OSAOn kouluttamat työpaikkaohjaajat siivittävät Arinaa parhaaksi

Iso osa nykyaikaisesta ammatillisesta koulutuksesta tapahtuu työpaikoilla aidoissa ympäristöissä ja oikeiden työtehtävien parissa. Erityisen tärkeä osa opiskelijan oppimista ja sen arviointia on osaava ja koulutettu työpaikkaohjaaja.

OSAO kouluttaa työpaikkaohjaajia kaikilla aloilla yhdessä Oulun TOPPI-verkoston viiden koulutuksen järjestäjän kanssa. Koulutuksesta on paljon hyötyä opiskelijan ohjaamisen lisäksi myös perehdytettäessä uusia työntekijöitä ja ohjattaessa muita työyhteisön jäseniä. Sen tietää myös Osuuskauppa Arina, joka kouluttaa työpaikkaohjaajiaan OSAOn kanssa.

”Kilpailemme parhaasta työvoimasta, joten erinomaisen työnantajamielikuvan ja työntekijäkokemuksen rakentaminen on meille tärkeää. Siksi olemme lähteneet suunnitelmallisesti luomaan ja toteuttamaan työpaikkaohjaajakoulutusta”, kertoo Arinan HR-kehityspäällikkö Piia Pesola.

Yksi osoitus Arinan ja OSAOn erinomaisesta yhteistyöstä on yhdessä luotu Arina-polku Kaukovainion palvelut -yksikön kanssa. Polun valitessaan opiskelija voi suorittaa kaikki tutkinnon osat ja näytöt Arinan toimipisteissä. Parhaassa tapauksessa opiskelija voi myös työllistyä valmistumisen jälkeen Arinalle.

Yhteistyön jatkona vuonna 2020 aloitettiin Arinalle räätälöidyt säännölliset työpaikkaohjaajakoulutukset. OSAO Kaukovainion palvelujen yksikön opettaja Maria Juntunen on kouluttanut arinalaisia nyt jo kahteen otteeseen, ensin paikan päällä ja nyt korona-aikana etänä.

Piia Pesolan mukaan oli tärkeää, että koulutus suunniteltiin yhteistyönä. Myös kaupan alaa ja arkea tunteva kouluttaja oli hänen mielestään kullanarvoinen.

”Näin pääsimme lopputulokseen, jossa yksipäiväisessä koulutuksessa ei ollut mitään turhaa, vaan sisältö oli kokonaisuutena todella hyödyllinen”, Piia kiittää.

Ohjaaja voi olla nuoren ensimmäinen kontakti työelämään

Arinalaisia kouluttaneen Maria Juntusen mielestä koulutus antaa ohjaajalle välineitä ja taitoja, joilla opiskelijan ohjaamisesta saa itsekin kaiken irti.

”Työpaikkaohjaaja on se, joka suunnittelee, ohjaa ja arvioi opiskelijan oppimista työpaikalla – on ymmärrettävä koko työelämässä oppimisen prosessi. Hän myös sitouttaa ja kouluttaa uutta työntekijää”, Maria listaa työpaikkaohjaajan vastuita.

”Koska koulutus on vahvasti siirtynyt työpaikoille, siellä tapahtuvan arvioinnin merkitys on todella suuri. Arvioinnin tulisi olla tasapuolista kaikille, mikä voidaan taata kouluttautuneilla ja perehtyneillä työpaikkaohjaajilla.”

Nykyään Kempeleen S-Marketin marketpäällikkönä toimivalla Heikki Salmelalla on kokemusta opiskelijoiden ohjaamisesta, sillä aiemmin hän toimi paljon työpaikalla oppimista mahdollistaneen oululaisen Tuiran S-Marketin päällikkönä. Heikki kuvailee yhteistyötä OSAOn kanssa kaikille voittoisaksi tilanteeksi.

”En keksi kuin positiivisia asioita. Olemme aina saaneet aktiivisia opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita kaupan alasta. Työpaikkaohjaajakoulutus onkin ratkaisevaa siksi, että sillä varmistamme tasalaatuista perehdytystä opiskelijoille ja kaikille muillekin”, hän tiivistää.

Piia Pesola korostaa, että myös ohjaustyön suunnitelmallisuus ja esimerkiksi ammattiosaamisen näyttöjen sisältöjen pohtiminen ovat Arinalle koulutuksessa tarpeellisia.

”On hyvä, että prosessit ovat valmiiksi mietittyjä: päälliköt osaavat kysyttäessä  suoraan sanoa, että meillä voi suorittaa näyttöjä näissä tutkinnon osissa. Suunnitelmallisuus antaa varmuutta toimia.”

Maria Juntusen mielestä hyvä työpaikkaohjaaja on OSAOllekin kuin lottovoitto. Motivoitunut, oman alansa ja työpaikkansa tunteva työpaikkaohjaaja takaa oppimisjakson onnistumisen. Motivaatiota korostaa myös Heikki Salmela. Jos ohjaustyö ei tunnu omalta, kannattaa se avoimesti kertoa, Heikki sanoo.

”Koska työpaikkaohjaaja voi nuorelle olla ensimmäinen kontakti työelämään, on tärkeää, että hän jaksaa näyttää työn positiivisia puolia.”

Erilaisten oppijoiden tunnistamista

Tutkinnon perusteiden tuntemisen lisäksi työpaikkaohjaajan on tärkeää tunnistaa opiskelijoiden erilaisia oppimistapoja. Jokainen opiskelija oppii eri tavoin, ja opiskelijoiden monimuotoisuus on tärkeää työpaikallakin.

”Koulutuksessa kävin läpi myös palautteenantoa sekä tietoa erilaisista oppijoista. Käsittelimme myös esimerkiksi eri kieli- ja kulttuuritaustaisten sekä erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden ohjaamista”, Maria Juntunen kertoo.

Arinan Piia Pesola nostaa esiin, kuinka hyvin koulutuksessa avattiin sitä, miten kaikki opiskelijat saadaan valmistumaan ja ammattitaitoisiksi. Avain tähän on yhteistyö.

”Olemme saaneet arinalaiset työstämään ajatusta siitä, miten erilaisia ihmisiä ja oppijoita kohdataan. Tietoisuus on kasvanut hurjasti koulutusten myötä.”

”Lähtökohtanahan on aina opiskelijan paras: miten työminä kehittyy ja miten tulevaisuutta saadaan rakennettua”, lisää Heikki Salmela.

Parhaaksi työpaikaksi ohjauskoulutuksen tukemana

Koronan vuoksi Tuiran S-Marketissa oli viime keväänä hetki, jolloin opiskelijoita ei kauppaan otettu. Tärkeintä oli Heikki Salmelan mukaan taata turvallinen työpaikka kaikille, vaikka opiskelijat ovatkin iso osa kaupan arkea.

”Opiskelijat suorittavat oikeita työtehtäviä ja ovat apuna, vaikkei heillä tietenkään työntekijöitä korvata. Monesti syntyy kaverisuhteitakin, ja työntekijöillä jäi kaipuu, kun opiskelijoita ei ollut. Jotkut opiskelijat ovat tulleet suorittamaan kaikki harjoittelunsa meille”, Heikki kertoo.

Arinassa yksi strategisista tavoitteista onkin olla paras työpaikka.  Siihen olennaisena osana kuuluu laadukas työpaikkaohjaus. Arinalaiset tietävät, että hyvin perehdytetyistä opiskelijoista saadaan parhaassa tapauksessa uusia työkavereita.

”Onnistunut ohjauskokemus varmistaa, että osaava opiskelija ja tuleva ammattilainen tahtoo työllistyä juuri meille”, Piia Pesola toteaa.

Piian mukaan yksi osa strategiatavoitetta on osaamisen kehittäminen kaikissa työelinkaaren vaiheissa. Työpaikkaohjaajakoulutus vastaa tähänkin tarpeeseen, sillä ohjaustyö rikastuttaa myös työntekijän työtä ja kehittää häntä ammatillisesti.

”Työtehtävät tietenkin monipuolistuvat, mutta työpaikkaohjaaja kehittää myös omia ohjaamis-, viestintä- ja organisointitaitojaan. Opiskelijan kysellessä omakin osaaminen syvenee. Työpaikkaohjaaminen kehittää myös johtamistaitoja, ja se voikin olla ponnahduslauta esimiestehtäviin”, OSAOn Maria Juntunen selittää.

Pohjoissuomalaisena organisaationa Arina kantaa myös yhteiskunnallista vastuuta alueen kehittämisestä ja osaajien kouluttamisessa.

”Siksi opiskelijat otetaan meillä aina avosylin vastaan”, Heikki Salmela muistuttaa.

Lue lisää työpaikalla ohjaamisesta