Digikyvykkyyttä ammatilliseen koulutukseen

EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama

Hankkeen toiminta-aika

1.8.2023–31.7.2026

Hankkeen kuvaus

Digikyvykkyyttä ammatilliseen koulutukseen -hankkeessa vahvistamme opetus- ja ohjaushenkilöstön digipedagogista osaamista ja edistämme Digikampus osana ammatillista koulutusta -rinnakkaishankkeessa rakennettavien uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoa.

Digitalisaatio ja digitaalisuuden synnyttämiin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin vastaaminen ovat strategisesti tärkeitä teemoja OSAOn ja koko ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Hankekokonaisuus käynnistääkin tulevaisuuden kestävän kehityksen digikampuksen rakentamisen sekä innovatiivisen ja osaamisperustaisen tulevaisuuden oppimiskulttuurin luomisen yhteistyössä työelämän kanssa.

Hankkeen aikana kartoitamme opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä työelämäkumppaneiden osaamistarpeita ja -toiveita digikyvykkyyteen liittyen. Digikyvykkyydellä tarkoitetaan ammatillista, pedagogista ja oppijan osaamista, jota digitalisaatio edellyttää nyt ja tulevaisuudessa. Oppimismuotoilun ja oppimisanalytiikan avulla kehitämme OSAOn digipedapalvelumallin, joka vahvistaa osaamisen kehittymisen seuraamista sekä jatkuvan oppimisen toimintatapaa. Tavoitteena on vahvistuvan digipedagogisen osaamisen lisäksi mahdollistaa opetus- ja ohjaushenkilöstön digikyvykkyyksien tunnistaminen, arviointi ja jatkuva kehittyminen yksilölliset lähtökohdat ja työn ilon huomioiden.

Hankkeessa toteutettavat työpaketit:

  1. Uusien digitaalisuutta hyödyntävien oppimisympäristöjen pedagoginen käyttöönotto
  2. Toimintakulttuurin muutokseen tarvittavat toimintamallit
  3. Digikyvykkyyden lisäämisen mahdollistaminen ja seuranta

ESR+-rahoituksen 687 276 € hankkeelle on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Krista Kohtakangas
p. 040 358 9049
krista.kohtakangas@osao.fi

Asiantuntija Suvi Kauppi
p. 040 188 3499
suvi.kauppi@osao.fi