AmisOsaa -verkosto: Osaavat tekijät ja yhteistyö työelämän kanssa

AmisOsaa -verkostossa Koulutuskuntayhtymä OSAO, Oulun Palvelualan Opisto OPAO, Suomen Diakoniaopisto SDO, PSK-Aikuisopisto ja Ammattiopisto Luovi jatkavat yksissä tuumin yhteisen viestin viemistä ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista asioista työelämän suuntaan. AmisOsaa -toiminta käynnistyi osana Suomi100-tapahtumia 1.12.2017, kun Oulun kauppatorilla ja verkossa järjestettiin tuhansia opiskelijoita ja opettajia ja työpaikkoja tavoittanut yhteinen tilaisuus.

Tapahtuman jatkoksi on järjestetty tilaisuuksia ja jatkettu keskinäistä vuoropuhelua verkostossa, jotta alueen työpaikoilla olisi mahdollisuus tulla tiiviimpään yhteistyöhön oppilaitosten kanssa.

Tällä hetkellä ammatillisen koulutuksen sisältöihin vaikuttaa entistä enemmän se, mitä osaamista työelämässä tarvitaan. Työelämän osaamistarpeet muuttuvat voimakkaasti. Esimerkiksi digitalisaation ja teknisen kehittymisen myötä osaamista on uudistettava jatkuvasti.

Jatkuva oppiminen ja ammattitaidon uudistaminen nostavat työpaikoilla painetta henkilöstön osaamisen muuntamiseen ja ajan tasalla pitämiseen. Työpaikoilla on oltava osaavaa henkilökuntaa. Myös yrittäjän osaamisen pitää olla ajan tasalla.  Tässä apuna voivat toimia tutkintojen lisäksi lyhyet täsmäkoulutukset ja tutkinnonosat – enää ei tarvitse välttämättä suorittaa koko tutkintoa.

Oulun alueen oppilaitokset tarjoavat monipuolisia yhteistyömuotoja työnantajille ja yrityksille. Niiden kautta työelämälle on mahdollista osallistua entistä tiiviimmin koulutuksen työelämälähtöisyyden edistämiseen.

Oppilaitosverkoston puolesta Virpi Spangar, Koulutuskuntayhtymä OSAO

Kirjoitus on AmisOsaa -verkoston ajankohtaisblogi 1/2022. Kevään 2022 aikana AmisOsaa -oppilaitosverkosto jatkaa blogitekstien kirjoittamista ajankohtaisista aiheista.