Ansaittua kiitosta työpaikoilta

Työelämässä oppimispaikan tarjoaminen ammatillista koulutusta suorittavalle on mitä tärkeintä arjen työelämäyhteistyötä OSAOn ja työpaikkojen välillä. Tässä yhteistyössä onnistumista selvitämme vuosittain työelämäkyselyllä. Samalla kartoitamme työelämän toiveita ja kehittämisideoita tulevaisuutta varten.

Vuoden 2020 työelämäkyselyn tuloksiin voimme olla erittäin tyytyväisiä. Yli puolet 524:stä vastaajasta (56%) ovat halukkaita suosittelemaan koulutus- ja oppisopimusyhteistyötä OSAOn kanssa erinomaisin arvosanoin (9-10). Suositteluhalukkuus on noussut edellisestä vuodesta, ja työelämän yhteistyökumppanit listaavat meille innokkaammin kehuja kuin kehittämisehdotuksia.

Ihan kaikilta osin kokemukset yhteistyöstä OSAOn kanssa eivät kuitenkaan vielä ole tasalaatuisia, ja olemme käyneet vastauksia tarkasti läpi henkilöstön kanssa. Työelämän toiveisiin on monelta osin jo vastattu, mutta työ on jatkuvaa.

Missä onnistuimme?

Ehdottomasti eniten saimme kehuja yhteydenpidosta ja vuorovaikutuksesta OSAOn ja työpaikan välillä. Tyytyväisiä oltiin esimerkiksi yhteistyön joustavuuteen, proaktiivisuuteen, opettajan tavoittamisen helppouteen ja vuorovaikutuksen laatuun.

”Opettaja oli aktiivinen työnantajan suuntaan. Yhteistyö oli meille kokonaisuutena positiivinen.”
–Muu palvelutoiminta

”Nopeaa yhteydenottoa jos on ollut kysyttävää.”
–Kuljetus ja varastointi

”Opettaja pitää hyvin yhteyttä ja käy työmaalla.”
–Rakentaminen

Kiitosta tuli myös monista erilaisista työelämässä oppimisen kokonaisuuteen liittyvistä asioista: aikataulutuksista, sopimuspapereiden selkeydestä, sähköisestä allekirjoituksesta, pelisäännöistä ja niiden noudattamisesta sekä näyttöihin ja arviointikäytäntöihin liittyvistä seikoista.

“Sopimusasioiden hoito ja niiden jälkihoito.”
–Kuljetus ja varastointi

​​​​​Monen vastaajan mielestä onnistuimme erityisen hyvin tarjoamaan motivoituneita, ammattitaitoisia ja alalle soveltuvia opiskelijoita. Useat työnantajat kertoivat opiskelijan työllistyneen heille.

“Opiskelija oli aivan mahtava. Saimme siitä vakituisen työntekijän.”
–Sote

”Vastaava opettaja on onnistunut löytämään vaativaan ympäristöömme täydellisesti sopivat opiskelijat. Joustavat ja yrityksen tarpeet huomioivat ratkaisut. Opiskelijat ovat työllistyneet meille poikkeuksetta.
–Teollisuus

“Opiskelijalla hyvä ammatillinen pohja koulutussopimukseen tullessa. Tunnollinen opiskelija, yhteistyö henkilökunnan kanssa sujunut hyvin. Hyvää on joustavuus nykyisessä opetuksessa.”
–Rakentaminen

Kymmeniä kehuja saatiin myös opiskelijoiden ja työpaikoilla toimivien työpaikkaohjaajien ohjaamiseen ja tukemiseen liittyen.

“Yhteistyö OSAOn opettajan kanssa sujui hyvin. Hän tiesi, mitä harjoitteluyksikössä oikeasti tehdään ja näin ollen kykeni ohjaamaan/tukemaan opiskelijoita hyvin harjoittelun aikana.”
–Sote

“Tänä vuonna keskustelussa opettaja toi useamman kerran ilmi, ettei harjoittelu saisi kuormittaa minun työtäni, vaan harjoittelija on paremminkin vähentämässä työtaakkaani.”
–Koulutus

Yhteiskehittämistä toivotaan

Ilahduttavan moni työelämäkyselyyn vastannut työpaikka on kiinnostunut kehittämään ammatilliseen koulutukseen liittyvää yhteistyötä OSAOlaisten kanssa. Tähän toiveeseen tulemme OSAOlla tarttumaan jatkossa entistäkin innokkaammin. Yhteisen tekemisen paikkoja työelämän kanssa meillä on toki ollut jo entuudestaan, mutta uuttakin suunnitellaan koko ajan.

Työpaikkojen meille esittämät kehittämisideat koskivat pääosin samoja teemoja kuin kehutkin. Niistä muutama esimerkki alla.

”Entistä enemmän vain yhteydenpitoa firmojen kanssa. Uskon, että moni yritys ei tiedä, miten opiskelijoita voisi hyödyntää.”
–Muu palvelutoiminta

“Uutiskirjeen jakelu kaikille osapuolille, myös oppilaan työnantajalle.”
–Rakentaminen

“Voisi suunnitella esimeriksi päiviä, jolloin työelämän edustajat voisivat käydä kouluilla kertomassa työpaikoista.”
–Sote

”Työharjoittelijoiden harjoitteluajat voisivat olla joustavammat läpi vuoden. Tämä helpottaisi paikan saantia varmasti monelle.”
–Tukku- ja vähittäiskauppa

”Opiskelijalle ehkä enemmän valmennusta työelämään siirtymisestä.  Esimeriksi asenne ja työajat ynnä muuta. Infoa nuorille opiskelijoille varsinkin.”
–Majoitus- ja ravitsemustoiminta

Otamme jatkuvasti vastaan palautteita ja ideoita. Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kirsi Timonen, OSAOn työelämä- ja yrityspalvelut

Lisätietoa palveluistamme ja tapahtumistamme

Palvelut työpaikoille OSAOn nettisivuilla
Tilaa Palvelut työelämälle -uutiskirje
Työelämä- ja yrityspalveluiden Facebook-sivu