Samalla opiskelija sitoutuu mahdollisen opiskelijamaksun maksamiseen. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, mahdollisesti maksettua opiskelijamaksua ei palauteta ja se veloitetaan kokonaan.

 

Ammattitutkintostipendi

Koko tutkinnon suorittanut voi hakea koulutusrahastolta 400 euron suuruista stipendiä. Edellytyksenä hakijalle on, että hän on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.