Tuutoritoiminta

Aloittaessasi opiskelun OSAOssa, tuutoriopiskelijat ovat tukenasi heti opintojen alussa. Tuutorit luovat myönteistä ilmapiiriä ja neuvovat uusia opiskelijoita ja toimivat opiskelijoiden äänenä.

Mitä tuutori tekee?

Tuutori on ”vanhempi” ohjaava opiskelija, joka

  • opastaa, neuvoo ja auttaa uusia opiskelijoita
  • tutustuttaa oppilaitoksen toimintaan
  • ohjaa valintojen tekemisessä
  • toimii opiskelijanäkökulmana koulun sisäisissä ja ulkoisissa verkoissa.

Tuutoriopiskelijat lisäävät omalla toiminnallaan uusien kaverisuhteiden syntymistä, yhteisvastuuta ja myönteistä opiskeluilmapiiriä. He toimivat myös erilaisissa yksikön edustus- ja koulutusmarkkinointitehtävissä. Tapaat yksikkösi tuutoriopiskelijoita heti opintojen alussa.

Tuutorikoulutus

Tule mukaan tuutoritoimintaan. Tuutorikoulutus ja aktiivinen toimiminen tuutorina kuuluvat vapaasti valittaviin tutkinnon osiin. Tuutoritoimintaa ohjaa yksiköstä riippuen opinto-ohjaaja, kuraattori tai joku muu tehtävään nimetty vastuuhenkilö.

Harrastetuutorit

Yksiköissä toimii myös harrastetuutoreita, jotka aktivoivat opiskelijoita erilaisiin harrastuksiin järjestämällä erilaisia yksikön tai koko OSAOn kulttuuri- ja liikuntatapahtumia sekä teemapäiviä.