Älykäs koulurakennus

Huhtikuun lopulla päättyvässä Energiaratkaisut 2020 -projektissa on lisätty tietoa älykkäästä koulurakennuksesta ja toteutettu kestävää kehitystä tukevia toimenpiteitä eri oppimisympäristöihin.

OSAOn Haukiputaan yksikössä energiatehokkaat ratkaisut otettiin huomioon jo koulurakennusta suunniteltaessa. Yksikkö on rakennettu lämmöntuotannon osalta mahdollisimman omavaraiseksi ja siinä hyödynnetään paikallisia uusiutuvia energialähteitä, kuten maalämpöä, aurinkopaneeleita ja -keräimiä. Energian ja rahan säästämiseksi koulurakennus on lisäksi varustettu modernilla talotekniikalla. Esimerkiksi lämpöä otetaan talteen ilmastoinnista, jäähdytinlaitteistoista ja harmaasta jätevedestä.

Projektin aikana talotekniikan tuomia säästöjä on mitattu ja tuotu näkyviin Haukiputaan yksikköön asennetulla monitoimimittarilla. Kiinteistön ylläpitäjien lisäksi opiskelijat ja henkilökunta ovat saaneet mittarin avulla tietoa uusiutuvista energianlähteistä sekä älykkään talotekniikan tuomista säästöistä ja vaikutuksista ympäristöön. Veden käytön vähentämistä on havainnollistettu koulun suihkutilaan asennetulla Streamsave-ratkaisulla, joka näyttää suihkun käyttäjälle värivalolla, milloin olisi hyvä aika lopettaa suihkuttaminen.

Projektissa on etsitty järkeviä ratkaisuja myös ilmanvaihdon laadun mittaukseen ja seurantaan. Testiluokkaan asennettiin infrapunajärjestelmä, joka laskee läsnäolijat ja säätää luokkahuoneen ilmastointia henkilömäärän mukaan. Ennakoivasti toimivalla järjestelmällä estetään hiilidioksidin määrän nouseminen liian korkeaksi luokkatilassa. Perinteisemmät mittaustavat, kuten hiilidioksidianturit tukevat uutta järjestelmää. Tällä kaikella pyritään vaikuttamaan opiskeluympäristön viihtyisyyteen ja toimivuuteen.

Lukuvuoden aikana mittauksen tuloksia on havainnollistettu infotelevisioissa animaatioin, kuvin ja reaaliaikaisin luvuin. Kilowattien lisäksi älykkään teknologian tuomia säästöjä konkretisoidaan euroina. Lisäksi yksikössä on kannustettu tekemään ympäristöystävällisiä valintoja, kuten välttämään lihan syöntiä ja liikkumaan viisaasti pyörällä tai joukkoliikenteellä.

Energiaratkaisut 2020 -projektissa on vuosien 2017-2020 aikana haettu parhaita ratkaisuja rakentamiseen liittyvään energianhallintaan ja -säästöön. Lisäksi on investoitu muun muassa sähköalan älykkäisiin oppimisympäristöihin. Projektia on rahoittanut Euroopan aluekehitysrahasto ja sen kokonaisbudjetti on ollut noin 1M€. Projekti on suunniteltu ja toteutettu OSAOn Haukiputaan ja Kaukovainion tekniikan yksiköiden, OSAOn kiinteistöpalveluiden sekä VTT:n yhteistyönä. Projektin kaikki kehittämiskohteet ovat nousseet käytännön ongelmista ja tilanteista. Projektissa on tuotu VTT:n avulla myös tutkimustietoa arjen työhön ja opetukseen.

Haukiputaan yksikössä on 3 maalämpöpumppua, 120 maalämpökaivoa/porareikää, 25 aurinkokeräintä ja 400 aurinkopaneelia. Kuvassa yksikön katolla olevia aurinkokeräimiä.

Haukiputaan yksikön talotekniikan laitteet ovat säästäneet energiaa tänä vuonna 1.4.2020 mennessä:
Säästynyt energia:              1 541 407,38 kWh
Säästö rahana:                   61 656,30 euroa
(Järjestelmä on vielä testivaiheessa, mittaukset voivat olla epätarkkoja)