Yhteishankkeessa vahvistetaan Kilimanjaron alueen ammatillista koulutusta

OSAO tekee yhteistyötä suomalaisten, virolaisten ja tansanialaisten kumppaneiden kanssa Kilimanjaro VET -hankkeessa, jossa vahvistetaan ammatillista koulutusta Kilimanjaron alueella Tansaniassa. Hankkeen keskiössä on ammatillisen opetushenkilöstön pedagogisten taitojen kehittäminen.

Kilimanjaro VET on Euroopan unionin osarahoittama ammatillisen koulutuksen kapasiteetin vahvistamiseen liittyvä Erasmus+-hanke. Sen tavoitteena on kehittää ammatillista koulutusta Kilimanjaron alueella Tansaniassa, yhteistyössä paikallisten ja eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Hankkeen taustalla on Euroopan unionin tavoite edistää kehittyvien maiden kapasiteetin vahvistusta ammatillisen koulutuksen osalta.

Pedagogisten taitojen kehittämistä

Kapasiteetin vahvistaminen on jatkuva prosessi, jonka tavoitteena on kehittää organisaation toimintakykyä, ratkaista esteitä ja saavuttaa asetetut tavoitteet.

Hankkeen slogan Elevating Skills Together – Empowering Kilimanjaro’s Future kuvaa yhteistä päämääräämme kehittämistyössä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Merja Paloniemi Koulutuskuntayhtymä OSAOsta.

”Kilimanjaro VETin keskiössä on ammatillisten opettajien ja kouluttajien pedagogisten taitojen kehittäminen Train the Trainer -menetelmällä.”

Hankkeen työpaketit keskittyvät yrittäjyyskasvatukseen, erityisen tuen tarpeisiin sekä kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen. Opetushenkilöstön osaamisen vahvistuminen parantaa paikallisten koulujen valmiuksia tarjota ammatillista koulutusta. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä ammatillisen koulutuksen osaajien määrää Tansaniassa, erityisesti Moshissa ja siten tukea alueen sosioekonomista kehitystä.

Yhteistyö tansanialaisten kollegoiden kanssa on ollut todella antoisaa, toteavat opiskelija-asiain päällikkö Riina Karvonen ja kansainvälisyyspäällikkö Mari Kontturi Ammattiopisto Luovista.

”Eniten olemme nauttineet yhteiskehittämisestä ja hyvien käytäntöjen jakamisesta. Oppimisen iloa on ilmassa molemmin puolin!”

Kansainvälistä yhteistyötä

Kilimanjaro VET on kahdeksan toimijan yhteishanke. Hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä OSAO ja kumppaneina toimivat Oulun ammattikorkeakoulu ja Ammattiopisto Luovi, Kuressaare Ametikool Virosta sekä tansanialaiset VETA Moshi, VETA Mawella, evankelisluterilaisen kirkon oppilaitos ELCT ja vapaaehtoiskeskus TVL. Hanketta sparraa kansainvälinen ohjausryhmä.

Tämä kokemus on äärimmäisen tärkeä Kuressaare Ametikoolille ja sen lisäksi hankkeella on merkittävä vaikutus tansanialaisen koulutuksen kehittämiseen, sanoo Kuressaare Ametikoolissa projektipäällikkönä toimiva Ave Paaskivi.

”Oppiminen tansanialaisilta ja suomalaisilta kollegoiltamme on erittäin arvokasta ja uskomme tiedon ja kokemusten keskinäiseen vaihtoon. Näiden yhteisten ponnistelujen avulla pyrimme vahvistamaan sekä opettajien että opiskelijoiden osaamista, ja edistämään keskeisten taitojen ja tietojen kasvua tansanialaisessa koulutusjärjestelmässä.”

Ryhmäkuva Kilimanjaro VET -hankkeessa mukana olevista suomalaisista, virolaisista ja tansanialaisista henkilöistä ELCT Hai -oppilaitoksen pihalla.

Hankkeen toimijat kokoontuivat yhdessä käynnistämään hanketta joulukuussa 2023 Moshissa.

Hyvin onnistunut kick off -viikko loi vahvan perustan kansainväliselle yhteistyölle ja ammatillisen koulutuksen kehittämiselle. Koulutusjaksot jatkuvat live- ja hybriditoteutuksilla syksyyn 2025 saakka. Tansanialaiset kumppanit vierailevat sekä Suomessa että Virossa ensi syyskuussa.

Videolla hankkeessa mukana olevat asiantuntijat ja hankkeen vetäjät OSAOlta kertovat projektin taustoista ja tavoitteista. Osa videosta on kuvattu hankkeen kick off -viikolla Moshissa.

Seuraa Kilimanjaro VET -hankkeen etenemistä:

capacitytanzania.eu

EU-lippulogo, jossa 12 keltaista tähteä ympyrässä sinisen suorakaiteen sisällä. Vieressä teksti Euroopan unionin rahoittama.