OSAO kehittää tulevaisuuden digikyvykästä kampusta

OSAOssa on alkanut kolmivuotinen Digikyvykäs Kampus -hankekokonaisuus, joka sisältää Digikampus osana ammatillista koulutusta (EAKR)- ja Digikyvykkyyttä ammatilliseen koulutukseen (ESR+) -hankeparin. Hankkeiden tavoitteena on luoda OSAOlle toimiva digikampus ja toimintamalli, jossa opetus- ja ohjaustyön arjessa on saatavilla tukea ja resursseja digitaalisten oppimisratkaisujen tehokkaaseen hyödyntämiseen.

Hankekokonaisuus on yksi merkittävimmistä OSAOn historian rakennerahastorahoituksista, ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus yhteensä yli 1,7 miljoonalla eurolla. Hankekokonaisuuden taustalla vaikuttavat vahvasti sekä OSAOn strategia, että Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategia.

”Tavoittelemme hankkeilla lyhyen ja pidemmän aikavälin vaikuttavuutta alueellisesti. Keskeistä on myös tiivis yhteistyö työelämän kanssa. Hankekokonaisuus tekee myös yhteistyötä OSAO Kampus 2030 -hankkeen kanssa”, kertoo Koulutuskuntayhtymä OSAOn kehityspäällikkö Hanna Blomqvist.

Tulevaisuuden oppimisympäristöjä rakentamassa

Digikampus osana ammatillista koulutusta -hankkeen projektipäällikkö Leena Törmälehto sanoo, että OSAO haluaa kehittää oppimisympäristöjään tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi.

”Tavoitteenamme on, että Digikyvykäs Kampus -hankekokonaisuuden tuloksena syntyy uusia digitaalisia oppimisympäristöjä ja pedagogisia ratkaisuja. Uudet digitaaliset oppimisympäristöt mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman opiskelun, työelämälähtöiset oppimiskokemukset ja opetuksen kustannustehokkuuden.”

Yksi tulevaisuuden digitaalisen oppimisen tärkeimmistä työkaluista ammatillisessa koulutuksessa ovat simulaattorit. Simulaatio-opetusta on toteutettu ja kehitetty OSAOssa eri aloilla jo pitkään.

”Simulaattoreiden käyttö on kustannustehokasta ja niiden avulla voidaan harjoitella taitoja turvallisesti ennen siirtymistä oikeiden laitteiden käyttöön”, Törmälehto sanoo.

Digikyvykäs kampus syntyy yhdessä

OSAOn toimintakulttuurin muutos kohti digikyvykästä kampusta on koko henkilöstön yhteinen ponnistus, sanoo Digikyvykkyyttä ammatilliseen koulutukseen -hankkeen projektipäällikkö Krista Kohtakangas.

”Uudistuvat ammattitaidon ja työelämässä toimimisen vaatimukset edellyttävät opetus- ja ohjaushenkilöstön olemassa olevan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.”

Kohtakangas kertoo, että Digikyvykäs Kampus -hankekokonaisuus tekee aktiivista yhteistyötä kaikkien OSAOn yksiköiden kanssa.

”Löydämme uudet pedagogiset ratkaisut yhdessä keskustellen, ideoiden ja kehittäen.”

Lisätietoja

Kehityspäällikkö Hanna Blomqvist
040 1319 354
hanna.Blomqvist@osao.fi

Digikampus osana ammatillista koulutusta -hanke
Digikyvykkyyttä ammatilliseen koulutukseen -hanke

EU-lippulogo, jossa sinisen suorakulmion päällä ympyrässä 12 keltaista tähteä ja vieressä teksti Euroopan unionin osarahoittama.Vihreä-puna-sininen kaareva logo, jonka vieressä teksti Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.Logo, jossa teksti Pohjois-Pohjanmaa, Council of Oulu Region