Digikampus osana ammatillista koulutusta

EU-lippulogo, jossa teksti Euroopan unionin osarahoittama

Logo, jossa teksti Pohjois-Pohjanmaa, Council of Oulu Region

Hankkeen toiminta-aika

1.8.2023–31.7.2026

Hankkeen kuvaus

Digikampus osana ammatillista koulutusta -hanke on OSAOn koordinoima ja toteuttama hanke, joka toimii yhteistyössä Digikyvykkyyttä ammatilliseen koulutukseen -rinnakkaishankkeen kanssa. Hankekokonaisuuden tavoitteena on rakentaa tulevaisuuden tarpeisiin vastaavia digitaalisia oppimisympäristöjä sekä erilaisia palveluja ja toimintamalleja digikyvykkyyden nostamiseksi. Hankkeiden erilaisilla toimenpiteillä edetään kohti tulevaisuuden kestävän kehityksen digikampusta.

Digikampus osana ammatillista koulutusta -hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta:

  1. Erilaisten hybridi- ja digioppimisympäristöjen rakentaminen
  2. Simulaatio-oppimisympäristöjen rakentaminen oppimisanalytiikka huomioiden
  3. Oppimisanalytiikkaa hyödyntävän virtuaalisen oppimisympäristön rakentaminen

Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää digitalisaation etuja ammatillisessa koulutuksessa mahdollistaen monipuolisen, omatahtisen ja ajasta tai paikasta riippumattoman opiskelun. Hanketyössä korostuvat työelämäyhteistyö, innovatiiviset ratkaisut, oppimisen ja osaamisen digitaalinen mitattavuus eli oppimisanalytiikka sekä isot, monipuoliset hankintakokonaisuudet.

Hankkeessa kehitettävät hybridi- ja virtuaalioppimisympäristöt ovat koko OSAOn käytettävissä ja lisäksi eri alojen simulaattorioppimisympäristöjä rakennetaan Taivalkosken, Haukiputaan, Muhoksen, Kempele-Limingan, Kaukovainion tekniikan, Kontinkankaan ja Pudasjärven yksiköiden kanssa.

Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan liitto Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Hanke saa EU-rahoitusta 1 067 696 €.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Leena Törmälehto
p. 040 635 9776
leena.tormalehto@osao.fi

Asiantuntija Suvi Kauppi
p. 040 188 3499
suvi.kauppi@osao.fi