Digitaitavat ammattilaiset pitävät Suomen pinnalla

Koulutuksen digitalisaatio keskusteluttaa. Aihe on ajankohtainen myös suomalaisen ammatillisen koulutuksen kentällä, jossa digitaalisia oppimisratkaisuja on jo pitkään ja yhä enenevissä määrin hyödynnetty osaavien työntekijöiden kouluttamisessa työelämän tarpeisiin.  

Ammatillisella koulutuksella on lakiin perustuva velvollisuus kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää työ- ja elinkeinoelämää sekä vastata sen osaamistarpeisiin. Samalla ammatillinen koulutus tukee opiskelijoiden kehitystä tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi.  

Digitaidot ovat nykyajan uusi kansalaistaito. Medialukutaidon lisäksi tarvitsemme digilukutaitoa, sillä digitaalisessa maailmassa toimiminen edellyttää tietoja, osaamista ja ymmärrystä erilaisista osallistumismahdollisuuksista. Pelkkä teknisten laitteiden käytön opettelu ei siis riitä – tarvitsemme myös digitaalista sivistystä. Jos emme anna opiskelijoillemme valmiuksia digimaailmassa toimimiseen jo opiskeluaikana, tulevaisuuden osaajat voivat pudota digitalisoituvan yhteiskunnan kelkasta. 

Koulutuksen digitalisaatiosta puhuttaessa meidän on siirryttävä teknologia- ja laitekeskeisestä ajattelusta ihmiskeskeiseen ajatteluun. Tämän ajattelun ytimessä on kysymys siitä, miten hyödynnämme parhaalla mahdollisella tavalla teknologiaa tukemaan inhimillisiä vahvuuksia. Meillä oppilaitoksissa on oikeus ja vastuu kehittää digitalisaation tarjoamia työkaluja niin, että ne palvelevat aidosti opiskelijoita ja opetus- ja ohjaushenkilökuntaa.   

Oikeus saada koulutusta digitaitojen kehittämiseen ja niiden parhaaseen mahdolliseen hyödyntämiseen koskee erityisesti opettajia. Viimeaikaiset keskustelut alleviivaavat, että meillä ei ole varaa olla antamatta opettajille digipedagogiikan vahvistamisen vaatimaa tilaa ja aikaa. Sillä jos opettaja osaa, silloin myös opiskelija osaa. Digikyvykkyyden edistäminen on nyt, jos koskaan kaikkien yhteinen asia.   

Leena Törmälehto, projektipäällikkö 
Digikampus osana ammatillista koulutusta –hanke 
Koulutuskuntayhtymä OSAO 

Krista Kohtakangas, projektipäällikkö 
Digikyvykkyyttä ammatilliseen koulutukseen –hanke 
Koulutuskuntayhtymä OSAO