Aikolon Oy syvensi työntekijöidensä osaamista oppisopimuskoulutuksella OSAOssa

Muovimateriaalien ja muovin työstöön erikoistunut Aikolon Oy avasi uuden huippumodernin tuotantolinjansa syyskuussa Ouluun. Automatisoitua tuotantolinjaa suunnitellessaan  Aikolon päätti kouluttaa työntekijöitään uuden teknologian käyttöön yhdessä Koulutuskuntayhtymä OSAOn kanssa.

Kun muovimateriaalien ja muovin työstöön erikoistunut Aikolon Oy lähti rakentamaan uutta, täysin automatisoitua tuotantolinjaa Oulun Ruskoon, heräsi yrityksessä tarve päivittää henkilöstön osaamista automaation ja robotiikan saralla.  

Aikolonin asiakkaita ovat muun muassa teollisuuden laite- ja konevalmistajat sekä kaupan ja rakentamisen ammattilaiset. Syyskuussa 2022 avattu tuotantolinja mahdollistaa monelle suomalaiselle laitevalmistajille sellaisten tuotteiden valmistamisen, joka ei aikaisemmin ole ollut kotimaassa kustannustehokasta tai edes teknisesti mahdollista. 

“Uuden tuotantolinjamme avulla pystymme tarjoamaan asiakkaille kaikki muovin työstämiseen, pinnoittamiseen sekä merkintään liittyvät palvelut yhdestä paikasta automatisoidusti. Tähän saakka muovi on pitänyt työstää muotoon yhdessä paikassa ja pintakäsitellä toisessa”, kertoo Aikolon Oy:n toimitusjohtaja Martti Hahtonen. 

Kun tarve henkilöstön kouluttamisesta konkretisoitui, Aikolonin tuotantojohtaja Saku Päiväläinen otti yhteyttä Koulutuskuntayhtymä OSAOon.  

“Aikolonilla oli henkilöstön kouluttamisen tarvetta robotiikkaan ja automaatioon jo ennen uuden tuotantolinjan perustamista, sillä meillä oli entuudestaan olemassa olevia robottiavusteisia koneistuskeskuksia. Syksyllä avattu uusi tuotantolinjamme on puolestaan täysin automatisoitu. Meillä oli työntekijöitä, jotka olivat kiinnostuneita oppimaan lisää automaatiosta ja robotiikasta”, Saku Päiväläinen kertoo koulutusyhteistyön alkuaskelista.   

Aikolon on OSAOlle pitkän linjan yhteistyökumppani. Yrityksessä on ollut vuosien varrella useita koneistajaopiskelijoita työelämässä oppimisen jaksoilla. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee yksi OSAOlainen oppisopimusopiskelija.   

“Opiskelijoitamme on ollut työelämässä oppimisen jaksoilla Aikolonilla usean vuoden ajan. Yhteistyö on ollut pitkäjänteistä” kertoo OSAOn Kaukovainion tekniikan yksikön koulutuspäällikkö Markus Seppänen.

OSAOn Kaukovainion tekniikan yksikön koulutuspäällikkö Markus Seppänen kuvattuna sinisessä OSAOn hupparissa.
Yritysyhteistyö tuo oppilaitokselle kullanarvoista tietotaitoa ja näkemystä, OSAOn Kaukovainion tekniikan yksikön koulutuspäällikkö Markus Seppänen sanoo.

 

Yksilöllisesti räätälöity koulutus

Kolme Aikolonin työntekijää lähti mukaan tammikuussa 2020 alkaneeseen, noin puolitoista vuotta kestäneeseen oppisopimuskoulutukseen. Koulutukseen osallistuville työntekijöille toteutettiin ensin osaamisen kartoitus, jonka avulla jokaiselle työntekijälle suunniteltiin yksilöllinen opetussuunnitelma. Työntekijät suorittivat oppisopimuksella erilaisia automaation ja robotiikan tutkinnon osia. 

Ensin Aikolon ja OSAOlaiset keskustelivat yhdessä koulutuksen tavoitteista. Koulutus suunniteltiin joustavasti yrityksen toiveiden mukaan. 

“Kun mietimme yrityksenä henkilöstön lisäkouluttamista, haemme tiettyä substanssia. Myös opintojen joustavuus oli meidän kannaltamme hyvä asia. OSAOn oppimisympäristö oli hyvä, koska opiskelijat pystyvät keskittymään siellä projekteihinsa omaan tahtiin”, kertoo Aikolonin talous- ja henkilöstöpäällikkö Paula Häkkilä. 

Opetuksen sisältö oli kaikilla työntekijöillä erilainen riippuen aikaisemmasta kokemuksesta ja taitotasosta. Perusteista lähtevillä työntekijöillä oli enemmän koulupäiviä, edistyneillä harvemmin. Koulutukseen osallistuneet työntekijät olivat opintoihinsa tyytyväisiä. 

“Oppimisympäristöt saivat työntekijöiltämme kiitosta. Heiltä ei kuulunut minkäänlaista poikkipuolista sanaa, ja kehuja tuli paljon. He kokivat, että opetus tuli juuri siihen tarpeeseen, mihin sitä tarvittiinkin”, Saku Päiväläinen sanoo. 

Aikolon Oy:n Saku Päiväläinen, Martti Hahtonen ja Paula Häkkilä uudessa tuotantohallissa.
Aikolon Oy:n uusi tuotantolinja tarjoaa asiakkaille kaikki muovin työstämiseen, pinnoittamiseen sekä merkintään liittyvät palvelut yhdestä paikasta automatisoidusti. Kuvassa Aikolonin tuotantojohtaja Saku Päiväläinen (vas.), toimitusjohtaja Martti Hahtonen ja henkilöstö- ja talouspäällikkö Paula Häkkilä.

Joustavaa kouluttautumista

Koneistajista on ollut jo vuosia huutava pula työmarkkinoilla. Saku Päiväläinen sanoo, että opiskelijan ottaminen työelämässä oppimisen jaksolle on ollut Aikolonille oiva kanava rekrytoida uusia työntekijöitä.  

“Olemme saaneet hyvän käsityksen siitä, millaisia työntekijöitä opiskelijat voisivat olla. Työelämässä oppimisen jakson jälkeen opiskelijoita on työllistynyt meille ensin kesätöihin ja sitten pitempiaikaiseen työsuhteeseen. Tällä tavalla kaverit pääsevät kasvamaan talon tavoille jo alusta saakka.” 

Henkilöstön kouluttaminen OSAOssa on tehty yrityksille joustavaksi. Koulutuksen aikataulu ja kesto sovitaan yhdessä yrityksen kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että opiskelevat työntekijät ovat käytettävissä tuottavaan työhön opiskelun lisäksi. 

“Olemme kehittäneet opetusta niin, että tarkkoja aloitus- ja lopetuspäivämääriä ei ole. Yrityksellä on vapaus suunnitella, millaisella aikataululla he pystyvät kouluttamaan henkilöstöään muiden töiden ohessa. Pystymme ketterästi antamaan yrityksille sitä lisäarvoa, jota ne tarvitsevat”, Markus Seppänen sanoo. 

Markus Seppänen sanoo, että koulutusyhteistyö yritysten kanssa tuo oppilaitokselle kullanarvoista tietotaitoa ja näkemystä.  

“Kun yritysten henkilöstöä kouluttautuu meillä, oppiminen on kaksisuuntaista. Näin oli myös Aikolonin tapauksessa. Me saamme oppilaitoksena uutta tietoa yrityskentältä, ja yritys puolestaan päivittää osaamistaan meidän avullamme.” 

Tutustu OSAOn palveluihin työpaikoille